Blog ifirma.pl

Ujemna marża w usługach turystyki

|
Świadczysz usługi turystyki? Sprawdź jak rozliczyć ujemną marżę w usługach turystyki.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Przedsiębiorcy, którzy wybrali działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystyki rozliczają takie transakcje na odmiennych zasadach niż pozostałe osoby. Tej formie rozliczania na gruncie podatku VAT zostały dedykowane odrębne przepisy podatkowe, które jednak nie zawsze odnoszą się do każdego przypadku jaki może mieć miejsce w praktyce. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem ujemnej marży w usługach turystyki.

Rozliczanie usług turystyki w procedurze marży

Nie ma definicji ustawowej usługi turystycznej. Jak można przeczytać na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pod tym pojęciem kryją się usługi oferowane podróżnym, spośród których największe znaczenie mają usługi noclegowe, wyżywieniowe oraz transportowe. W ustawie o VAT również nie ma zbyt wielu informacji oto te, które można znaleźć:

Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku
Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez przedsiębiorcę z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty
Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się w szczególności:
 • transport,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie
Przedsiębiorcy są zobowiązani prowadzić ewidencje, o których jest mowa w ustawie o VAT, w których będą wpisywane kwoty na nabycie towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty na podstawie posiadanych dokumentów
Przedsiębiorca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.
Usługi turystyki są opodatkowane stawką podstawową 23%

Ujemna marża w usługach turystyki

Temat ujemnej marży przez wiele lat budził wątpliwości co do sposobu rozliczenia. Z różnych powodów może dojść do sytuacji, że kwota marży przyjmie wartość ujemną. Z uwagi na liczne kontrowersje wokół tego tematu została nawet wydana interpretacja ogólna nr PT2.8101 .3.2015.EPT.403 dnia 30.11.2015 r. na wniosek Polskiej Izby Turystyki.

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ujemnej marży
Wysokość marży powinna być obliczana dla pojedynczej usługi świadczonej przez biuro podróży
Kwota podatku VAT od tej marży powinna być obliczana każdorazowo w odniesieniu do poszczególnej usługi
Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wystąpią zarówno dodatnie jak i ujemne marże w odniesieniu do poszczególnych usług turystyki, przedsiębiorca przy wyliczaniu podstawy opodatkowania za ten okres z tytułu świadczenia usług turystyki ma prawo uwzględnienia również kwoty marż ujemnych
Jeżeli wyliczona podstawa opodatkowania za dany okres rozliczeniowy jest wartością ujemną, brak jest możliwości do wykazania ujemnego podatku należnego. Podatek VAT ze swej natury nie może przyjmować bowiem wartości ujemnych
Taka sama informacja znajduje się w broszurze informacyjnej dotyczącej wypełniania JPK_V7
Przykład 1

Biuro podróży zorganizowało wycieczkę turystyczną, która nie sprzedała się w zakładanej ilości. W związku z powyższym z tytułu rozliczenia całości transakcji powstała ujemna marża, ponieważ koszty zakupu dla bezpośredniej korzyści turysty przekroczyły uzyskaną cenę sprzedaży wycieczki.

Przykład 2

Biuro podróży zorganizowało w okresie rozliczeniowym 3 usługi turystyczne, z których kwoty marży wyniosły odpowiednio:

 • 50.000 zł,
 • 30.000 zł,
 • (-) 10.000 zł.

W tym przypadku można zsumować wszystkie kwoty marży, jedna kwota marży jest ujemna. W podstawie do opodatkowania w VAT znajdzie się kwota
70.000 zł (50.000 zł + 30.000 zł – 10.000 zł).
56.911 zł – kwota netto,
13.089 zł – kwota podatku VAT należnego podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego.

Ujemna marża w JPK_V7

W rozporządzeniu w sprawie wypełniania JPK_V7 pojawiły się nowe oznaczenia dla niektórych procedur, wśród nich znalazła się m.in. procedura marży dla usług turystyki.

Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
W przypadku dokumentowania sprzedaży fakturą w podstawie do opodatkowania znajdzie się kwota marży pomniejszona o podatek VAT należny
W przypadku ujemnej marży w części ewidencyjnej sprzedaży należy wpisać ujemną kwotę marży w kwocie brutto (ze znakiem minus), podatek VAT wyniesie 0 zł
Podatek VAT należny (od sprzedaży) – oznaczenie „MR_T”
Zgodnie z tym co można przeczytać w broszurze MF jeżeli podatek jest obliczany od sumy marż uzyskanych przy poszczególnych usługach turystyki świadczonych w danym okresie rozliczeniowym, podstawa opodatkowania za dany okres rozliczeniowy jest równa sumie poszczególnych wartości marż (dodatnich i ujemnych) pomniejszonej o podatek należny od tej sumy. Natomiast podatek należny za dany okres rozliczeniowy nie stanowi sumy poszczególnych wysokości podatku, lecz powinien być obliczony od sumy poszczególnych wartości marż
Podatek VAT naliczony (od zakupów) – oznaczenie “zakupVAT_Marza”
Faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty należy ująć co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Wpisuje się wartość brutto z dokumentów zakupu
Do części deklaracyjnej przenoszone są sumy z części ewidencyjnej

Dodatkowo w części deklaracyjnej przedsiębiorca dokonujący rozliczenia w procedurze marży dla usług turystyki musi zaznaczyć pozycję 63:

 
 

Ujemna marża – podsumowanie

Niektóre transakcje w obrocie krajowym opodatkowane są na zasadach szczególnych i do nich należą właśnie usługi turystyki. Pojawia się tutaj pojęcie VAT marża od usług turystyki. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi biuro podróży, to musi się zapoznać z informacjami, w jaki sposób powinny być dokonywane rozliczenia na gruncie podatku VAT. Trzeba będzie prowadzić dodatkową ewidencję, zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Ponadto takie transakcje muszą być widoczne i odpowiednio oznaczone w JPK_V7, o czym napisaliśmy w dzisiejszej publikacji. Przy procedurze marży w usługach turystyki przedsiębiorca ma obowiązek stosowania odpowiednich oznaczeń zarówno w ewidencji VAT sprzedaży, jak i ewidencji VAT zakupu. Problematyczne staje się rozliczanie w momencie, w którym pojawia się ujemna marża. Temat rozliczania ujemnej marży został jednak wyjaśniony zarówno w wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej, jak również opis takiego rozliczania znajduje się w broszurze informacyjnej JPK_V7. Marże co do zasady mogą być sumowane w okresie rozliczeniowym a więc nie ma przeciwwskazań, żeby marża ujemna pomniejszała podstawę do opodatkowania w VAT. Jeżeli cała kwota w podstawie do opodatkowania będzie ujemna, to podatek VAT wyniesie 0 zł.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie