Ulga na powrót – kto i jak może skorzystać

ulga na powrót 2022

Chcesz skorzystać z ulgi na powrót? Przeczytaj, jakie warunki muszą zostać spełnione.

Ulga na powrót została wprowadzona w ustawie Polski Ład i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że po raz pierwszy można z niej skorzystać w rozliczeniu za 2022 rok. Regulacje na temat zasad stosowania ulgi zostały zamieszczone w ustawie o podatku dochodowym (PIT). Dodatkowo Ministerstwo Finansów wydało broszurę, w której znalazły się informacje na temat rozliczania ulgi. W dzisiejszej publikacji opiszemy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulgi na powrót.

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Prawo do ulgi na powrót mają osoby, które muszą spełnić szereg warunków ustawowych:

Jeżeli w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania po 31.12.2021 r. osoba podlega pod nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski oraz
Osoba nie posiadała miejsca zamieszkania na terenie Polski:
 • w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz
 • okres od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz
Osoba posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub innego kraju Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej lub
 • nieprzerwanie od pełnych 3 lat miała miejsce zamieszkania na terenie: UE, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republiki Chile, Państwa Izrael, Japonii, Kanady, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republiki Korei, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub
 • mieszkała na terenie Polski nieprzerwanie przez okres 5 lat kalendarzowych w czasie poprzedzającym okres trzyletni, o którym jest mowa powyżej oraz
Osoba posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla ustalenia prawa do ulgi oraz
W poprzednich okresach osoba nie korzystała z ulgi w sytuacji ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski

Jak widać w ustawie PIT zostało zapisanych szereg warunków, które należy spełnić, żeby nabyć prawo do ulgi na powrót.

Do jakich przychodów można stosować ulgę na powrót?

Z ulgi na powrót mogą skorzystać wszyscy, zarówno ci którzy są zatrudnieni, jak i ci którzy prowadzą działalność gospodarczą, ulga obejmuje następujące kategorie przychodów:

Z pracy na etacie: umowa o pracę, stosunek służbowym spółdzielczy stosunek pracy, praca nakładcza
Z umowy zlecenie
Z zasiłku macierzyńskiego
Z działalności gospodarczej opodatkowanej:
 • według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym 19%,
 • korzystających z ulgi IP BOX 5%,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jakie przychody nie są objęte ulgą na powrót?

Jest również pewna kategoria przychodów, które nie skorzystają z ulgi na powrót, znajdą się tutaj m.in.:

Zasiłki chorobowe
Umowa o dzieło
Przychody z praw autorskich
Przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany
Przychody, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Jeżeli spełniamy warunki do skorzystania z ulgi na powrót, to można nie płacić podatku już w trakcie roku podatkowego, a ostatecznego rozliczenia dokonuje się w składanym zeznaniu rocznym. Osoby zatrudnione, jeżeli chcą skorzystać z ulgi w trakcie roku, powinny złożyć swojemu pracodawcy stosowne oświadczenie, którego wzór można znaleźć w broszurze informacyjnej MF. Takie oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Osoby zatrudnione mogą wnioskować o niepobieranie podatku z tytułu ulgi na powrót również poprzez złożenie PIT-2 do swojego pracodawcy. Nowe oświadczenie zostało rozbudowane od 2023 r. m.in. o taką informację. Przedsiębiorca ma także możliwość skorzystania z ulgi na powrót już w trakcie roku podatkowego. Będzie to oznaczało, że do kwoty przychodów 85.528 zł nie będzie naliczał i płacił zaliczek na podatek dochodowy.

Czy mogą być problemy z rozliczaniem ulgi na powrót?

Jak można przeczytać w niektórych publikacjach rozliczanie ulgi na powrót nie zawsze może być bezproblemowe. Taka ocena dokonana została w oparciu o dotychczas wydawane interpretacje w zakresie rezydencji podatkowej. W jednej z nich z dnia 4 listopada 2022 r. nr 0115-KDIT2.4011.455.2022.2.ENB zadano pytanie odnośnie rezydencji podatkowej. Osoba zwróciła się z zapytaniem dotyczącym ustalenia rezydencji podatkowej w związku z opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii. W ocenie wnioskodawcy nie podlega on pod nieograniczony obowiązek w Polsce, ponieważ przez większą część roku (powyżej 183 dni w roku) przebywa w Wielkiej Brytanii, tam pracuje i mieszka, ma status rezydenta tego kraju. Jednak w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i tak obywatel Polski posiada centrum interesów życiowych w Polsce, ponieważ tutaj mieszka żona z dziećmi, a małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej. Rodzą się więc również wątpliwości, co do zasad ustalania rezydencji podatkowej w kontekście ulgi na powrót. W innej interpretacji z dnia 1 września 2022 r. nr 0115-KDIT3.4011.454.2022.5.PS zadano pytanie wprost dotyczące ulgi na powrót. Pytanie we wniosku dotyczyło ustalenia rezydencji i prawa do skorzystania z ulgi na powrót. Okazało się, że osoba nie spełniła jednego z warunków, mianowicie w okresie od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego ten dzień, w którym zmienił to miejsce zamieszkania mieszkała również w Polsce. Oznacza to, że nie został spełniony jeden z ustawowych warunków (art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. b ustawy o PIT). Na tej podstawie można wnioskować, że ulga na powrót może w wielu przypadkach przysporzyć problemów z jej rozliczaniem.

Ulga na powrót – podsumowanie

Biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji, z którymi można mieć do czynienia w związku z rozliczanie ulgi na powrót, na pewno trudno będzie uniknąć pytań i wątpliwości w związku z jej stosowaniem. Wydaje się, że najbardziej kłopotliwe będzie ustalenie rezydencji i prawa do ulgi na podstawie miejsc zamieszkania w różnych okresach. W ustawie nie ma żadnych regulacji, w jaki sposób powinno być udokumentowane miejsce zamieszkania w innym kraju na potrzeby skorzystania z ulgi. W związku z powyższym, jako dowód powinno się dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy a nie jest sprzeczne z prawem, tak mówią przepisy Ordynacji podatkowej. Jednak każda osoba powinna sobie zdawać sprawę, że i tak ciężar udowodnienia będzie leżał po jej stronie. Trudno również przewidzieć, jakie wymagania w tym zakresie będą miały organy podatkowe. Ostatecznie ulga na powrót będzie rozliczana w składanym zeznaniu rocznym, chociaż nie ma przeciwwskazań, żeby w trakcie roku złożyć oświadczenie do płatnika o nie pobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Limit odliczenia 85.528 zł jest wspólny dla kilku ulg, więc trzeba o tym pamiętać.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Ulga na powrót - kto może z niej skorzystać?

  Prawo do ulgi na powrót mają osoby, które muszą spełnić szereg warunków ustawowych.

 2. 🔸Do jakiej kwoty przychodów obejmuje ulga na powrót?

  Suma przychodów zwolnionych od podatku dochodowego w ramach ulgi na powrót nie może przekraczać kwoty 85.528 zł.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość