Skutki podatkowe umowy użyczenia

umowa użyczenia - skutki prawne

Bezpłatny charakter umowy użyczenia nie oznacza, że nie powoduje ona żadnych skutków na gruncie prawa podatkowego. Jakie obowiązki w tym zakresie ma użyczający i biorący w użytkowanie? Czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Sprawdź!

Umowa ta polega na tym, że użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Najistotniejszą cechą wyróżniającą ten rodzaj porozumienia jest jego nieodpłatny charakter. Nie oznacza to jednak, że taka umowa nie rodzi żadnych konsekwencji na gruncie prawa podatkowego. Jakie skutki podatkowe ma umowa użyczenia?

Umowa użyczenia – skutki podatkowe po stronie biorącego

Wskutek zawarcia umowy użyczenia osoba biorąca ma prawo do nieodpłatnego korzystania z cudzego majątku. Taka sytuacja powoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy użyczającym jest osoba zaliczana do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (czyli np. rodzice, dzieci, czy teściowie).

Przychód taki ustala się w następujący sposób:

  •  jeżeli przedmiotem użyczenia jest nieruchomość (np. budynek, lokal), wówczas wartość przychodu ustala się wg równowartości czynszu, jaki byłby płacony, gdyby nieruchomość była wynajmowana,
  • w przypadku ruchomości wartość przychodu ustala się w oparciu o ceny rynkowe stosowane przy świadczeniu usług, udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenie uzyskane przez podatnika na podstawie umowy użyczenia jest częściowo odpłatne, wówczas przychodem jest różnica pomiędzy wartością nieodpłatnego świadczenia (ustaloną według ww. zasad) a odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorcę.

Umowa użyczenia – skutki podatkowe po stronie użyczającego

W tym miejscu warto podkreślić, iż przedsiębiorca nie ma prawa zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku przekazanych w nieodpłatne używanie innemu podmiotowi.

Umowa użyczenia a VAT

Zgodnie z ustawą o VAT nieodpłatne świadczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Kiedy umowa użyczenia może podlegać VAT? Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT będzie tak w sytuacji, gdy została zrealizowana na cele inne niż działalność gospodarcza (np. na cele prywatne biorącego w używanie), a użyczający miał wcześniej prawo do odliczenia VAT od zakupu przedmiotu danej umowy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość