Rodzaje wpłat do PFRON

wpłaty na PFRON

Zatrudniasz pracowników i zastanawiasz się czy powinieneś dokonywać wpłat na PFRON? W publikacji odpowiemy jakie są rodzaje wpłat na PFRON.

Skrót PFRON oznacza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to fundusz celowy wspierający osoby niepełnosprawne. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sposób szczegółowy reguluje zasady funkcjonowania funduszu. Pobór i dystrybucja środków finansowych jest uregulowana ustawowo.

Jakie są podstawowe zadania PFRON?

Podstawowym i nadrzędnym celem PFRON jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w ramach którego realizowane są m.in. zadania:

 • utrzymania miejsc pracy,
 • dopłaty do pensji pracowników,
 • wsparcie finansowe przy płatnościach składek ZUS dla przedsiębiorców i rolników,
 • płatność za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej,
 • pokrywanie kosztów zatrudniania w zakładach aktywności zawodowej,
 • współfinansowanie funkcjonowania zakładów pracy chronionej,
 • wspieranie osób z niepełnosprawnością w integracji zawodowej i społecznej.
PFRON realizuje również różnego rodzaju programy skierowane dla osób niepełnosprawnych i instytucji, które zajmują się obsługą takich osób.

Kto i na jakich zasadach musi dokonywać wpłat na PFRON?

Co do zasady obowiązek dokonywania wpłat na PFRON dotyczy pracodawców, którzy:

 1. Osiągnęli w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty.
 2. Nie zatrudniają osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6% wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo jest mniejszy niż 2% wśród ogólnego stanu zatrudnienia w przypadku pracodawcy będącego publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym.
Z wpłat na PFRON będą zwolnieni pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia przekracza wskaźniki, o których mowa powyżej.

Rodzaje wpłat na PFRON

Poza wpłatami, których dokonują wszyscy pracodawcy według zasad omówionych powyżej istnieje grupa przedsiębiorstw o określonym statusie, które dokonują wpłat na PFRON w sytuacjach uregulowanych przepisami.

1. Zakłady aktywności zawodowej.

Zakłady aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON. Jednakże jeżeli zaistnieją pewne okoliczności wówczas są zobowiązane dokonywać wpłat na PFRON a będą to następujące sytuacje:

 • wykorzystanie środków z Funduszu PFRON w sposób niezgodny z przepisami,
 • w związku z likwidacją lub utratą statusu zakładu aktywności zawodowej,
 • w przypadku likwidacji lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej kwoty wydatkowane ze środków zakładowego funduszu aktywności na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi,
 • w przypadku rezygnacji ze statusu zakładu aktywności zawodowej przez nowego organizatora, który przejął prowadzenie zakładu. Wartość mienia zakładu aktywności zawodowej sfinansowanego ze środków PFRON w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi.

2. Zakład pracy chronionej.

Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej (ZPCh) również w dużej części jest współfinansowane ze środków PFRON. Ponadto ZPCh mają pewne przywileje ustawowe. Mogą korzystać z licznych zwolnień z opłacania należności publicznoprawnych, a więc z podatków i opłat. Zgodnie z ustawowymi zapisami ZPCh jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON m.in. z następujących tytułów:

 • 40% kwoty zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • 10% kwoty zwolnienia z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, czynności cywilnoprawnych, a także opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,
 • z tytułu niezgodnego z przepisami wydatkowania środków funduszu rehabilitacji,
 • z tytułu naruszenia terminu przekazania uzyskanych środków funduszu na wydzielony rachunek bankowy,
 • z tytułu nieutworzenia funduszu rehabilitacji, nieprowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji lub nieprowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu,
 • w związku z likwidacją, upadłością albo wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utratą statusu zakładu pracy chronionej,
 • w przypadku likwidacji, upadłości lub wykreślenia z ewidencji wpłacie do Funduszu PFRON podlega kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi.
Czy wpłaty do PFRON mogą być kosztem? – przeczytaj.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość