Blog ifirma.pl

Renta socjalna – kto może się o nią ubiegać? Najważniejsze informacje 2022

|
|
5 minut czytania
Jesteś osobą niezdolną do pracy ze względu na swója stan zdrowia lub opiekujesz się taką osobą? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy należy Ci się renta socjalna.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Renta socjalna to świadczenie wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Prawo do renty przyznawane jest na czas nieokreślony w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub na czas określony, kiedy niezdolność do pracy jest okresowa. Powyższe uregulowane jest w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Renta socjalna a renta z tytułu niezdolności do pracy – różnice

Niezdolności do pracy jako synonimy. Jest to błąd, gdyż z prawnego punktu widzenia są to dwa różne świadczenia. Renta socjalna to świadczenie przyznawane osobom, których niezdolność do pracy powstała w okresie przed ukończeniem pełnoletności lub w trakcie kształcenia. Krótko mówiąc – tym, które nie miały, ze względu na swój stan zdrowia w młodym wieku, szans na zdobycie wykształcenia.

Natomiast renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które oprócz posiadania orzeczenia o niezdolności do pracy, mogą wykazać stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy oraz niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia itd. Ze szczegółami można się zapoznać w art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta socjalna – komu przysługuje?

Renta socjalna należy się osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu:

 • posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wystawione przez lekarza orzecznika ZUS,
 • której niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub
 • której niezdolność do pracy powstała pomiędzy 18 a 25 rokiem życia w trakcie pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej lub
 • której niezdolność do pracy powstała w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej (w tym przypadku ustawa nie przewiduje limitu wieku).

Uwaga – art. 5 pkt 1 Ustawy o niepełnosprawności przewiduje traktowanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie działa to w drugą stronę – tzn. osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest traktowana jak osoba całkowicie niezdolna do pracy. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19.07.2018 r. (sygn. akt III AUa 1201/16), który orzekł, że: “Niepełnosprawność nie jest odpowiednikiem niezdolności do pracy, gdyż rozumiana jest jako spowodowana naruszeniem sprawności organizmu niezdolność do wypełniania ról społecznych, co w praktyce może, ale nie musi oznaczać niezdolności do pracy (…)”.

W związku z tym, że renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, rodzice dzieci z niepełnosprawnością zastanawiają się, czy są jakieś świadczenia, które wesprą ich nad opieką nad nieletnimi podopiecznymi. Do takich form wsparcia należą np. świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny.

Kiedy i kto może wnioskować o rentę socjalną?

Osoba niezdolna do pracy najwcześniej może wnioskować o rentę socjalną w miesiącu, w którym osiągnie pełnoletność. Wniosek o przyznanie renty może złożyć ona sama, jej opiekun ustawowy lub prawny, kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna osoba za pisemnym pełnomocnictwem.

Jak złożyć wniosek o rentę socjalną?

Wniosek o przyznanie renty socjalnej składa się i rozpatruje oddział ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Potrzebne dokumenty:

 • wniosek o rentę socjalną (można go pobrać stąd),
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki wnioskującego,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na druku OL-9 przez lekarza prowadzącego leczenie (zaświadczenie powinno być wystawione maksymalnie na miesiąc wcześniej od dnia złożenia dokumentów),
 • inna dokumentacja medyczna mogąca potwierdzić stan zdrowia lub wypełniony druk OL-9A,
 • dokumenty od pracodawcy (jeśli osobą ubiegająca się o rentę socjalną jest zatrudniona): zaświadczenie o terminie zawartej umowy i osiąganych przychodach, wywiad zawodowy przygotowany na druku OL-10,
 • oświadczenie, czy wnioskujący jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

Po uzyskaniu kompletu dokumentów ZUS wyznaczy termin wizyty u lekarza orzecznika, który stwierdzi i wyda orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku gdy stan zdrowia wnioskującego nie pozwala na podróże, lekarz przebada go w miejscu jego zamieszkania lub pobytu. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Można go złożyć w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Choć najczęściej rentę socjalną otrzymują osoby, które od urodzenia lub wczesnych lat dziecięcych zmagają się z niepełnosprawnością, to renta ta może przysługiwać także osobie, która zdążyła pracować zawodowo.

Przykład 1

Marek, który za miesiąc skończy 18 lat, dorabiał przez 3 miesiące w osiedlowym sklepie, aż uległ ciężkiemu wypadkowi. Skutki zdarzenia są na tyle poważne, że Marek prawdopodobnie nigdy nie będzie już mógł pracować. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, ale zamierza za miesiąc (gdy wkroczy w pełnoletność) złożyć wniosek o przyznanie renty socjalnej. Obok innych dokumentów, które Marek powinien dostarczyć do ZUS-u, muszą się znaleźć zaświadczenie o terminie zawartej umowy i osiąganych przychodach oraz wywiad zawodowy na druku OL-10. Jeśli lekarz orzeknie całkowitą niezdolność do pracy, która powstała przed ukończeniem 18 lat, Markowi będzie przysługiwała renta socjalna, mimo że formalnie jest zatrudniony.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty socjalnej

Decyzję o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu, renty socjalnej ZUS wydaje w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która miałaby wpływ na przyznanie świadczenia. Od decyzji ZUS można się odwołać do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Autor ifirma.pl

Justyna Czerwińska

Od kilku lat związana z topowymi redakcjami biznesowymi. Pisze o księgowości, finansach i sprawach marketingowych - czyli o tematach, które interesują każdego przedsiębiorcę.

Z przyjemnością czyta ustawy, kodeksy, rozporządzenia, regulaminy i inne oficjalne dokumenty, które rozkłada na czynniki pierwsze. Pomagają jej w tym umiejętności analityczne i syntetyczne. Wierzy w moc twardych danych i w artykułach chętnie wykorzystuje wyniki badań, raporty i statystyki. Sama prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, dlatego z doświadczenia zna i rozumie problemy drobnych przedsiębiorców. Artykułami dotyczącymi spraw księgowych stara się je rozwiązywać. Stawia przy tym na prosty, zrozumiały dla każdego język, logiczną strukturę i przykłady z życia wzięte.

Pracę nad każdym artykułem zaczyna od zakwestionowania swojej wiedzy i sprawdzenia jej w źródłach. Prywatnie lubi zagadki logiczne i grę w Sudoku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Komu przysługuje renta socjalna?

   Renta socjalna należy się osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu.
  2. Kiedy i kto może wnioskować o rentę socjalną?

   Osoba niezdolna do pracy najwcześniej może wnioskować o rentę socjalną w miesiącu, w którym osiągnie pełnoletność. Wniosek o przyznanie renty może złożyć ona sama, jej opiekun ustawowy lub prawny, kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna osoba za pisemnym pełnomocnictwem.
  Komentarze czytelników
  1. 11 czerwca 2023 o 20:59
   Mów Prawde

   Renty socialne są tak naprawde dwie , jedna z powodu chorób ( astma,kregosłup , choroby psychiczne , a druga z powodu kalectwa ,uszkodzenia ciała które uniemozliwia prace ,) Jak i kalectwo tak i choroby moga miec skutek stały jak i okresowy , jednak, nawet jak jest skutek stały , to chory na choroby nie dostanie renty na stałe i komisje okłamują go ze moze podjac prace co jest kłamstwem .

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie