Blog ifirma.pl

Rozliczenie wsparcia z PFRON dla osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą

|
|
5 minut czytania
Otrzymałeś środki z PFRON? Sprawdź jak należy dokonać rozliczenia w podatkach.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Proces ubiegania się o dotację bądź dofinansowanie wymaga dopełnienia formalności wynikających z przepisów. Natomiast po otrzymaniu środków finansowych przedsiębiorcy stają przed dylematem jak właściwie ująć to wszystko w urządzeniach księgowych.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo i ma orzeczony stopień niepełnosprawności, może otrzymać środki z PFRON na:

 1. rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
 2. refundacje składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W pierwszym przypadku dofinansowanie ma charakter dotacji, natomiast w drugim przypadku jest to refundacja, dlatego też nieco odmiennie będą wyglądały księgowania w PKPiR.

PFRON dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PKPiR

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy dotacja z PFRON powinna być ujmowana po stronie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w PKPiR. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, środki mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
 • nabycie innych produktów i usług, w tym: remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • uzyskanie niezbędnych zezwoleń.

Otóż jeżeli chodzi o stronę przychodową należy rozważyć następujące kwestie:

 1. Czy dotacja stanowi przychód w prowadzonej działalności gospodarczej?
 2. Czy przychód korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym?

Jeżeli chodzi o to czy dotacja jest przychodem w działalności odpowiedź jest twierdząca.

Otóż z art. 14 ust. pkt 2 ustawy o podatku dochodowym wynika, że przychodem w działalności są również:

“(…)dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych”

Z dalszych zapisów ustawy o PIT wynika, że:

“(…) otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności (…)” korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym (art. 21 ust. 1 pkt 27 ustawy o PIT).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że jeżeli dotacja zostanie przeznaczona na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, to nie będzie ona stanowić przychodów ani nie będzie można odpisów amortyzacyjnych zaliczyć do kosztów (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT).

Jeżeli natomiast chodzi o zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup materiałów, towarów i wyposażenia niebędących środkami trwałymi, sfinansowanych ze środków PFRON wydaje się, że nie ma przeciwwskazań, aby uznać je za koszty uzyskania przychodów.

Podsumowując,

 1. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przychodem, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego, w związku z tym nie ma potrzeby odnotowywać jej w PKPiR, chyba że informacyjnie.
 2. Kwota otrzymana na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie jest przychodem, ani odpisy amortyzacyjne nie znajdą się w kosztach uzyskania przychodów.

Refundacje składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rozliczenie podatkowe refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przedsiębiorcy. Aby otrzymać taką refundację osoba prowadząca działalność gospodarczą musi spełnić kilka warunków, a jednym z nich jest terminowe opłacenie składek społecznych do ZUS.

W takiej sytuacji, w momencie zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorca ujmie je w kosztach uzyskania przychodów lub pomniejszy podstawę opodatkowania przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. W momencie refundacji z PFRON kwota powinna być ujęta w PKPiR w kol. 8 “Pozostałe przychody” i będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą rozliczania podatku dochodowego: zasady ogólne, podatek liniowy.

Przy zryczałtowanym podatku dochodowym należy ująć w ewidencji przychodów jako pozostałe przychody z działalności gospodarczej i opodatkować stawką 3%. Stawka opodatkowania wynika z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e).

Zgodnie z ustawą o PIT, do przychodów w działalności nie zalicza się zwróconych innych wydatków, pod warunkiem niezaliczenia ich do kosztów (art. 14 ust. 3 pkt 3a). W naszej sytuacji wydatki zostały ujęte w kosztach, dlatego drugostronnie powinny się znaleźć po stronie przychodów. Momentem ujęcia będzie dzień uznania rachunku bankowego przedsiębiorcy kwotą refundacji składek.

Podsumowując:
Refundacja składek społecznych z PFRON powinna być ujęta jako “Pozostałe przychody” w dacie wpływu na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

 
Przeczytaj również: Rodzaje wpłat do PFRON
 
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie