Rodzaje dofinansowań z PFRON na pracownika niepełnosprawnego

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych daje możliwość pozyskania dodatkowych środków na ich aktywizację zawodową i społeczną. Z dofinansowania można skorzystać w ramach środków gromadzonych przez PFRON, które pochodzą z obowiązkowych składek, których płatności dokonują przedsiębiorcy/pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników.

Jakie dofinansowanie z PFRON na pracownika niepełnosprawnego może otrzymać przedsiębiorca?

Jak można przeczytać na stronie internetowej PFRON pracodawcy mogą ubiegać się między innymi o środki na:

Szkolenia i staże pracowników niepełnosprawnych

Z wnioskami o wypłatę takiego dofinansowania mogą występować pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Koszty szkolenia refundowane są w części, a wysokość dofinansowania wynosi:

 • 70% dla małych i średnich przedsiębiorców,
 • 60% dla dużych przedsiębiorców.

W obu przypadkach nie może jednak przekroczyć wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Refundacji podlegają koszty:

 • usługi szkoleniowej,
 • usługi tłumacza migowego,
 • usługi tłumacza przewodnika,
 • podróży osób prowadzących szkolenia,
 • podróży uczestników szkolenia, tłumaczy i opiekunów,
 • wynajmu pomieszczeń,
 • materiałów szkoleniowych,
 • płacy pracownika niepełnosprawnego za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Wnioski można składać do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia złożenia.

Adaptacja stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Środki mogą być przeznaczone na:

 • adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych uwzględniającą potrzeby wynikające z ich niepełnosprawności,
 • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • zakup oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających.
Służby medycyny pracy powinny dokonać rozpoznania i ocenić potrzeby pod kątem adaptacji stanowiska pracy.

Zwrot kosztów na adaptację stanowiska pracy dotyczy osób niepełnosprawnych o statusie:

 • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
 • zatrudnionych u pracodawcy występującego o zwrot kosztów.
Wniosek można złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu w przypadku pracodawcy, a w przypadku osoby bezrobotnej najczęściej jest to urząd pracy, w którym jest zarejestrowana osoba niepełnosprawna. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wsparcie można uzyskać w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioski składa się najczęściej do Powiatowych Urzędów Pracy ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

Wyposażenie pracowników w odpowiednie materiały i narzędzia jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy Kodeks pracy. Stanowisko pracy musi być bezpieczne, ergonomiczne, spełniać wymagania obowiązujących przepisów bhp. Środki dofinansowania z PFRON mogą być przeznaczone na zakup różnego rodzaju narzędzi pracy, w zależności od charakteru wykonywanych czynności. Mogą to być narzędzia typu: krzesła, biurka, lampki, urządzenia elektryczne i elektroniczne, ręczne. Katalog jest otwarty i uzależniony od wymagań na stanowisku pracy osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem uzyskania refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Przedsiębiorca ubiegający się o zwrot kosztów na adaptację stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej musi się zobowiązać do jej zatrudniania na umowie o pracę przez okres 36 miesięcy, w przeciwnym razie będzie zmuszony do zwrotu dofinansowania.

Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Pracownik wspomagający ma za zadanie pomóc osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, które sprawiają jej trudności.

Pracownik wspomagający może pomagać w zakresie:

 • czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
 • czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość dofinansowania z PFRON dla pracownika wspomagającego obejmuje zwrot kosztów zatrudnienia, które oblicza się jako iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego. Liczba godzin pracy asystenta pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Środki z PFRON mogą być również przeznaczone na koszty szkolenia pracowników wspomagających do wysokości 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.
Wniosek o zwrot kosztów pracy pracownika wspomagającego składa się do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej takie zadania są przypisane do urzędów pracy, które realizują je w imieniu prezydenta/starosty.

▲ wróć na początek

Przeczytaj również: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań