Blog ifirma.pl

Ulga na powrót – kto i jak może skorzystać

|
|
5 minut czytania
Chcesz skorzystać z ulgi na powrót? Przeczytaj, jakie warunki muszą zostać spełnione.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Ulga na powrót została wprowadzona w ustawie Polski Ład i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że po raz pierwszy można z niej skorzystać w rozliczeniu za 2022 rok. Regulacje na temat zasad stosowania ulgi zostały zamieszczone w ustawie o podatku dochodowym (PIT). Dodatkowo Ministerstwo Finansów wydało broszurę, w której znalazły się informacje na temat rozliczania ulgi. W dzisiejszej publikacji opiszemy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulgi na powrót.

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Prawo do ulgi na powrót mają osoby, które muszą spełnić szereg warunków ustawowych:

Jeżeli w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania po 31.12.2021 r. osoba podlega pod nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski oraz
Osoba nie posiadała miejsca zamieszkania na terenie Polski:
 • w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz
 • okres od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz
Osoba posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub innego kraju Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej lub
 • nieprzerwanie od pełnych trzech lat miała miejsce zamieszkania na terenie: UE, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republiki Chile, Państwa Izrael, Japonii, Kanady, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republiki Korei, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub
 • mieszkała na terenie Polski nieprzerwanie przez okres 5 lat kalendarzowych w czasie poprzedzającym okres trzyletni, o którym jest mowa powyżej oraz
Osoba posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla ustalenia prawa do ulgi oraz
W poprzednich okresach osoba nie korzystała z ulgi w sytuacji ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski

Jak widać w ustawie PIT zostało zapisanych szereg warunków, które należy spełnić, żeby nabyć prawo do ulgi na powrót.

Do jakich przychodów można stosować ulgę na powrót?

Z ulgi na powrót mogą skorzystać wszyscy, zarówno ci którzy są zatrudnieni, jak i ci którzy prowadzą działalność gospodarczą, ulga obejmuje następujące kategorie przychodów:

Z pracy na etacie: umowa o pracę, stosunek służbowym spółdzielczy stosunek pracy, praca nakładcza
Z umowy zlecenie
Z zasiłku macierzyńskiego
Z działalności gospodarczej opodatkowanej:
 • według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym 19%,
 • korzystających z ulgi IP BOX 5%,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jakie przychody nie są objęte ulgą na powrót?

Jest również pewna kategoria przychodów, które nie skorzystają z ulgi na powrót, znajdą się tutaj m.in.:

Zasiłki chorobowe
Umowa o dzieło
Przychody z praw autorskich
Przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany
Przychody, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Jeżeli spełniamy warunki do skorzystania z ulgi na powrót, to można nie płacić podatku już w trakcie roku podatkowego, a ostatecznego rozliczenia dokonuje się w składanym zeznaniu rocznym. Osoby zatrudnione, jeżeli chcą skorzystać z ulgi w trakcie roku, powinny złożyć swojemu pracodawcy stosowne oświadczenie, którego wzór można znaleźć w broszurze informacyjnej MF. Takie oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Osoby zatrudnione mogą wnioskować o niepobieranie podatku z tytułu ulgi na powrót również poprzez złożenie PIT-2 do swojego pracodawcy. Nowe oświadczenie zostało rozbudowane od 2023 r. m.in. o taką informację. Przedsiębiorca ma także możliwość skorzystania z ulgi na powrót już w trakcie roku podatkowego. Będzie to oznaczało, że do kwoty przychodów 85.528 zł nie będzie naliczał i płacił zaliczek na podatek dochodowy.

Czy mogą być problemy z rozliczaniem ulgi na powrót?

Jak można przeczytać w niektórych publikacjach rozliczanie ulgi na powrót nie zawsze może być bezproblemowe. Taka ocena dokonana została w oparciu o dotychczas wydawane interpretacje w zakresie rezydencji podatkowej. W jednej z nich z dnia 4 listopada 2022 r. nr 0115-KDIT2.4011.455.2022.2.ENB zadano pytanie odnośnie rezydencji podatkowej. Osoba zwróciła się z zapytaniem dotyczącym ustalenia rezydencji podatkowej w związku z opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii. W ocenie wnioskodawcy nie podlega on pod nieograniczony obowiązek w Polsce, ponieważ przez większą część roku (powyżej 183 dni w roku) przebywa w Wielkiej Brytanii, tam pracuje i mieszka, ma status rezydenta tego kraju. Jednak w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i tak obywatel Polski posiada centrum interesów życiowych w Polsce, ponieważ tutaj mieszka żona z dziećmi, a małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej. Rodzą się więc również wątpliwości, co do zasad ustalania rezydencji podatkowej w kontekście ulgi na powrót. W innej interpretacji z dnia 1 września 2022 r. nr 0115-KDIT3.4011.454.2022.5.PS zadano pytanie wprost dotyczące ulgi na powrót. Pytanie we wniosku dotyczyło ustalenia rezydencji i prawa do skorzystania z ulgi na powrót. Okazało się, że osoba nie spełniła jednego z warunków, mianowicie w okresie od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego ten dzień, w którym zmienił to miejsce zamieszkania mieszkała również w Polsce. Oznacza to, że nie został spełniony jeden z ustawowych warunków (art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. b ustawy o PIT). Na tej podstawie można wnioskować, że ulga na powrót może w wielu przypadkach przysporzyć problemów z jej rozliczaniem.

Ulga na powrót – podsumowanie

Biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji, z którymi można mieć do czynienia w związku z rozliczanie ulgi na powrót, na pewno trudno będzie uniknąć pytań i wątpliwości w związku z jej stosowaniem. Wydaje się, że najbardziej kłopotliwe będzie ustalenie rezydencji i prawa do ulgi na podstawie miejsc zamieszkania w różnych okresach. W ustawie nie ma żadnych regulacji, w jaki sposób powinno być udokumentowane miejsce zamieszkania w innym kraju na potrzeby skorzystania z ulgi. W związku z powyższym, jako dowód powinno się dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy a nie jest sprzeczne z prawem, tak mówią przepisy Ordynacji podatkowej. Jednak każda osoba powinna sobie zdawać sprawę, że i tak ciężar udowodnienia będzie leżał po jej stronie. Trudno również przewidzieć, jakie wymagania w tym zakresie będą miały organy podatkowe. Ostatecznie ulga na powrót będzie rozliczana w składanym zeznaniu rocznym, chociaż nie ma przeciwwskazań, żeby w trakcie roku złożyć oświadczenie do płatnika o nie pobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Limit odliczenia 85.528 zł jest wspólny dla kilku ulg, więc trzeba o tym pamiętać.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Ulga na powrót - kto może z niej skorzystać?

   Prawo do ulgi na powrót mają osoby, które muszą spełnić szereg warunków ustawowych.
  2. Do jakiej kwoty przychodów obejmuje ulga na powrót?

   Suma przychodów zwolnionych od podatku dochodowego w ramach ulgi na powrót nie może przekraczać kwoty 85.528 zł.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie