Rejestracja firmy przez pełnomocnika

rejestracja firmy przez pełnomocnika

Chcesz zarejestrować działalność gospodarczą, a nie możesz dokonać tej czynności osobiście? Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy ustanowionego przez siebie pełnomocnika, który na podstawie stosownego dokumentu pełnomocnictwa dokona w Twoim imieniu tej czynności.

_

A skoro jesteś dopiero na samym początku zakładania przedsiębiorstwa i zastanawiasz się jaką wybrać dla niego nazwę, to zajrzyj tutaj, gdzie krok po kroku zapoznasz się z procedurą wyboru i rejestracji nazwy dla Twojej przyszłej firmy.

Pełnomocnik i dokument pełnomocnictwa a przepisy ogólne Kodeksu cywilnego

Udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną mocodawcy i nie wymaga przyjęcia przez pełnomocnika. Jako, że dla skutecznego udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagane złożenie przez pełnomocnika oświadczenia woli, pełnomocnictwo może być udzielone każdemu podmiotowi prawa cywilnego, bez względu na zakres jego zdolności do czynności prawnych (nawet osobom fizycznym niemającym zdolności do czynności prawnych) [por. art. 100 Kodeksu cywilnego].

Ze względu na kryterium zakresu umocowania przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 98 wyróżnia następujące rodzaje pełnomocnictwa:

 • pełnomocnictwo ogólne – do czynności zwykłego zarządu;
 • pełnomocnictwo rodzajowe – do pewnego typu czynności;
 • pełnomocnictwo szczególne – do dokonania określonej czynności prawnej;
 • prokurę.

Przepis art. 99 Kodeksu cywilnego reguluje formę prawną udzielenia pełnomocnictwa, wobec tego wskazać należy, że:

 • pełnomocnictwo ogólne wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;
 • pełnomocnictwo szczególne albo rodzajowe powinno być udzielone w formie wymaganej dla ważności czynności, która ma być dokonana przez pełnomocnika.

Warto pamiętać, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca (strona) zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa [por. art. 101 § 1 Kodeksu cywilnego].

Pełnomocnik do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

Pełnomocnik może dokonać rejestracji firmy mocodawcy w CEIDG w urzędzie miasta lub gminy. Jednakże pełnomocnik ten nie będzie mógł zarejestrować firmy online, ponieważ pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a podczas rejestracji firmy pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Jeśli strona ustanowiła pełnomocnika wyłącznie do dokonania czynności w postaci rejestracji firmy, to pełnomocnictwo wygasa po jej rejestracji. Istnieje jednak możliwość, aby pełnomocnik działał w imieniu i na rzecz strony (mocodawcy) również po zarejestrowaniu firmy, jednakże istotne jest wypełnienie i złożenie online formularza wniosku o wpis – CEIDG-1.

Pełnomocnik do rejestracji spółki w KRS

Do zarejestrowania spółki w sądzie rejestrowym (KRS), czyli do złożenia wniosku o rejestrację, osoby prawne mogą ustanowić wyłącznie profesjonalnego pełnomocnika, tj. adwokata, radcę prawnego. W zakresie dokonana tej czynności niezbędne jest udzielenie pełnomocnika procesowego (szczególne).

W przypadku spółek osobowych ustanowienie pełnomocnika do rejestracji firmy może być dokonane przez każdego wspólnika samodzielnie lub wszystkich wspólników łącznie. Jeśli każdy ze wspólników sam udzieli pełnomocnictwa pełnomocnikowi do rejestracji spółki w sądzie rejestrowym, to sąd ten rozpozna jedynie wniosek, który został złożony jako pierwszy.

Natomiast w przypadku spółek kapitałowych ustanowienie pełnomocnika do rejestracji firmy może zostać dokonane przez wszystkich członków zarządu łącznie (decyzja musi być jednomyślna).

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Każdorazowe złożenie dokumentu pełnomocnictwa wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł we właściwym urzędzie albo sądzie rejestrowym.

Podsumowanie

Czynność dokonania rejestracji firmy przez pełnomocnika może nastąpić niezależnie od tego, jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybierze strona (mocodawca). Co do zasady pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, jednakże w pewnych wyjątkach opłata nie obowiązuje.

Planujesz założenie własnej firmy, ale nie wiesz jak to zrobić? Właśnie dla Ciebie stworzyliśmy e-booka z najważniejszymi informacjami dotyczącego rejestracji firmy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Źródła:

 1. K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 30, Warszawa 2022

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Czym jest udzielenie pełnomocnictwa?

  Udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną mocodawcy i nie wymaga przyjęcia przez pełnomocnika. Jako, że dla skutecznego udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagane złożenie przez pełnomocnika oświadczenia woli, pełnomocnictwo może być udzielone każdemu podmiotowi prawa cywilnego, bez względu na zakres jego zdolności do czynności prawnych.

 2. 🔸Czy rejestracja firmy przez pełnomocnika może zostać dokonana online?

  Nie. Pełnomocnik nie może zarejestrować firmy online, ponieważ pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a podczas rejestracji firmy pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość