Tarcza turystyczna dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS

tarcza turystyczna

Działasz w branży turystycznej? Sprawdź czy możesz liczyć na przedłużenie świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS można było składać do 30 czerwca 2020 r., ale branża turystyczna otrzyma jeszcze dodatkowe 3 miesiące zwolnienia z opłacania składek ZUS. Podobnie ma się sytuacja jeśli chodzi o wypłatę świadczenia postojowego. Szeroko rozumiana branża turystyczna będzie mogła ponownie ubiegać się o wypłatę tego świadczenia, tylko na nieco zmienionych warunkach, szczegóły poniżej.

Wypłata świadczenia postojowego dla branży turystycznej

W ustawie, nazywanej również Tarczą Turystyczną, znajduje się zapis o możliwości ponownego skorzystania z wypłaty świadczenia postojowego. Dotyczy to branż, które posiadają określone w projekcie ustawy kody PKD i spełniają dodatkowe warunki, o których piszemy poniżej.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 79.90.A, świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

  • zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.,
  • działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z przysługuje świadczenie postojowe, jeśli jej przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Jeżeli takie osoby skorzystały już ze świadczenia postojowego mają prawo do dodatkowego świadczenia postojowego nie więcej niż trzykrotnie. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Zwolnienie ze składek ZUS za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Również w tej ustawie wprowadzono zapis, że przedsiębiorca może ponownie wystąpić o zwolnienie z opłacania składek ZUS na kolejne 3 miesiące.

Zgodnie z ustawą:

“Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek za kolejny okres płatnik składek, zgodnie z ustawą, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie wniosku i deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. nie później niż do dnia 30 września 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Ustawa czeka na opublikowanie w dzienniku ustaw.

Przeczytaj również: Polski Bon Turystyczny – kto może uczestniczyć w programie?
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość