Różnica kursowa od środków własnych – kiedy jest przychodem, a kiedy kosztem?

Różnica kursowa od środków własnych powstaje poprzez zmiany kursów walut. Po których to kursach przedsiębiorcy przeliczają wszelkie wpływy i wypływy posiadanej waluty. Czy wiesz kiedy taką różnice księgować w przychody a kiedy w koszty? Dowiedz się więcej.

Czym jest różnica kursowa?

Generalna zasada brzmi, że jeśli kurs zastosowany do wpływu waluty jest niższy, niż kurs wypływu, mamy do czynienia z dodatnią różnicą kursową, a zatem – przychodem. I odwrotnie – kurs wpływu waluty wyższy od kursu wypływu spowoduje powstanie różnicy kursowej ujemnej, księgowanej w kosztach:
Kurs walut
wpływu < wypływu
wpływu > wypływu
Wartość waluty
wpływ < wypływ
wpływ > wypływ
Różnica kursowa
dodatnia
ujemna
Księgowanie
przychód
koszt
 

Dlaczego różnica kursowa jest przychodem albo kosztem?

Rozważając kwestię różnic kursowych warto zacząć od założenia, że obrót walutami obcymi to inaczej zakup lub sprzedaż waluty obcej za złotówki. W idealnej sytuacji, gdyby kursy walut nie ulegały wahaniom, a kurs zakupu 1 euro wynosiłby 1 zł, moglibyśmy:
  • 1 maja przelać środki na konto walutowe (wpływ) – czyli kupić od banku 10 euro za 10 zł
  • 5 maja przelać środki ponownie na konto złotówkowe (wypływ) – czyli sprzedać bankowi 10 euro za 10 zł.
Natomiast w rzeczywistości załóżmy, że:
  • 1 maja przelaliśmy na konto walutowe 10 euro, po kursie 2 – zatem kupiliśmy od banku 10 euro za 20 zł
  • 5 maja przelaliśmy 10 euro z powrotem na konto złotówkowe, po kursie 3 – zatem sprzedaliśmy bankowi 10 euro za 30 zł.
  Jak widać, dzięki zwiększeniu się kursu walut, za walutę za którą wcześniej zapłaciliśmy 20 zł, teraz otrzymaliśmy 30 zł. Różnica w kwocie 10 zł jest zatem naszym „zarobkiem” – różnicą dodatnią, którą zaksięgujemy w przychodach. Gdyby jednak przykładowo:
  • 1 maja przelać na konto walutowe 10 euro, po kursie 2 – kupimy od banku 10 euro za 20 zł
  • 5 maja przelać 10 euro z powrotem na konto złotówkowe, po kursie 1,5 – sprzedamy bankowi 10 euro za 15 zł.
Zmniejszający się kurs walut spowodował, że za walutę, za którą zapłaciliśmy wcześniej 20 zł, teraz otrzymamy jedynie 15 zł. Różnica w kwocie 5 zł jest zatem naszą stratą – różnicą ujemną, którą możemy zaksięgować w kosztach uzyskania przychodu. Ujmując to w tabeli:
Przykład I
Przykład II
Kurs walut
2 < 3
2 > 1,5
Wartość waluty
20 zł < 30 zł
20 zł > 15 zł
Różnica kursowa
dodatnia +10 zł
ujemna -5 zł
Księgowanie
przychód
koszt
Uwaga!
Do wyliczania różnic kursowych jako „wpływ waluty” rozumiemy każdą otrzymaną walutę – zakupioną od banku, w kantorze, ale też otrzymaną np. od kontrahenta w formie zapłaty za fakturę. Odwrotnie – jako „wypływ waluty” będziemy rozumieć sprzedaż waluty w banku lub kantorze, ale też np. zapłatę za fakturę zakupową w walucie obcej.
Różnice kursowe – transakcyjne czy od środków własnych? Zobacz, jak je rozróżnić!
  Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI