Skutki podatkowe umowy użyczenia

Umowa użyczenia polega na tym, że użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Najistotniejszą cechą wyróżniającą ten rodzaj porozumienia jest jego nieodpłatny charakter. Nie oznacza to jednak, że taka umowa nie rodzi żadnych konsekwencji na gruncie prawa podatkowego. Jakie skutki podatkowe ma umowa użyczenia?

Umowa użyczenia – skutki podatkowe po stronie biorącego

Wskutek zawarcia umowy użyczenia osoba biorąca ma prawo do nieodpłatnego korzystania z cudzego majątku. Taka sytuacja powoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy użyczającym jest osoba zaliczana do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (czyli np. rodzice, dzieci, czy teściowie).

Ważne!
Umowa użyczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Przychód taki ustala się w następujący sposób:

  •  jeżeli przedmiotem użyczenia jest nieruchomość (np. budynek, lokal), wówczas wartość przychodu ustala się wg równowartości czynszu, jaki byłby płacony, gdyby nieruchomość była wynajmowana,
  • w przypadku ruchomości wartość przychodu ustala się w oparciu o ceny rynkowe stosowane przy świadczeniu usług, udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenie uzyskane przez podatnika na podstawie umowy użyczenia jest częściowo odpłatne, wówczas przychodem jest różnica pomiędzy wartością nieodpłatnego świadczenia (ustaloną według ww. zasad) a odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorcę.

Ważne!
Przychód z tytułu umowy użyczenia przedsiębiorca wykazuje w kolumnie 8 KPiR (pozostałe przychody). Zapisu takiego dokonuje się na podstawie dowodu potwierdzającego uzyskanie przychodu).

Umowa użyczenia – skutki podatkowe po stronie użyczającego

W tym miejscu warto podkreślić, iż przedsiębiorca nie ma prawa zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku przekazanych w nieodpłatne używanie innemu podmiotowi.

Umowa użyczenia a VAT

Zgodnie z ustawą o VAT nieodpłatne świadczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Kiedy umowa użyczenia może podlegać VAT? Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT będzie tak w sytuacji, gdy została zrealizowana na cele inne niż działalność gospodarcza (np. na cele prywatne biorącego w używanie), a użyczający miał wcześniej prawo do odliczenia VAT od zakupu przedmiotu danej umowy.

Sprawdź, jak krok po kroku sporządzić umowę użyczenia!

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI