Blog ifirma.pl

Sprzedajesz laptopy? Zrealizuj bon na laptop dla nauczyciela

|
|
7 minut czytania
Handlujesz elektroniką? Zwiększ rozpoznawalność swojej marki i zyskaj więcej klientów, czyli sprzedaj laptop dla nauczyciela! Sprawdź, jak Twój sklep możesz uzyskać uprawnienie do przyjmowania płatności za pomocą bonu.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Laptop dla nauczyciela — na czym polega program?

Laptop dla nauczyciela, to program, który polega na sfinansowaniu zakupu laptopa dla nauczyciela przez państwo.

Aby nauczyciel dostał bon na laptop, powinien złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły, w której pracuje. A następnie, odpowiednia placówka przesyła na adres e-mailowy nauczyciela szesnastocyfrowy kod, który jest bonem na zakup laptopa. Aby zapłacić bonem za laptop, pedagog będzie musiał wprowadzić do systemu drugi kod, który otrzyma na telefon komórkowy.

Kto może skorzystać z programu “laptop dla nauczyciela”?

Wsparcie finansowe w postaci bonu 2.500 zł na laptop (lub laptop przeglądarkowy) przysługuje nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom pedagogicznym. Osoby te powinny być zatrudnione na podstawie stosunku pracy na dzień 30 września 2023 w:

 • w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 • w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych,
 • w publicznych szkołach artystycznych,
 • w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Szczegółowe określenie grup, którym przysługuje świadczenie oraz ich kolejność określa Rozporządzenie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, uprawnionych do otrzymania wsparcia.

Jako sprzedawca elektroniki nie musisz weryfikować, czy osoba posiadająca bon na laptop dla nauczyciela jest do tego uprawniona. Weryfikacja osób uprawnionych nastąpiła na wcześniejszych etapach. Co oznacza, że skoro dana osoba przedstawia Ci bon na zakup laptopa — wystarczy, że jej teraz wymienisz laptopa za bon.

Bon na laptop dla nauczyciela wynosi 2.500 zł. Jeśli nauczyciel wybierze droższy sprzęt — wtedy może ze swojej kieszeni dopłacić różnicę. Jeśli wybierze tańszy — nie dostanie zwrotu różnicy, ta część “przepada”.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2025.

Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie do laptopa przez nauczycieli do dyrektora szkoły.

 1. od 10 października 2023 r. — dla wychowawców i nauczycieli w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych,
 2. od 11 października 2023 r. — dla wychowawców i nauczycieli w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych,
 3. od 12 października 2023 r. — dla wychowawców i nauczycieli w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych i w niepublicznych szkołach artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej,
 4. od 13 października 2023 r — dla pracowników pedagogicznych

Nauczyciele mają 30 dni na złożenie wniosku (do dyrektora) od wskazanej wyżej daty.

Handlujesz laptopami? Jak sprzedać laptop dla nauczyciela?

Nauczyciele mogą zapłacić bonem w sklepie (internetowym lub stacjonarnym), który zarejestrował się w programie “Laptop dla nauczyciela”, czyli zyskał uprawnienie do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Rejestracji na powyższą listę mogą dokonać podmioty, które są zarejestrowane jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony.

Rejestr sklepów, w których nauczyciel może kupić laptopa w zamian za bon, prowadzi odpowiednie Ministerstwo. Ich listę znajdziemy m.in. na stronie: laptopdlanauczyciela.gov.pl

Ustawa nie zabrania, aby nauczyciel łączył bon na latoptop z innymi rabatami (bon jest jedynie formą płatności nie rabatu). Natomiast bonu na laptop nie można wymienić na gotówkę.

Bonem można płacić tylko za laptop lub laptop przeglądarkowy. Na fakturze za laptopa nie mogą znaleźć się inne przedmioty.

Płatności bonem nie można rozłożyć na części, ale jeśli nauczyciel wybierze droższy laptop niż 2.500 zł — brakująca różnica może być rozłożona na raty.

Jak się zarejestrować jako sprzedawca w programie Laptop dla nauczyciela?

Aby zgłosić swój sklep do programu, należy zarejestrować się poprzez dedykowaną stronę.

Następnie, wpisując swój sklep na listę punktów sprzedaży laptopów dla nauczycieli, będziesz musiał podać:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwą firmy jest imię i nazwisko,
 • adres siedziby — jeśli nie jesteś osobą fizyczną,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a jeśli go nie masz — adres miejsca zamieszkania jeśli jesteś osobą fizyczną, np. prowadzisz jednoosobową działalność,
 • adres e-mail,
 • adres strony www — jeśli taką prowadzisz
 • numer NIP,
 • numery rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
 • numer telefonu przyporządkowany do działalności gospodarczej,
 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy;
 • listę sklepów (punktów sprzedaży) wraz z adresami, w których będą realizowane bony,

Powyższe dane podajesz pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Numer NIP oraz rachunek bankowy będą weryfikowane z danymi na tzw. białej liście VAT.

Jeśli spełniasz wymagania, na adres e-mail dostaniesz informację, jak uzyskać dostęp do konta w systemie, który obsługuje świadczenia na zakup laptopa dla nauczyciela. Potwierdzenie wysłania danych znajdziesz w swojej skrzynce Gov (ePUAP). Wypełniony formularz rejestracji będzie zapisany w folderze Wysłane.

Jeżeli którekolwiek z danych zostaną zmienione, powinieneś zaktualizować swój wpis w rejestrze przedsiębiorców dokonujących sprzedaży laptopów dla nauczycieli.

Dane identyfikacyjne firmy są przetwarzane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w celach ewidencyjnych, weryfikacyjnych, obsługi płatności, kontrolnych i audytowych.

Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu wpisu na listę przedsiębiorców sprzedających laptopy dla nauczyli, pamiętaj, aby zamieścić informację o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu, w szczególności w miejscu ich sprzedaży (także na stronie internetowej).

Jakie laptopy można sprzedać za bon nauczycielom?

Minimalne wymagania, jakie powinien spełnić laptop dla nauczyela:

Wymagania techniczne
fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i sprawny technicznie
oryginalnie zapakowany,
wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży,
objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producent
wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej
Minimalne wymagania sprzętowe
 • wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1000 punktów,
 • pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB,
 • pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 128GB,
 • złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo),
 • klawiatura w układzie QWERTY,
 • przekątna monitoru – co najmniej 13 cali;
 • ekran z kolorowym wyświetlaczem, przekątną co najmniej 13 cali, rozdzielczości co najmniej FHD,
 • zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego,
 • czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim – co najmniej 360 minut,
 • WiFi – co najmniej wersja 5,
 • Bluetooth – co najmniej wersja 5,
 • wbudowany mikrofon, kamera, głośniki stereo,
 • waga nie większa niż 2,5 kg,
 • wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.
Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania
 • 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową;
 • wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;
 • arkusz kalkulacyjny;
 • aplikacja do tworzenia prezentacji
 • przeglądarka internetowa;
 • program do obsługi poczty elektronicznej;
 • aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;
 • narzędzia do programowania;
 • edytor wideo;
 • edytor dźwięku.

Więcej wymagań oraz kryteria dla laptopa przeglądarkowego, znajdziesz w podlinkowanym Rozporządzeniu.

Realizacja przez sprzedawcę bonu na laptop dla nauczyciela

Płatność za laptop (wymieniony za bon) powinna przyjść na Twój rachunek bankowy, wskazany na liście rejestracyjnej do programu, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku rozliczeniowego. Zwrot środków za laptop następuje na podstawie wygenerowanego raportu.

Wniosek rozliczeniowy składasz po dokonanej sprzedaży za bon. Powinien on zawierać w szczególności:

 • datę i miejsce sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych,
 • model, producenta oraz numer seryjny laptopów,
 • jednostkową cenę netto laptopa,
 • wartość podatku i kwotę należności ogółem,
 • całkowitą cenę zakupu laptopów, w szczegółowości wskazanej dla ceny jednostkowej

W kolejnym kroku na numer telefonu Klienta przyjdzie kod SMS, który sprzedawca wprowadza do systemu wnioskowego.

Cały proces składania wniosku odbywa się elektronicznie, za pomocą specjalnego programu — systemu obsługi świadczeń. Możesz zintegrować sklep internetowy z systemem obsługującym program.

Laptop dla nauczyciela

Na przełomie października i listopada w systemie do obsługi płatności w programie Laptop dla nauczyciela pojawi się zmiana dotycząca przyjmowania płatności. Transakcje zawarte przed wprowadzeniem zmiany będzie trzeba uzupełnić o nowe, wymagane informacje.

Do sprzedanego laptopa należy dołączyć oświadczenie, że laptop lub laptop przeglądarkowy spełnia minimalne wymagania.

Jeżeli nauczyciel zwróci laptopa (skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy) powinieneś, z chwilą tego odstąpienia, wprowadzić do systemu, informację o anulowaniu płatności — co uprawni do ponownego skorzystania z bonu przez nauczyciela.

Wniosek o rozliczenie zostanie automatycznie wygenerowany w panelu przedsiębiorcy każdego pierwszego dnia miesiąca. Jeśli wartość rozliczenia wniosku będzie:

 • ujemna – wniosek zostanie automatycznie złożony przez przedsiębiorcę,
 • dodatnia lub z wartością zero – powinieneś potwierdzić złożenie wniosku.

Dla wygenerowanych wniosków otrzymasz e-mail z informacją o możliwości złożenia wniosku lub o ujemnej wartości rozliczenia.

W każdym czasie będziesz mógł zrezygnować z akcji “laptop dla nauczyciela”. Rezygnacji można dokonać bezpośrednio z systemu obsługi świadczeń. Po skreśleniu z listy, ponowna rejestracja do programu nie będzie możliwa w ciągu 3 lat. Po rezygnacji z programu nie będziesz miał już także dostępu do obsługi płatności oraz edycji danych punktu sprzedaży.

Dodatkowe informacje w sprawie sprzedaży laptopa dla nauczyciela w zamian za bon otrzymasz dzwoniąc pod numer (42) 253 54 36. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w 7.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 18:00. Możesz także kierować swoje pytania drogą e-mailową: LDNpomoc@coi.gov.pl

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie