Sprzedaż samochodu używanego w działalności gospodarczej – obowiązki przedsiębiorcy

Samochód osobowy w firmie wprowadzony do ewidencji środków trwałych daje wiele możliwości ujęcia w kosztach wydatków na jego amortyzację i eksploatację. W momencie gdy dochodzi do jego sprzedaży należy pamiętać o obowiązku właściwego rozliczenia w podatku PIT i VAT takiej transakcji.

Sprzedaż samochodu a obowiązki na gruncie podatku VAT

Sprzedaż samochodu podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli 23% stawką podatku VAT, bez znaczenia pozostaje fakt, czy przy zakupie podatnik miał prawo do odliczenia 100% czy 50% VAT. Kwotę ze sprzedaży ujmuje się w deklaracji VAT-7(19) (VAT-7K(13)) w poz. 19 (podstawa opodatkowania) i w poz. 20 (podatek należny). Sprzedaż samochodu w okresie korekty daje przedsiębiorcy możliwość odzyskania części nieodliczonego podatku VAT przy zakupie. Okres korekty VAT dla pojazdów samochodowych wynosi odpowiednio:
  • 12 miesięcy – dla samochodów, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 PLN,
  • 60 miesięcy – dla samochodów, których wartość początkowa przekracza 15.000 PLN.
Przykład: Pan Łukasz kupił samochód osobowy w styczniu 2017 roku, za który zapłacił 20.000 zł netto i 4.600 zł podatku VAT. Samochód wprowadził do ewidencji środków trwałych i rozpoczął naliczanie amortyzacji w podatku dochodowym, natomiast w podatku VAT dokonał odliczenia 50% podatku, a więc kwoty 2.300 zł. W marcu 2019 roku Pan Łukasz sprzedał samochód. Wyliczenie korekty podatku VAT:
  • Okres korekty 60 miesięcy,
  • Okres do końca korekty – 34 miesiące (marzec 2019 – grudzień 2021),
  • Kwota korekty – 1.303,33 zł (34/60*2300 zł = 1.303,33).

Korekty dokonuje w VAT-7 (VAT-7K) w poz. 47 w rozliczeniu za okres, w którym sprzedał samochód. Taką samą kwotę ujmuje w PKPIR po stronie przychodów, ponieważ na etapie zakupu był to jego koszt podatkowy.

Zastanawiasz się nad księgowością internetową?

Przetestuj ifirma.pl.

Sprzedaż samochodu a obowiązki na gruncie podatku dochodowego

Samochód ujęty w ewidencji środków trwałych podlega amortyzacji, która jest naliczana począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia, a skończywszy na miesiącu sprzedaży i ujmowana jest w kol. 13 PKPIR. W momencie sprzedaży należy wykreślić samochód z ewidencji środków trwałych i zakończyć naliczanie amortyzacji. Przy okazji amortyzacji należy pamiętać o zmianie limitów do jej naliczania od 2019 roku z 20.000 euro jaki obowiązywał do końca 2018 roku na 150.000 zł od początku 2019 roku. W sytuacji, gdy nie zamortyzowano samochodu jako środka trwałego w całości niezamortyzowana jego część będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów w momencie sprzedaży. Uwaga! Niezamortyzowana wartość samochodu = koszty uzyskania przychodów Wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne Przykład: Pan Marek kupił samochód osobowy w styczniu 2018 roku i również w tym miesiącu ujął go w ewidencji środków trwałych. Wartość zakupionego pojazdu opiewa na kwotę 60.000 zł wartość netto wraz z nieodliczonym podatkiem VAT, samochód był amortyzowany metodą liniową 20% w skali roku. W czerwcu 2019 roku Pan Marek zamierza sprzedać samochód za kwotę 50.000 zł. W jaki sposób powinien wyliczyć podstawę do opodatkowania przychodu w podatku PIT?
  • Miesięczna amortyzacja 1.000 zł (60.000*20%=12.000/12m-cy),
  • Naliczona amortyzacja do dnia sprzedaży 17.000 zł (luty 2018 do czerwiec 2019),
  • Niezamortyzowana wartość 43.000 zł (60.000-17.000).
Niezamortyzowana wartość 43.000 zł będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów, które należy ująć w kol. 13 PKPIR, natomiast przychód ze sprzedaży 50.000 zł należy wykazać w pozostałych przychodach kol. 8. Szczegóły jak rozliczyć podatki w przypadku ryczałtowca znajdują się tutaj. W artykule nie omówiono zagadnienia sprzedaży samochodów o wartościach przekraczającej limity 20.000 euro obowiązujące w 2018 roku i 150.000 zł od 2019 roku.  

Dowiedz się jak rozliczyć sprzedaż samochodu osobowego, którego wartość przekracza 150.000 zł.

 

Popularne posty:

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI