Ulga na zakup kasy fiskalnej u nie-vatowca

COVID-19 a ulga na złe długi

Obowiązek instalowani kas fiskalnych dotyczy zarówno czynnych podatników VAT jak nie-vatowców. Zakup pierwszych kas fiskalnych jest częściowo refinansowany przez Urzędy Skarbowe. Podatnik VAT rozlicza zakup na deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Nie-vatowiec występuje do US z wnioskiem o zwrot przysługującej mu ulgi na rachunek bankowy.

Obowiązek założenia kasy fiskalnej dotyczy zarówno vatowców jak i nie-vatowców. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z podatku od towarów i usług lub zwolnieni od tego podatku ze względu na wartość sprzedaży (w 2010 roku limit wynosi 100 000 PLN), jeśli świadczą usługi bądź sprzedają towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej są zobowiązani, po przekroczeniu określonego obrotu na rzecz w/w podmiotów, do założenia kasy fiskalnej. Istnieją od tej zasady liczne zwolnienia. Reguluje to Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ulga przysługująca z tytułu zakupu kas fiskalnych

Przy zakupie „pierwszych kas” możliwe jest skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Dotyczy to podatników, którzy spełnili następujące warunki:
  • rozpoczęli ewidencjonowanie na kasie w terminie
  • dokonali zgłoszenia jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania (w formie pisemnej), o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania
  • dokonali zgłoszenia o miejscu instalacji kas w ciągu 7 dni od dnia ich fiskalizacji
Jeżeli z czasem przedsiębiorca rozszerzy ilość punktów sprzedaży, to zakup kas do ich obsłużenia nie daje prawa do ulgi. Podobnie jak zakup kas mających zastąpić kasy wycofane z użytku. Kwota odliczenia wynosi 90 % ceny zakupu (bez podatku), maksymalnie 700 zł.

Sposób rozliczenia ulgi przez nie-vatowca

W przypadku nievatowców, urząd skarbowy dokonuje zwrotu na pisemny wniosek podatnika, skierowany do naczelnika US wg miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • dane adresowe,
  • NIP.
Do wniosku należy dołączyć:
  • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał jej fiskalizacji,
  • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
  • informację o numerze rachunku bankowego podatnika.
Zwrot następuje w ciągu 25 dni od daty złożenia wniosku przez podatnika na wskazany przez niego rachunek bankowy. Gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie podatnik: zaprzestanie używania kas, nie dokona w terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego, zlikwiduje działalność, ogłosi upadłość lub sprzeda przedsiębiorstwo, będzie musiał zwrócić kwotę przyznaną mu przez US w związku z jej zakupem.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość