Przekroczenie pierwszego progu podatkowego a zakończenie roku

przekroczenie progu

Zastanawiasz się, jak zmniejszyć podatek w drugim progu podatkowym? Przeczytaj artykuł, w którym opiszemy o rozliczeniu po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego w zeznaniu rocznym.

Jeśli wybrałeś w działalności gospodarczej podatek według skali podatkowej, to musisz się liczyć z tym, że możesz zapłacić podatek w wysokości 32%, ale to nie musi być wcale zła wiadomość. Po pierwsze firma dobrze prosperuje, a po drugie nie zawsze trzeba będzie taki podatek zapłacić. W dzisiejszej publikacji napiszemy na temat przekroczeniu pierwszego progu podatkowego i zasadach rozliczania w składanym zeznaniu rocznym.

Skala podatkowa w działalności gospodarczej

Jeżeli już zdecydujemy, że będziemy się rozliczać na zasadach ogólnych według skali podatkowej, to musimy mieć świadomość, że po przekroczeniu dochodu do opodatkowania w kwocie 120.000 zł zapłacimy podatek 32%. Więc co do zasady nie powinno nas to zaskoczyć. Dodatkowo wybór tej formy opodatkowania ma przecież sporo zalet:

 • można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem,
 • jeżeli jesteśmy osobą samotnie wychowującą dziecko, to również takie wspólne rozliczenie jest możliwe,
 • dostępny jest bogaty katalog ulg i odliczeń, z których możemy skorzystać, znajdzie się w nim m.in. ulga:
  • na dziecko,
  • termomodernizacyjna,
  • internetowa,
  • rehabilitacyjna,
  • na prototyp,
  • na robotyzację,
  • IP BOX,
  • zatrudnienie innowacyjnych pracowników.

W związku z powyższym, jeżeli chcemy zapłacić podatek tylko w wysokości 12%, to należy rozważyć, czy będziemy korzystali ze wspólnego rozliczenia. Inną atrakcyjną opcją na pozostanie w pierwszym progu podatkowym jest inwestycja w rozwój firmy, co pozwoli na obniżenie podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego w rozliczeniu rocznym z małżonkiem

Jeżeli dopiero po zakończonym roku podatkowym sprawdzimy, że nasze dochody będą opodatkowane stawką 32%, to wówczas jest już za późno na pomniejszenie dochodu o wydatki na różnego rodzaju inwestycje. Pozostaje nam wówczas wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem, o ile spełniamy warunki ustawowe. Zobaczmy na przykładach, jak to będzie wyglądało.

Przykład 1

Pani Aldona prowadzi działalność gospodarczą i jest opodatkowana według skali podatkowej. Załóżmy, że po zakończeniu 2022 roku jej przychody i koszty wyniosą odpowiednio:

 • 300.000 zł – przychody podatkowe,
 • 100.000 zł – koszty uzyskania przychodów,
 • 200.000 zł – dochód w działalności gospodarczej.

W podanych kwotach zostały uwzględnione również składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w 2022 roku, a także różnice remanentowe.

Mąż pani Aldony pracował tylko przez część roku i jego dochód roczny wyniósł 20.000 zł. Zobaczmy, jak będzie wyglądało wyliczenie podatku za cały 2022 rok:

 • 220.000 zł – łączny dochód małżonków (200.000 zł + 20.000 zł),
 • 110.000 zł – podstawa do obliczenia podatku dochodowego (220.000 zł/2),
 • 26.400 zł – należny podatek małżonków za cały 2022 rok (110.000 zł x 12%) = 13.200 zł x 2 = 26.400 zł,
 • 19.200 zł – podatek należny do zapłaty za 2022 rok po odjęciu 2 kwot wolnych od podatku (26.400 zł – 7.200 zł).

Porównajmy w ten sposób obliczony podatek z wysokością podatku do zapłaty, gdyby pani Aldona rozliczyła się sama tylko z działalności gospodarczej:

 • 200.000 zł – dochód do opodatkowania,
 • 10.800 zł – podatek do zapłaty według stawki 12% (120.000 zł x 12%) = 14.400 zł – 3.600 zł (kwota wolna od podatku) = 10.800 zł,
 • 80.000 zł – dochód opodatkowany stawką 32% (200.000 zł – 120.000 zł),
 • 25.600 zł – podatek według stawki 32% (80.000 zł x 32%),
 • 36.400 zł – łączny podatek do zapłaty (10.800 zł + 25.600 zł).

Podatek roczny
Różnica
Rozliczenie indywidualne
Rozliczenie małżeńskie
36.400 zł
19.200 zł
17.200 zł

Dla porównania zobaczmy ile wyniósłby podatek liniowy przy dochodzie 200.000 zł:

 • mamy możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej w kwocie 8.700 zł i zakładamy, że takie składki zostały opłacone. Składka należna składek zdrowotnych od kwoty 200.000 zł wyniesie 9.800 zł (200.000 zł x 4,9%), można odliczyć maksymalnie 8.700 zł,
 • 191.300 zł – podstawa opodatkowania (200.000 – 8.700 zł),
 • 191.300 zł x 19% = 36.347 zł
Podatek roczny
Różnica
Podatek według skali
Podatek liniowy
36.400 zł
36.347 zł
53 zł

Na tym przykładzie widać, że przy dochodzie 200.000 zł w działalności gospodarczej podatek należny według skali podatkowej jest wyższy o 53 zł od podatku liniowego (36.400 zł – 36.347 zł).

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego w rozliczeniu rocznym skorzystanie z ulg podatkowych

Nie zawsze możemy lub chcemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem, w takim przypadku warto odliczyć jakąś ulgę podatkową. Zobaczmy na przykładzie, jak to by wyglądało.

Przykład 2

Pan Michał w prowadzonej działalności gospodarczej wybrał na 2022 rok skalę podatkową. Wyliczymy podatek pana Michała za 2022 rok w przypadku, kiedy będzie on chciał skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Po zakończonym roku podatkowym przychody i koszty w działalności gospodarczej będą kształtowały się następująco:

 • 250.000 zł – przychody podatkowe,
 • 60.000 zł – koszty uzyskania przychodów,
 • 190.000 zł – dochód w działalności gospodarczej.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki do maksymalnej wysokości 53.000 zł. Dla ułatwienia wyliczeń przyjmijmy, że pan Michał wydatkował w 2022 roku kwotę 50.000 zł, w takim przypadku jego rozliczenie będzie wyglądało następująco:

 • 140.000 zł – dochód do opodatkowania w działalności gospodarczej (190.000 zł – 50.000 zł),
 • 10.800 zł – podatek według stawki 12% (120.000 zł x 12%) – 3.600 zł = 10.800 zł,
 • 6.400 zł – podatek według stawki 32% (140.000 zł – 120.000 zł) = 20.000 zł x 32%,
 • 17.200 zł – łączny podatek do zapłaty za 2022 rok (10.800 zł + 6.400 zł).

Gdyby pan Michał nie skorzystał z ulgi jego podatek byłby o wiele wyższy i wyniósłby odpowiednio:

 • 190.000 zł – dochód do opodatkowania w działalności gospodarczej,
 • 10.800 zł – podatek według stawki 12% (120.000 zł x 12%) – 3.600 zł = 10.800 zł,
 • 22.400 zł – podatek według stawki 32% (190.000 zł – 120.000 zł) = 70.000 zł x 32%,
 • 33.200 zł – łączny podatek do zapłaty za 2022 rok (10.800 zł + 22.400 zł).
Podatek roczny
Różnica
Rozliczenie bez ulgi
Rozliczenie z uwzględnieniem ulgi
33.200 zł
17.200 zł
16.000 zł

Dla porównania policzmy wysokość podatku liniowego przy dochodzie z działalności gospodarczej 190.000 zł:

 • składka zdrowotna od kwoty 190.000 zł wyniesie 9.310 zł (190.000 zł x 4,9%), zgodnie ze zmianą ustawy o Polskim Ładzie możemy pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 8.700 zł zapłaconej składki zdrowotnej,
 • 181.300 zł – podstawa opodatkowania (190.000 – 8.700 zł),
 • 181.300 zł x 19% = 34.447 zł

Podatek roczny
Różnica
Podatek według skali
Podatek liniowy
33.200 zł
34.447 zł
1.247 zł

Różnica w podatku należnym wynosi 1.247 zł, o tyle więcej mamy podatku należnego w zeznaniu rocznym przy wyborze podatku liniowego.

Przykład 3

Przedsiębiorca, który wybrał podatek według skali postanowił skorzystać z nowej ulgi na sport i poniósł w 2022 roku wydatki na sfinansowanie klubu sportowego w kwocie 20.000 zł. W takim przypadku cała kwota wydatku 100% znajdzie się w kosztach uzyskania przychodów w trakcie roku podatkowego, dodatkowo w składanym zeznaniu rocznym będzie można jeszcze 50% tej kwoty odjąć od podstawy opodatkowania, czyli łącznie można odliczyć od dochodu 150% wydatku.

Zobaczmy jak to będzie wyglądało w praktyce, przy następujących założeniach:

 • 150.000 zł – dochód za 2022 rok,
 • 130.000 zł – dochód za 2022 rok po ujęciu w kosztach podatkowych 20.000 zł na sfinansowanie klubu sportowego,
 • 10.000 zł – ulga sportowa rozliczana w zeznaniu rocznym (20.000 zł x 50%),
 • 120.000 zł – podstawa obliczenia podatku za 2022 rok (130.000 zł – 10.000 zł),
 • 10.800 zł – podatek należny do zapłaty za 2022 rok (120.000 zł x 12%) = 14.400 zł – 3.600 zł = 10.800 zł.

Jeżeli przedsiębiorca nie odliczałby ulgi na sport, to wówczas jego podatek za 2022 rok wyniósłby odpowiednio:

 • 150.000 zł – dochód za 2022 rok bez ulgi sportowej,
 • 10.800 zł – według stawki 12% (120.000 zł x 12%) = 14.400 zł –
 • 3.600 zł = 10.800 zł,
 • 9.600 zł – podatek według stawki 32% (30.000 zł x 32%),
 • 20.400 zł – łączny podatek za 2022 rok (10.800 zł + 9.600 zł).

Podatek roczny
Różnica
Rozliczenie bez ulgi
Rozliczenie z uwzględnieniem ulgi
20.400 zł
10.800 zł
9.600 zł

Dla porównania zobaczy jeszcze ile będzie wynosił podatek liniowy przy dochodzie 120.000 zł, ponieważ z ulgi na sport może również skorzystać przedsiębiorca przy tej metodzie:

 • składka zdrowotna od kwoty dochodu 120.000 zł wyniesie 5.880 zł (120.000 zł x 4,9%), górny limit odliczenia składki zdrowotnej wynosi 8.700 zł, ale należna składka jest mniejsza więc przedsiębiorca będzie mógł pomniejszyć dochód tylko o 5.880 zł,
 • 114.120 zł – podstawa opodatkowania (120.000 zł – 5.880 zł),
 • 114.120 zł x 19% = 21.683 zł

Podatek roczny
Różnica
Podatek według skali
Podatek liniowy
10.800 zł
21.683 zł
10.883 zł

Jak widać różnica wynosi aż 10.883 zł, pomiędzy rozliczeniem według skali podatkowej a podatkiem liniowym, przy tych samych założeniach, a więc z rozliczeniem ulgi na sport.

Przykład 4

Pani Alicja prowadzi działalność gospodarczą i wybrała opodatkowanie według skali podatkowej, za 2022 rok osiągnęła następujące przychody i koszty:

 • 400.000 zł – przychody podatkowe,
 • 160.000 zł – koszty uzyskania przychodów,
 • 240.000 zł – dochód w działalności gospodarczej.

W podanych kwotach zostały uwzględnione również składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w 2022 roku, a także różnice remanentowe.

Pani Alicja spełnia warunki, żeby dokonać wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Zobaczmy, jak będzie wyglądało wyliczenie podatku za cały 2022 rok:

 • 240.000 zł – dochód za 2022 rok,
 • 120.000 zł – podstawa do obliczenia podatku dochodowego (240.000 zł/2),
 • 28.800 zł – należny podatek osoby samotnie wychowującej dziecko za cały 2022 rok (120.000 zł x 12%) = 14.400 zł x 2 = 28.800 zł,
 • 21.600 zł – podatek należny do zapłaty za 2022 rok po odjęciu 2 kwot wolnych od podatku (28.800 zł – 7.200 zł).

Zobaczmy ile pani Alicja zapłaciłaby podatku, gdyby rozliczyła się sama tylko z działalności gospodarczej:

 • 240.000 zł – dochód do opodatkowania,
 • 10.800 zł – podatek do zapłaty według stawki 12% (120.000 zł x 12%) = 14.400 zł – 3.600 zł (kwota wolna od podatku) = 10.800 zł,
 • 120.000 zł – dochód opodatkowany stawką 32% (240.000 zł – 120.000 zł),
 • 38.400 zł – podatek według stawki 32% (120.000 zł x 32%),
 • 49.200 zł – łączny podatek do zapłaty (10.800 zł + 38.400 zł).

Podatek roczny
Różnica
Rozliczenie indywidualne
Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko
49.200 zł
21.600 zł
27.600 zł

Dla porównania zobaczmy ile wyniósłby podatek liniowy przy dochodzie 240.000 zł:

 • składka zdrowotna od kwoty dochodu 240.000 zł wyniesie 11.760 zł (240.000 zł x 4,9%). Podstawa opodatkowania może zostać jednak pomniejszona maksymalnie o kwotę 8.700 zł,
 • 231.300 zł – podstawa opodatkowania (240.000 zł – 8.700 zł),
 • 231.300 zł x 19% = 43.947 zł

Podatek roczny
Różnica
Podatek według skali
Podatek liniowy
49.200 zł
43.947 zł
5.253 zł

Na tym przykładzie widać, że przy dochodzie 240.000 zł w działalności gospodarczej podatek należny według skali podatkowej jest wyższy o 5.253 zł od podatku liniowego (49.200 – 43.947 zł). Natomiast biorąc pod uwagę wspólne rozliczenie z dzieckiem zapłacimy 22.347 zł więcej podatku liniowego (43.947 zł – 21.600 zł). Dla przypomnienia na podatku liniowym nie możemy się rozliczyć wspólnie z dzieckiem.

Podsumowanie

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego bardzo często nie oznacza, że przedsiębiorca będzie miał obowiązek zapłaty podatku według stawki 32%. Przy skali podatkowej jest kilka wariantów złożenia zeznania rocznego PIT-36. Może to być wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem czy dzieckiem, czy też skorzystanie z bogatej oferty ulg podatkowych. Przy czym w tym drugim przypadku trzeba pamiętać, że wydatek musi zostać poniesiony do końca roku podatkowego, żeby go uwzględnić w składanym zeznaniu rocznym. Wspólne rozliczenie natomiast jest możliwe o ile spełniamy założenia ustawowe.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość