Chat with us, powered by LiveChat

Przelew bez split paymentu. Jak naprawić ten błąd?

Brak zapłaty split payment

Dokonałeś płatności przelewem zapominając o split payment? Sprawdź, czy można naprawić taki błąd.

Końcówka 2019 i rok 2020 przyniosła szereg zmian przepisów podatkowych. Oczywiście ten proces jest ciągły, również 2021 rok przyniósł wiele zmian. Nowe uregulowania pojawiają się przez cały rok podatkowy, dlatego też trudno się dziwić ilości i różnorodności publikacji, które omawiają problematykę rozliczeń podatkowych. Coraz więcej kar nakładanych jest na przedsiębiorców z powodu nieprzestrzegania przepisów, ale również z powodu nieumyślnych działań. Tak samo jak w życiu tak i w prowadzonej działalności gospodarczej trudno uchronić się przed popełnieniem błędu. Dzisiaj spróbujemy znaleźć odpowiedź czy w każdym przypadku zapłata z pominięciem split payment zawsze będzie z konsekwencjami dla przedsiębiorcy?

Mechanizm podzielonej płatności dla kogo?

Temat wielokrotnie omawiany, tym razem tylko najważniejsze informacje, oto one:

 1. Obowiązkowy split payment obowiązuje od 1 listopada 2019 r.
 2. Dotyczy dokonywania transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami.
 3. Jednorazowa wartość transakcji powinna przekraczać 15.000 zł brutto.
 4. Transakcja obejmuje towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
W takim przypadku nabywca towarów/usług jest zobowiązany dokonać płatności w split payment. Niezastosowanie się do zmienionych przepisów lub celowe ich omijanie grozi dotkliwymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, zarówno dostawcy jak i nabywcy. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że od 1 października 2020 r. w MPP powinny być oznaczane tylko te faktury, które dotyczą transakcji spełniających wymienione powyżej kryteria. Do końca września 2020 r. część przedsiębiorców asekuracyjne oznaczało wszystkie faktury adnotacją MPP bez względu na to czy dostawa podlegała pod split payment, czy też nie. Ministerstwo Finansów stoi jednak na stanowisku, że w nowym pliku JPK: “oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu”.

W jakich sytuacjach może wystąpić przelew bez split payment?

Jeżeli chodzi o błędy z płatnościami w obowiązkowym split payment to mogą one dotyczyć m.in. takich sytuacji jak:

 1. Brak oznaczenia na fakturze “mechanizm podzielonej płatności”.
 2. Pomimo prawidłowego oznaczenia faktury nabywca towaru/usługi dokonuje płatności z pominięciem split payment.

W jaki sposób można naprawić błąd, jeżeli faktura nie została oznaczona adnotacją split payment?

Przedsiębiorcy zobowiązani do wystawiania faktur w split payment bardzo często zapominają o oznaczeniu faktur adnotacją “mechanizm podzielonej płatności”. Oczywiście w takiej sytuacji nabywca towaru/usługi powinien i tak dokonać zapłaty w tym mechanizmie pomimo braku oznaczenia. Za brak obowiązkowego oznaczenia na fakturze wystawcy grozi sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania w podatku VAT w wysokości 30% podatku VAT należnego wynikającego z faktury. Jedynym ratunkiem dla wystawcy będzie opłacenie faktury sprzedaży przez nabywcę w split payment.

Dlatego w takiej sytuacji ważna jest szybka reakcja dostawcy:

 • możliwie szybkie powiadomienie nabywcy, najlepiej jeszcze przed zapłatą, o brakującej informacji i poprosić, aby opłacił fakturę w MPP,
 • wystawienie faktury korygującej z odpowiednią adnotacją.
Oczywiście zapłata bez MPP nie pozostaje obojętna również dla nabywcy. Grożą mu takie same sankcje jak dostawcy w wysokości 30% podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury jeżeli zapłata będzie z pominięciem MPP.

Dlatego nabywca w takiej sytuacji powinien:

 • zapłacić za fakturę w MPP,
 • wystawić notę korygującą błędne zapisy na wystawionej fakturze.
Jeżeli nabywca pomimo obowiązku zapłaty w MPP nie zrobi tego może uniknąć sankcji jeżeli dostawca rozliczy całą kwotę podatku VAT należnego wynikającego z faktury.

W przypadku braku adnotacji na fakturze o obowiązkowym split payment przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku dokonania wyłączenia z kosztów podatkowych takiej płatności, pomimo że nie zapłacił w MPP.
Jak widać czuwanie nad prawidłowością wystawiania faktur leży po obu stronach transakcji. Zarówno w interesie wystawcy jak i nabywcy leży prawidłowe oznaczanie faktur w obrocie gospodarczym.

Czy wystawienie noty korygującej zamyka temat braku oznaczenia?

Nie tak dawno została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.664.2019.2.PG, w której Dyrektor KIS odniósł się do możliwości wystawienia noty korygującej przez nabywcę w przypadku braku adnotacji o MPP na fakturze. W tym konkretnym przypadku uznał on, że wystawienie przez nabywcę noty korygującej o braku adnotacji o MPP jest prawidłowe.

Prawnicy i doradcy podatkowi w świetle tego stanowiska zastanawiają się, czy jednak jest to wystarczające działanie z punktu widzenia sprzedawcy? W ich opinii pomimo noty korygującej dostawca powinien również wystawić fakturę korygującą z prawidłowym oznaczeniem, ponieważ przepisy wskazują, że to faktura powinna zawierać taką adnotację. Wydaje się, że jest to bardzo ważna informacja dla przedsiębiorcy, który znajdzie się w takiej sytuacji, żeby miał to na uwadze.

W jaki sposób można naprawić błąd jeżeli faktura została prawidłowo oznaczona ale nabywca dokonał zapłaty bez MPP?

Co jednak w sytuacji, gdy pomimo zamieszczenia na fakturze adnotacji o obowiązkowym split payment nabywca nie zapłaci w MPP? Otóż sytuacja w tym przypadku staje się mało komfortowa dla nabywcy. Jeżeli chodzi o sankcję w VAT to obowiązuje tutaj taka sama zasada jak poprzednio, a mianowicie można jej uniknąć jeżeli dostawca zapłaci VAT należny z faktury.

Sprawa się komplikuje w podatku dochodowym. Od 1 stycznia 2020 r. faktura powyżej 15.000 zł opłacona bez MPP podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Jak więc przedsiębiorca powinien postąpić w takiej sytuacji?

Otóż w takim przypadku najlepiej zwrócić się do dostawcy, żeby dokonał zwrotu zapłaconej przez nas kwoty i wykonać ponownie przelew w split payment. Oczywiście dostawca nie ma obowiązku dokonania zwrotu wpłaty, jest to jego dobrowolna decyzja. Niektórzy doradcy podatkowi uważają, że wystarczy zwrot tylko kwoty podatku VAT i ponownej jej przesłanie do dostawcy, ale już na zasadach obowiązkowego MPP.

Przedsiębiorca, jeżeli znajdzie się w takiej sytuacji, jaka została opisana w tym artykule, powinien się zastanowić czy nie zwrócić się z zapytaniem do doradcy podatkowego lub wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej jak prawidłowo postąpić aby nie narazić się na konsekwencje finansowe.

Przeczytaj również: Faktury korygujące w MPP.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Odwiedź nasz
kanał na

I sprawdź:

 • podstawy prowadzenia firmy,
 • rady i opinie ekspertów,
 • bieżące terminy podatkowe.

SUBSKRYBUJ

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość