Blog ifirma.pl

Spółki osobowe – porównanie w formie tabeli

|
|
4 minut czytania
Spółki osobowe uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i są nimi spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym czym się charakteryzują spółki osobowe i czym się one od siebie różnią dowiesz się z niniejszego artykułu.

Spółki osobowe – najważniejsze informacje

Do cech charakterystycznych spółek osobowych należy zaliczyć:

 • możliwość nabywania we własnym imieniu praw, w tym własność nieruchomości i innych praw rzeczowych;
 • zaciąganie zobowiązań;
 • legitymacja do bycia stroną powództwa sądowego;
 • prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą;
 • uzyskanie zgody wszystkich wspólników w przypadku zmiany umowy spółki;
 • możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi;
 • możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę tylko wówczas tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
 • jeżeli spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, to przepisy kodeksu, które przewidują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzanie tego sprawozdania.

Rodzaje spółek osobowych

Spółki osobowe – porównanie

SPÓŁKI OSOBOWE SPÓŁKA PARTNERSKA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA
PODSTAWA PRAWNA art. 86 i nast. KSH art. 22 i nast. KSH art. 102 i nast. KSH art. 125 i nast. KSH
UTWORZENIE rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
WSPÓLNICY SPÓŁKI osoby fizyczne wykonujące wolne zawody osoby fizyczne, osoby prawne, w tym także ułomne osoby prawne, inna spółka osobowa, małżonkowie osoby fizyczne albo osoby prawne osoby fizyczne albo osoby prawne
ILOŚĆ ZAŁOŻYCIELI co najmniej 2 osoby fizyczne co najmniej 2 osoby fizyczny lub dwie osoby prawne.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI umowa spółki partnerskiej jest zawierana przez wszystkich partnerów w formie aktu notarialnego umowa spółki w formie pisemnej lub z wykorzystaniem elektronicznego wzorca udostępnionego w systemie s24 umowa spółki komandytowej następuje w formie aktu notarialnego umowa spółki komandytowo-akcyjnej następuje w formie aktu notarialnego
OSOBOŚĆ PRAWNA brak osobowości prawnej, ale posiadanie przez spółkę zdolność prawną, co oznacza, że podmiot ten może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, na przykład zatrudniać pracowników, nabywać nieruchomości, być stroną umowy pożyczki.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW spółka partnerska odpowiada całym swoim majątkiem, który stanowi jej własność każdy wspólnik tej spółki odpowiada za jej zobowiązania w sposób solidarny, osobisty i nieograniczony komplementariusze odpowiadają za długi spółki komandytowej bez ograniczenia, całym swoim majątkiem prywatnym. komandytariusze odpowiadają za długi spółki w sposób ograniczony, czyli do określonej w umowie spółki kwoty komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w sposób nieograniczony. akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej nie odpowiada za zobowiązania spółki
KAPITAŁ ZAKŁADOWY – MINIMALNA WYSOKOŚĆ brak minimalnego kapitału zakładowego 50 000,00 zł
FIRMA SPÓŁKI firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie “i partner” bądź “i partnerzy” albo “spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna; firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowa” firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowo-akcyjna”
MAJĄTEK jako wkład wniesiony przez wspólników oraz jako mienie nabyte w czasie istnienia spółki jako wkład wniesiony przez wspólników oraz jako mienie nabyte w czasie istnienia spółki jako wkład wniesiony przez wspólników
REPREZENTACJA umocowanie do reprezentowania spółki przysługuje każdemu partnerowi samodzielnie, o ile umowa nie stanowi inaczej umocowanie do reprezentowania spółki przysługuje każdemu wspólnikowi spółki jawnej, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki, z kolei komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki, z kolei akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik
ROZWIĄZANIE jako wkład wniesiony przez wspólników oraz jako mienie nabyte w czasie istnienia spółki

Ważne! Zapoznaj się z naszym kompendium wiedzy – Jak zarejestrować spółkę z o. o.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie