Blog ifirma.pl

System TAX FREE jak działa w praktyce

|
|
6 minut czytania
Działasz lub chcesz działać w TAX FREE? Sprawdź o czym powinieneś wiedzieć i pamiętać.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W ostatnich latach widoczna jest tendencja do przemieszczania się po całym świecie. Praktycznie nie ma większych ograniczeń w podróżowaniu do różnych zakątków świata. Jeśli znajdziemy się w innym kraju, fascynuje nas jego kultura, obyczaje i tradycje, często chcemy kupić sobie coś na pamiątkę takiego pobytu. Do Polski przyjeżdża również sporo turystów, zarówno z terenów Unii Europejskiej, jak i spoza UE i już zbliżamy się do tematu naszej dzisiejszej publikacji, w której zajmiemy się działaniem systemu TAX FREE w praktyce.

TAX FREE – co to jest?

Wiele osób słyszało na pewno pojęcie TAX FREE, czy nawet widziało taki znaczek w niektórych sklepach, jednak nie każdy wie o co w tym chodzi. Osoba podróżująca po Polsce w pewnych okolicznościach może ubiegać się o zwrot podatku VAT od nabytego towaru.

Z TAX FREE może skorzystać osoba fizyczna, która nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Zakup musi być dokonany u sprzedawcy posiadającego oznaczenie TAX FREE
Zakupiony towar jest na kwotę powyżej 200 zł

Dodatkowo podróżnik musi dopełnić jeszcze pewnych formalności przed opuszczeniem terytorium UE i będzie mógł otrzymać zwrot VAT.

TAX FREE – zwrot podatku VAT podróżnym

Całe to zamieszanie z rozliczaniem w systemie TAX FREE ma na celu otrzymanie przez nabywcę towaru zwrotu podatku VAT zawartego w cenie towaru, pozwoli to na zmniejszenie kwoty wydanej na zakup. Zanim jednak do tego dojdzie trzeba jeszcze pamiętać o kilku formalnościach.

Nabywca musi posiadać dokument TAX FREE – w wersji elektronicznej przekazanej na e-maila i paragon z kasy fiskalnej online. TAX FREE w formie papierowej jest potrzebny, jeśli towar opuści terytorium UE z innego niż Polska kraju UE
Dokument TAX FREE jest rejestrowany elektronicznie przez sprzedawcę na PUESC w obszarze TAX FREE i mają do niego dostęp służby celno-skarbowe na granicy
Towar musi zostać wywieziony poza terytorium UE
Nabywca (osoba fizyczna) musi posiadać dokument potwierdzający wywóz od służb celno-skarbowych. Takie potwierdzenie może być dokonane na żądanie podróżnego na dokumencie elektronicznym TAX FREE wystawionym przez sprzedawcę
Nie ma obowiązku dołączenia do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy rejestrującej
Podróżnik otrzyma zwrot podatku VAT w formie bezgotówkowej lub w gotówce osobiście u sprzedawcy

TAX FREE – jakie dane znajdują się na dokumencie?

Jest określony zakres danych, które muszą się znaleźć na dokumencie TAX FREE:

Numer jednoznacznie identyfikujący dokument TAX FREE nadawany z automatu przez system
Dane sprzedawcy: nazwa, adres, numer NIP
Dane podróżnego:
 • nazwisko i imię,
 • data urodzenia,
 • numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego,
 • nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego
Nazwa sprzedanego towaru, ilość, cena jednostkowa netto, wartość netto, stawka podatku VAT, wartość brutto, kwotę podatku VAT ogółem
Forma dokonania zwrotu w TAX FREE – gotówkowa lub bezgotówkowa
Numer rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego
Numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru, numer paragonu fiskalnego, datę sprzedaży
Imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
Datę i godzinę zatwierdzenia dokumentu w TAX FREE

Jeśli okaże się, że dokument TAX FREE ma być wydrukowany, to muszą się na nim znaleźć dodatkowe informacje, poza tymi wymienionymi powyżej:

Oznaczenie “TAX FREE FOR TOURISTS”
Kod kreskowy w standardzie GS1-128 unikalnego numeru systemowego dokumentu nadawanego automatycznie przez system TAX FREE
Miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią wywozu towarów przez podróżnego poza terytorium UE
Klauzula „Zwrot podatku w kwocie ………. zł …… gr otrzymałem/otrzymałam”, a pod nim miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu VAT oraz własnoręczny czytelny podpis podróżnego – w przypadku zwrotu VAT w formie wypłaty gotówkowej
Miejsce na uwagi urzędowe

Rozporządzenie w sprawie ewidencji dla TAX FREE

W 2021 roku Minister Finansów wydał Rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE. Rozporządzenia określa szczegółowy zakres informacji, jakie powinny się znaleźć w ewidencji prowadzonej przez przedsiębiorcę na potrzeby rozliczania TAX FREE:

 • szczegółowe dane z dokumentu elektronicznego TAX FREE,
 • status dokumentu TAX FREE,
 • datę wywozu towarów na podstawie:
   -dokumentu elektronicznego TAX FREE,
   -wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzonego przez organ celny, jeśli towar został wywieziony z terytorium innego niż Polska kraju UE.
 • wskazanie kraju wywozu, jeżeli towar opuszczał UE z terytorium innego kraju niż Polska,
 • wysokość dokonanego zwrotu podatku VAT,
 • datę dokonania zwrotu podatku VAT podróżnemu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji TAX FREE został wprowadzony od 1 stycznia 2022 roku. Ewidencja musi być prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy.

TAX FREE – stawka VAT przy sprzedaży

Sprzedawca, który chce korzystać z TAX FREE musi spełniać pewne warunki ustawowe:

Musi być zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł czy zwolnienia przedmiotowego
Posiadać kasę fiskalną online
Być zarejestrowanym do systemu TAX FREE
Mieć zawartą umowę w sprawie zwrotu podatku VAT z firmą zajmującą się zwrotem, chyba że sam dokonuje zwrotów gotówkowych

Sprzedaż w TAX FREE jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej ze stawką VAT, jaka obowiązuje dla danej transakcji na terytorium Polski. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że nabyte towary opuściły UE przedsiębiorca może zastosować 0% stawkę podatku VAT, na podobnych zasadach, jak przy eksporcie towarów.

Przedsiębiorca nabywa prawo do 0% stawki podatku VAT pod warunkiem, że:
Zarejestrował się na platformie PUESC w celu korzystania z systemu TAX FREE
Otrzymał elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów poza UE lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE zawierający takie potwierdzenie, jeśli miało to miejsce w innym kraju UE. Takie potwierdzenie przedsiębiorca musi posiadać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy
Posiada dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku VAT w formie bezgotówkowej. W przypadku zwrotu w gotówce podróżny musi potwierdzić otrzymanie zwrotu własnoręcznym czytelnym podpisem ze wskazaniem daty. Zwrot podatku VAT nie może być dokonany innej osobie niż podróżny, który nabył towar
Sprzedawca musi otrzymać dokument potwierdzający wywóz towarów przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy

TAX FREE księgowanie w podatku dochodowym

Jeśli chodzi o księgowania w podatku dochodowym, to są one dokonywane na zasadach ogólnych. W przypadku czynnego podatnika VAT kwota netto wynikająca z paragonu fiskalnego zostanie zaksięgowana jako przychód podlegający opodatkowaniu w podatku dochodowym. Jeśli sprzedawca pobierze prowizję od zwracanej podróżnemu kwoty VAT, to w takich przypadkach kwota prowizji powinna zostać zaksięgowana, jako pozostałe przychody.

TAX FREE księgowanie w podatku VAT

Księgowanie w podatku VAT odbywa się na zasadach ogólnych. Mianowicie w momencie wystawienia paragonu fiskalnego podatek VAT należny od sprzedaży jest zaksięgowany na podstawie raportu z kasy, na którym wykazana jest sprzedaż z krajową stawką podatku VAT. W momencie kiedy przedsiębiorca posiada już wszystkie niezbędne dokumenty do zastosowania 0% stawki podatku VAT ponownie dokonuje księgowania w rejestrze VAT sprzedaży. Odpowiednim dokumentem zostanie wprowadzony na minus podatek VAT krajowy wykazany pierwotnie. Na kolejnym dokumencie należy wykazać sprzedaż ze stawką 0% z odpowiednim opisem, np. TAX FREE.

Podsumowanie

Dokonywanie zwrotu podatku VAT podróżnym jest możliwe po spełnieniu wielu ustawowych warunków, o czym napisaliśmy w publikacji. Jeśli przedsiębiorca przystąpi do systemu TAX FREE to będzie miał prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT, pod warunkiem, że wejdzie w posiadanie kompletu dokumentów. Począwszy od 2022 roku obieg dokumentów jest w pełni elektroniczny, co pozwala na zebraniu wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu. Dodatkowo musi być prowadzona ewidencja na podstawie Rozporządzenia, w której zebrane są wszystkie informacje na temat zwrotów dokonywanych w TAX FREE. Księgowania w podatku VAT i podatku dochodowym odbywają się na zasadach ogólnych, jak przy sprzedaży krajowej. W momencie nabycia prawa do 0% stawki VAT przedsiębiorca może odpowiednio zmniejszyć VAT należny wykazany pierwotnie przy sprzedaży na kasie fiskalnej.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie