Śmierć zleceniobiorcy a obowiązki pracodawcy

Jeżeli chodzi o śmierć zleceniobiorcy, to nie ma takich analogicznych przepisów, które wskazywałyby, kto jest uprawniony do podjęcia wypłaty po zmarłym jak to jest uregulowane w przypadku śmierci pracownika.

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.„

W związku ze śmiercią zleceniobiorcy na zleceniodawcy spoczywa przede wszystkim obowiązek wypłaty wynagrodzenia po zmarłym zleceniodawcy oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

1) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W sytuacji śmierci zleceniobiorcy płatnik składek jest zobowiązany podobnie jak w przypadku śmierci pracownika wyrejestrować taką osobę z ubezpieczeń, jeżeli z umowy zlecenia była do nich zgłoszona.

Wyrejestrowania z ubezpieczeń należy dokonać na formularzu ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 500 – zgon osoby ubezpieczonej.

2) Wypłata wynagrodzenia

Zleceniodawca powinien naliczyć i wypłacić wynagrodzenie należne zmarłemu zleceniobiorcy.

Wynagrodzenie z wykonywanej umowy zlecenia jako prawo majątkowe wchodzi do spadku i w takim przypadku zleceniodawca powinien wypłacić należności z tej umowy spadkobiercom. Ale wypłacić może dopiero po przedstawieniu przez nich, odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Mówi o tym art. 1027 Kodeksu cywilnego:

„Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.„

Od takiego wynagrodzenia nie należy pobierać zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ należności te są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn i opłaca je już samodzielnie spadkobierca.

Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200),

Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 644).

Wynagrodzenie takie nie podlega też oskładkowaniu.

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1778) – podstawę wymiaru składek dla zleceniobiorcy stanowi osiągnięty przychód.

3) PIT-11, PIT-4R

Zleceniodawca jest zobowiązany sporządzić informację PIT-11 na nazwisko zmarłego. Na PIT-11 wykazuje przychód jaki zleceniobiorca uzyskał przed śmiercią oraz pobraną zaliczkę na podatek dochodowy. Taką informację sporządza w dwóch egzemplarzach:

 • jedną przekazuje w formie elektronicznej do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika;
 • drugą pozostawia w dokumentacji albo wydaje współmałżonkowi zmarłego, który się po nią zgłosi.

Za to co zostanie wypłacone spadkobiercom po śmierci zleceniobiorcy nie składamy PIT-11 i PIT-4R.

Ponadto zleceniodawca wykazuje pobrane zaliczki od dochodu zleceniobiorcy w deklaracji rocznej PIT-4R lub PIT-8AR. Deklarację tę składa w formie elektronicznej do końca stycznia roku następnego.

▲ wróć na początek

 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 18 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Sprawdź dostępne modele płatności oraz zależność między zawieszeniem działalności a kontem w ifirma.pl.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań