Skutki podatkowe umowy użyczenia

Umowa użyczenia polega na tym, że użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Najistotniejszą cechą wyróżniającą ten rodzaj porozumienia jest jego nieodpłatny charakter. Nie oznacza to jednak, że taka umowa nie rodzi żadnych konsekwencji na gruncie prawa podatkowego. Jakie skutki podatkowe ma umowa użyczenia?

Umowa użyczenia – skutki podatkowe po stronie biorącego

Wskutek zawarcia umowy użyczenia osoba biorąca ma prawo do nieodpłatnego korzystania z cudzego majątku. Taka sytuacja powoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy użyczającym jest osoba zaliczana do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (czyli np. rodzice, dzieci, czy teściowie).

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Skutki podatkowe umowy użyczenia

Przychód taki ustala się w następujący sposób:

  •  jeżeli przedmiotem użyczenia jest nieruchomość (np. budynek, lokal), wówczas wartość przychodu ustala się wg równowartości czynszu, jaki byłby płacony, gdyby nieruchomość była wynajmowana,
  • w przypadku ruchomości wartość przychodu ustala się w oparciu o ceny rynkowe stosowane przy świadczeniu usług, udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenie uzyskane przez podatnika na podstawie umowy użyczenia jest częściowo odpłatne, wówczas przychodem jest różnica pomiędzy wartością nieodpłatnego świadczenia (ustaloną według ww. zasad) a odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorcę.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Skutki podatkowe umowy użyczenia

Umowa użyczenia – skutki podatkowe po stronie użyczającego

W tym miejscu warto podkreślić, iż przedsiębiorca nie ma prawa zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku przekazanych w nieodpłatne używanie innemu podmiotowi.

Program do faktur – Darmowe konto Skutki podatkowe umowy użyczenia

Umowa użyczenia a VAT

Zgodnie z ustawą o VAT nieodpłatne świadczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Kiedy umowa użyczenia może podlegać VAT? Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT będzie tak w sytuacji, gdy została zrealizowana na cele inne niż działalność gospodarcza (np. na cele prywatne biorącego w używanie), a użyczający miał wcześniej prawo do odliczenia VAT od zakupu przedmiotu danej umowy.

▲ wróć na początek

Sprawdź, jak krok po kroku sporządzić umowę użyczenia!

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań