Świadczenie usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych a rozliczenie VAT

usługi elektroniczne a VAT

Świadczysz usługi elektroniczne na rzecz konsumenta? Sprawdź jak prawidłowo prowadzić rozliczenia VAT.

Świadczenie usług elektronicznych w dobie pełnego i nieograniczonego dostępu do Internetu jest chlebem powszednim. Surfując po internecie wyszukujemy najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych propozycji, które sprostają naszym oczekiwaniom i wymaganiom. Dlatego w ten sposób każda osoba, podatnik i niepodatnik, zawiera umowy na odległość i dokonuje zakupu interesujących ją towarów czy też usług. Dzisiaj mamy znaleźć odpowiedź, w jaki sposób powinny być opodatkowane w VAT usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumenta.

Jak należy rozumieć świadczenie usług elektronicznych?

Zgodnie z tym co można przeczytać w dyrektywie UE 2006/112/WE do usług świadczonych drogą elektroniczną należą usługi świadczone za pomocą Inter­netu lub sieci elektronicznej. Istotą takich usług jest ich charakter, a mianowicie co do zasady muszą być zautomatyzowane a udział człowieka powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. Wykonanie takich usług bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Miejsce świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT miejscem świadczenia usług m.in. usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28k ust. 1). W przypadku transakcji dotyczących polskiego konsumenta to taka transakcja będzie opodatkowana na zasadach ogólnych w Polsce. Natomiast, w myśl takiego przepisu usługa świadczona na rzecz konsumenta z innego kraju powinna zostać opodatkowana w kraju usługobiorcy. Patrząc na tę kwestię z punktu widzenia przedsiębiorcy to miałby on obowiązek dokonywania rejestracji i rozliczania podatku VAT w każdym kraju, w którym nabywane byłyby jego usługi. Przyjęcie takiego rozwiązania znacznie utrudniałoby prowadzenie działalności gospodarczej dlatego zostały wprowadzone pewne uproszczenia.

Zmiany od 1 stycznia 2019 roku w rozliczeniu usług elektronicznych na terenie UE

Rozliczenie podatku VAT od usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych od 1 stycznia 2019 r. następuje w kraju siedziby usługodawcy, a nie tak jak to miało miejsce przed zmianą w kraju siedziby usługobiorcy w innym państwie członkowskim UE.

Taka możliwość istnieje pod warunkiem spełnienia łącznie trzech przesłanek:

  1. Usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium Polski.
  2. Usługi elektroniczne są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego UE, innym niż terytorium Polski.
  3. Całkowita wartość usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 42.000 zł (10.000 euro).

Po przekroczeniu limitu 42.000 zł (10.000 euro) przedsiębiorca ma możliwość albo skorzystania z procedury MOSS albo zarejestrowania się do podatku VAT w innym kraju unijnym.

Rozliczanie usług elektronicznych poza UE

Internet nie zna granic dlatego nie należą do rzadkości usługi świadczone elektronicznie do każdego kraju, również znajdującego się poza terytorium UE W takim przypadku transakcja powinna zostać potraktowana jako eksport usług, które nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski. W praktyce w systemach księgowych stosuje się w pozycji stawka VAT zapis “NP” (nie podlega). Taka transakcja zostanie wykazana w polu P_11 (zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju) deklaracji JPK_V7 jeżeli przedsiębiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.

Dodatkowe oznaczenia dla usług elektronicznych

Od 1 października 2020 roku zaczął obowiązywać nowy JPK_V7, w którym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencjach VAT dla świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT musi być stosowane oznaczenie „EE”. Takie oznaczenie dotyczy tylko transakcji na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami.

Podsumowanie

Usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami są rozliczane na gruncie podatku VAT w następujący sposób:

  1. Transakcje krajowe na zasadach ogólnych są opodatkowane w Polsce.
  2. Transakcje na rzecz konsumentów w UE – do kwoty 42.000 zł (10.000 euro) na terytorium Polski, powyżej tych kwot możliwość skorzystania z procedury MOSS lub rejestracja w każdym kraju UE, w którym świadczona jest usługa.
  3. Transakcje na rzecz konsumentów poza terytorium UE jest traktowane jako eksport usług, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
▶ Przeczytaj również: Świadczenie usług elektronicznych na rzecz firm a rozliczenie VAT
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość