Środki trwałe w budowie a wartość początkową składnika majątku

Zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową zakupionych środków trwałych uznaje się ich cenę nabycia. Na cenę tę składają się natomiast wszystkie wydatki związane z danym składnikiem majątku, poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe w budowie, to składniki majątku, które wymagają nakładu niezbędnych prac, przed wprowadzeniem ich do firmy. Suma wydatków związanych z przygotowaniem ich do użytkowania będzie stanowiła wartość początkową. Sprawdź, jakie koszty wpłyną na wysokość amortyzacji!

Co powiększy wartość początkową składnika majątku?

Środek trwały w budowie to składnik majątku w trakcie przygotowania do użytkowania i jednocześnie kompletowania jego wartości początkowej. Zgodnie z ustawą o PIT, do ceny nabycia środka trwałego, która będzie stanowiła jego wartość początkową należy zaliczyć:

 • kwotę należną zbywcy,
 • materiały, części niezbędne do zbudowania środka trwałego,
 • wydatki na ekspertyzy i opinie,
 • koszty transportu, załadunku i wyładunku,
 • koszt ubezpieczenia w drodze,
 • koszt montażu,
 • opłaty notarialne, skarbowe i inne,
 • kwota VAT, która zgodnie z ustawą o VAT nie może zostać odliczona (np. w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia),
 • wydatki na zakup specjalistycznego oprogramowania,
 • podatek akcyzowy, cło oraz inne opłaty pobierane przy zakupie środka trwałego,
 • odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego, zapłacone do dnia przyjęcia go do użytkowania,
 • prowizje od tego kredytu,
 • zrealizowane różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania,
 • media zużyte do wytworzenia nowego środka trwałego lub dostosowania zakupionego składnika majątku do używania,
 • wynagrodzenia pracowników uczestniczących w pracach związanych z danym środkiem trwałym w budowie.

Środki trwałe w budowie – jak to wygląda w praktyce?

W trakcie „budowy” środka trwałego najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie osobnego zestawienia, w którym pojawią się wszystkie koszty wpływające na wartość początkową przyszłego środka trwałego – jak w przykładzie poniżej.

Przykład 1.

Firma XYZ będąca czynnym podatnikiem VAT zakupiła nową maszynę na produkcję (faktura na 100 000 zł netto. W tabeli poniżej wpisane zostały wszystkie wydatki związane z uruchomieniem maszyny (stanowiące środek trwały w budowie).

LP.
Dostawca
Nr faktury
Data faktury
Kwota netto
Opis
1
Stalex
1/1/2018
15.01.2018
100 000 zł
Zakup maszyny
2
TransPol
12/sty/18
30.01.2018
10 000 zł
Tranport maszyny
3
ABC
10/1/POL
01.02.2018
5 000 zł
Montaż maszyny
4
PROCES
9882012
15.02.2018
10 000 zł
Szkolenie z obsługi maszyny
RAZEM
125 000 zł

 

28 lutego maszyna została przyjęta do użytkowania, na podstawie dokumentu OT, w wartości początkowej 125 000 zł (wzór dowodu przyjęcia środka trwałego znajdziesz tutaj).

Amortyzacja jednorazowa według nowych zasad – kiedy się opłaca?
Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK