Blog ifirma.pl

Składka zdrowotna a podatek liniowy – jak obliczyć jej wysokość w 2024?

|
Wybrałeś opodatkowanie podatkiem liniowym? Sprawdź, jak obliczyć jej wysokość w 2024 roku.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Polski Ład wprowadził zupełnie nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, co przysporzyło sporo pracy. Pomimo iż ustawa obowiązuje już od ponad 2 lat, to i tak w dalszym ciągu wiele osób zastanawia się, czy w sposób prawidłowy dokonuje takich rozliczeń. W dzisiejszej publikacji odpowiemy na pytanie, jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku na podatku liniowym.

Ile wynosi składka zdrowotna na podatku liniowym?

Przedsiębiorcy, którzy wybrali lub wybiorą opodatkowanie podatkiem liniowym muszą się liczyć z tym, że zapłacą składkę zdrowotną od kwoty osiągniętego dochodu.

Uwaga!

W podstawie do naliczania składki zdrowotnej na podatku liniowym znajdzie się kwota dochodu, którą przedsiębiorca osiągnął w miesiącu poprzedzającym miesiąc opłacania składki. Od tej podstawy należy wyliczyć składkę zdrowotną w wysokości 4,9% i taką kwotę wykazać w dokumentach rozliczeniowych składanych do ZUS

 

Jeśli dochód przedsiębiorcy będzie niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę według stanu na dzień 01.01.2024 r., jest to kwota 4.242 zł, to składka zdrowotna będzie wynosiła 381,78 zł (4.242 zł x 9%), jest to tzw. minimalna składka zdrowotna

Limit odliczenia składki zdrowotnej w 2024 roku

Dla przedsiębiorców, którzy są na podatku liniowym, ustawodawca umożliwił odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej, ale jedynie w ramach obowiązującego na dany rok limitu.

Uwaga!

Limit odliczenia składki zdrowotnej na 2024 rok wynosi 11.600 zł

Odliczenia składki zdrowotnej na podatku liniowym (PPL) można dokonywać na dwa sposoby:

 1. Zaliczając zapłaconą składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodów.
 2. Pomniejszając podstawę do opodatkowania podatkiem PPL.

Wybór sposobu dokonywania rozliczenia należy do przedsiębiorcy. Można sobie zadać pytanie, a jaka to różnica? No i właśnie w dzisiejszej publikacji odpowiemy na to pytanie ilustrując to odpowiednimi przykładami.

Składka zdrowotna w kosztach uzyskania przychodów 2024

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że warunkiem odliczenia składki zdrowotnej zawsze będzie jej zapłata. Zobaczmy na konkretnych przykładach, jak będzie wyglądało rozliczenie składki zdrowotnej w kosztach uzyskania przychodów.

Przykład 1

Pan Jakub od kilku lat opłaca podatek liniowy, jego roczne dochody przekraczają kwotę 300.000 zł, do tego nie korzysta z żadnych ulg podatkowych. Poniżej zrobimy symulację dochodów osiągniętych na wybrany przedział czasowy w 2024 roku i na tej bazie obliczymy składkę zdrowotną.

Dochód za okres styczeń-czerwiec 2024 r.
200.000 zł
Składka zdrowotna zapłacona w 2024 roku do końca czerwca 2024 r., mieści się w limicie 11.600 zł
9.000 zł
Przy założeniu, że składka zdrowotna została zaksięgowana w kosztach uzyskania przychodów dochód na koniec czerwca wynosi: 200.000 zł – 9.000 zł = 191.000zł
191.000 zł
Podatek należny na koniec czerwiec 2024 r.
36.290 zł – z uwzględnieniem składki zdrowotnej w kosztach

Co może być ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy to fakt, że stosując ten sposób rozliczania naliczy składkę zdrowotną od niższej podstawy.

Ważne!

Zaliczając zapłaconą składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca naliczy składkę zdrowotną od niższej podstawy

Wyliczenie oszczędności na składce zdrowotnej za konkretny okres rozliczeniowy może być kłopotliwe, ponieważ okresem rozliczeniowym w podatkach jest rok kalendarzowy, natomiast nie pokrywa się on z rokiem składkowym w ZUS, który trwa od 1 lutego do 31 stycznia kolejnego roku. Jak już wspomniano wcześniej do naliczania składki zdrowotnej przyjmuje się dochód miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który ta składka jest płacona. W praktyce oznacza to, że składka zdrowotna liczona od dochodów np. z 2023 roku będzie płacona w 2024 roku i będzie ją można odliczyć dopiero w 2024 roku, ponieważ warunkiem odliczenia jest zapłata. Biorąc pod uwagę zbyt wiele zmiennych a także różne okresy rozliczania podatku i składki zdrowotnej pokazanie tego na przykładzie będzie nieco utrudnione, dlatego poniżej opiszemy bardzo ogólnie, na czym takie rozliczenie polega.

Przykład 2

Pani Ala w 2024 roku wybrała jako formę opodatkowania podatek liniowy, zobaczmy jak będzie wyglądało rozliczenie składki zdrowotnej w kosztach:

 • dochód miesiąca stycznia w wysokości 50.000 zł stanowi podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej za miesiąc luty,
 • składka zdrowotna za luty zostanie zapłacona do 20 marca w wysokości 2.450 zł (50.000 zł x 4,9%) ,
 • jeśli składka zdrowotna zostanie rozliczona w kosztach podatkowych, to w miesiącu marcu obniżona zostanie podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej za kwiecień 2024 r.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto rozważyć zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów podatkowych, a mianowicie chodzi o rozliczenie straty podatkowej.

Przykład 3

Pani Alicja planuje na 2024 rok liczne zakupy środków trwałych, co będzie rzutowało na wysokość osiągniętego dochodu, a nawet liczy się z tym, że może ponieść stratę. Przy założeniu, że zapłacona składka zdrowotna będzie wyższa od limitu odliczenia, tj. kwoty 11.600 zł, pani Alicja zaliczając tę kwotę do kosztów będzie mogła powiększyć stratę o tę kwotę. A to oznacza, że będzie mogła dokonywać jej odliczenia w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych pod warunkiem, że osiągnie dochód pozwalający na odliczenie straty.

Ważne!

Zapłacona składka zdrowotna zaliczona do kosztów uzyskania przychodów ma wpływ na zwiększenie straty podatkowej, którą można rozliczać w kolejnych latach podatkowych

Składka zdrowotna zmniejszająca podstawę do opodatkowania

Powyżej omówiliśmy zasadę rozliczania składki zdrowotnej w kosztach uzyskania przychodów, a teraz zobaczymy jak będzie wyglądało jej odliczenie od podstawy opodatkowania.

Przykład 4

Pani Lucyna opłaca podatek liniowy, zdecydowała się, że składkę zdrowotną będzie odliczała od podstawy do opodatkowania. Na koniec lipca dochód w prowadzonej działalności gospodarczej wyniósł 150.000 zł i ta kwota znalazła się w podstawie do opodatkowania, dotychczas zapłacona składka zdrowotna 7.000 zł. \,/em>

Rozliczenie zapłaconej składki zdrowotnej
Od dochodu
W kosztach uzyskania przychodów
27.170 zł 150.000 zł – 7.000 zł = 143.000 zł x 19% = 27.170 zł
27.170 zł 143.000 zł x 19% = 27.170 zł

Jak widać, z punktu widzenia podatku liniowego nie ma to żadnego znaczenia, wysokość podatku do zapłaty będzie taka sama.

Ważne!

Sposób rozliczenia składki zdrowotnej:

 • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów,
 • pomniejszenie podstawy do opodatkowania

nie ma żadnego wpływu na wysokość podatku liniowego

Zmiana formy opodatkowania a odliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy powinni mieć świadomośc, że możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej na podatku liniowym dotyczy tylko sytuacji, w której przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy według tej samej formy w kolejnych latach. Zmieniając formę opodatkowania w kolejnym roku nie będzie mógł już zaliczyć do kosztów, pomniejszyć przychodu czy dochodu do opodatkowania o kwotę zapłaconej składki zdrowotnej na przełomie lat.

Przykład 5

Pani Diana w 2023 roku opłacała podatek liniowy, a od 2024 roku zmieniła formę opodatkowania na skalę podatkową. Składkę zdrowotną za miesiąc grudzień w kwocie 1.500 zł zapłaciła 20.01.2024 r. i nie będzie już mogła pomniejszyć dochodu o tę kwotę w 2024 roku.

Ta sama zasada dotyczy zmiany formy opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy.

Ważne!

Po zmianie formy opodatkowania z podatku liniowego na inną przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej w kolejnym roku podatkowym po zmianie. Jeśli dokona zmiany formy opodatkowania na ryczałt, to w 2024 roku zapłaci składkę w wysokości opisanej w podlinkowanym artykule

Podsumowanie

W dzisiejszej publikacji zastanawialiśmy się, jaki będzie najlepszy sposób na odliczenie składki zdrowotnej na podatku liniowym. Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie tym podatkiem ma przywilej pomniejszenia dochodu do opodatkowania na dwa sposoby – ujmując składkę zdrowotna w kosztach uzyskania przychodów lub poprzez pomniejszenie dochodu do opodatkowania. W każdym roku obowiązuje inny limit odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej, który jest publikowany w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Bez względu na to, którą metodę wybierze podatek liniowy zapłaci w takiej samej wysokości. Jednak dzięki zaliczeniu do kosztów zyskuje niższą składkę zdrowotną do zapłaty i możliwość zwiększenia kwoty straty podatkowej rozliczanej w kolejnych latach. Limit odliczenia składki zdrowotnej dotyczy konkretnego roku podatkowego a więc miesięcy od stycznia do grudnia. Składki zapłacone w kolejnym roku podatkowym wchodzą już do nowego limitu, pod warunkiem, że jest kontynuowanie rozliczanie na podatku liniowym. Zmiana formy opodatkowania pozbawia przedsiębiorcę prawa do odliczenia. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, która z metod jest atrakcyjniejsza, jednak decyzja i tak zawsze leży po stronie przedsiębiorcy.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie