Blog ifirma.pl

Sprzedaż telefonu kupionego na firmę

|
|
4 minut czytania
Posiadasz firmowy telefon komórkowy? Przeczytaj artykuł aby dowiedzieć się jak rozliczyć jego sprzedaż.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Z czym się wiążę sprzedaż telefonu stanowiącego majątek firmowy? Jak rozliczyć sprzedaż dla firmy, a jak dla osoby prywatnej? Kiedy sprzedaż telefonu należy zarejestrować na kasie fiskalnej?

Sprzedaż telefonu dla firmy, a dla osoby prywatnej

Sprzedaż rzeczy firmowej zarówno dla osoby prywatnej, jak i dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy rozliczyć jako przychód z działalności gospodarczej.

Z tym że, jeśli przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT sprzedaje firmowy telefon (do którego musi doliczyć podatek VAT):

 • drugiej firmie, wtedy powinien wystawić fakturę,
 • osobie fizycznej – wystawia paragon, względnie fakturę – jeśli zażądał tego klient.

Przedsiębiorca zwolniony z VAT jest zobowiązany do wystawienia faktury dla odbiorcy tylko na jego wyraźne życzenie. Nie ma również przeszkód, aby fakturę wystawić pomimo braku tego obowiązku.

Dostawa m.in. sprzętu telekomunikacyjnego dla osoby prywatnej nie podlega zwolnieniu z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Jeśli przedsiębiorca jej nie posiada, powinien ją zainstalować ze względu na ten rodzaj sprzedaży.

Sprzedaż telefonu stanowiącego wyposażenie lub środek trwały

Sprzedaż telefonu stanowiącego wyposażenie, jak i wpisanego do ewidencji środków trwałych należy rozliczyć jako przychód z działalności gospodarczej oraz ująć w KPiR w kolumnie “Pozostałe przychody”.

Czynni podatnicy VAT wykazują przychód w kwocie netto, tj. w kwocie ze sprzedaży telefonu pomniejszonej o odliczony VAT z tytułu jego zakupu. Podatnicy zwolnieni z VAT wykazują w KPiR przychód w kwocie sprzedaży telefonu.

Jeśli telefon był ujęty w ewidencji wyposażenia, to należy go z niej wykreślić.

Przychodem jest kwota ze sprzedaży telefonu pomniejszona o niezamortyzowaną część telefonu – jeśli telefon był zaklasyfikowany jako środek trwały.

Sprzedaż telefonu wpisanego do ewidencji środków trwałych wymaga ponadto dokonania likwidacji środka trwałego. Datą likwidacji jest data sprzedaży, a jako przyczynę likwidacji można podać “sprzedaż”, “zbycie” itp.

Co ważne jeżeli będzie to sprzedaż na rzecz osoby fizycznej kasa fiskalna nadal będzie tutaj obowiązkowa i taką sprzedaż będzie należało nabić na kasę. W przypadku sprzedaży środków trwałych występuje wyjątek iż, taka sprzedaż nie podlega pod ewidencję na kasie, wskazany wyjątek nie dotyczy jednakże towarów takich jak telefon, których sprzedaż wymaga obligatoryjnego wykazania na kasie fiskalnej.

Sprzedaż telefonu przekazanego z majątku firmowego na cele prywatne

Sprzedaż telefonu, który został przekazany z majątku firmowego na cele prywatne podlega opodatkowaniu PIT jeśli między wycofaniem telefonu z firmy, a jego sprzedażą nie minęło 6 lat.

Sześcioletni termin liczy się od miesiąca następującego po dniu, w którym dokonano przeniesienia składnika majątku. Taką sprzedaż należy potraktować jako przychód z działalności gospodarczej, czyli opodatkować ją stawką właściwą dla wykonywanej działalności.

Jeśli między wycofaniem telefonu z majątku firmowego, a jego sprzedażą minęło 6 lat – nie ma obowiązku zapłaty podatku PIT.

Przekazując telefon z majątku firmowego na cele prywatne należy zapłacić VAT, jeśli podatek był odliczony z tytułu zakupu telefonu. Jeśli zakup telefonu nie dawał prawa do odliczenia VAT – jego przekazanie na cele prywatne jest czynnością nieopodatkowaną.

Aby wycofać środek trwały z działalności należy:

 • wykreślić go z ewidencji środków trwałych,
 • przygotować protokół likwidacji lub dokument LT (likwidacja środka trwałego) z zaznaczeniem wycofania środkach na cele osobiste podatnika,
 • przygotować dokument stanowiący podstawę do wykazania podatku VAT w rejestrze sprzedaży VAT (przy obowiązku zapłaty VAT),
 • sporządzić protokół przekazania środka trwałego.

Późniejsza sprzedaż telefonu wycofanego na cele prywatne nie jest objęta podatkiem VAT, ponieważ transakcja dotyczy już majątku prywatnego. Nie rejestruje się jej również na kasie fiskalnej. Nie zaleca się jednak, aby w krótkim czasie od przekazania telefonu z majątku firmowego sprzedawać go z ramienia prywatnego, ponieważ może to budzić wątpliwości urzędu skarbowego w zakresie uniknięcia obowiązkowego stosowania kasy fiskalnej dla dostawy sprzętu telekomunikacyjnego.

Sprzedaż telefonu po zamknięciu działalności

Po zamknięciu/zlikwidowaniu działalności gospodarczej majątek, który do tej pory był majątkiem firmowym, staje się majątkiem prywatnym.

Sprzedaż telefonu rodzi obowiązki podatkowe na gruncie PIT, jeśli nastąpi w ciągu 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidowano działalność. W takiej sytuacji od tej transakcji należy zapłacić podatek PIT i opodatkować wg zasad stosowanych w zlikwidowanej działalności.

Dla zasad ogólnych (podatek wg skali i podatek liniowy) przychodem do opodatkowania jest kwota ze sprzedaży telefonu pomniejszona o koszty uzyskania przychodu.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie