Ulga na złe długi w VAT w pytaniach i odpowiedziach

ulgi na złe długi 2020

Zastanawiasz się czy możesz skorzystać z ulgi na złe długi w VAT? Oto kilka problematycznych zagadnień, które warto znać.

Przedsiębiorca, który jako czynny podatnik VAT wystawi fakturę, która nie zostanie uregulowana przez dłużnika w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności zawartego na fakturze lub w umowie ma prawo do skorygowania podatku VAT należnego. Dla wierzyciela jest to prawo natomiast dla dłużnika jest to obowiązek, tak wynika z przepisów ustawy o VAT. W artykule odniesiemy się do kilku problematycznych kwestii związanych z tą tematyką.

Z jakimi problemami odnośnie ulgi na złe długi mogą się spotkać przedsiębiorcy?

Katalog sytuacji, jakie mogą wystąpić w przypadku skorzystania z ulgi na złe długi w VAT jest otwarty, ale poniżej zaprezentujemy problemy, o jakich można przeczytać w interpretacjach podatkowych i wyjaśnieniach tematycznych.

Niewypłacalność dłużnika i ustalenie nowego terminu płatności

W interpretacji podatkowej nr IBPP2/4512-226/15/ICz z dnia 10 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odniósł się do tego problemu.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą artykułów elektronicznych. Stali odbiorcy korzystają z rozliczeń na zasadzie kredytu kupieckiego, a więc odroczonych terminów płatności za faktury. Z uwagi na zatory płatnicze, jakie zaczęły występować z regulacją zobowiązań Wnioskodawca zadał pytanie czy w sytuacji, gdy wystąpi do dłużnika z żądaniem natychmiastowej zapłaty za faktury w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny i poda w nim nowy termin płatności zobowiązania termin 150 dni (obecnie 90 dni) powinien być liczony od terminu, w którym zażądał zapłaty czy od terminów uzgodnionych pierwotnie?

W odpowiedzi wskazano, że bieg terminu powinien być liczony od nowego terminu płatności.

Przykład 1.

Przedsiębiorca X sprzedał towary firmie Y na kwotę 120.000 zł. Strony ustaliły między sobą terminy zapłaty za fakturę w 4 terminach: 10.06, 10.07, 10.08 i 10.09. Firma Y nie dokonała płatności 30.000 zł do dnia 10.06 dlatego Firma X wystosowała żądanie zapłaty całej kwoty należności ustalając nowy termin na 01.07. Termin płatności 3 pozostałych rat został w takiej sytuacji przesunięty na 01.07 i od tej daty powinien być liczony termin 90 dni na zastosowanie ulgi na złe długi.

Rozliczenie ulgi na złe długi w złym okresie rozliczeniowym

Zgodnie z przepisami ulga na złe długi może zostać rozliczona w ściśle określonym okresie, a mianowicie w rozliczeniu za ten okres, w którym mija 90 dni od terminu płatności na fakturze lub umowie. Przedsiębiorcy często dokonują korygowania różnych transakcji handlowych w złych okresach rozliczeniowych. W takiej sytuacji, w przypadku ulgi na złe długi, prawo do korekty podatku należnego rozliczonego w złym okresie przysługuje również po upływie 2 lat od daty wystawienia faktury na korygowaną wierzytelność. Na takim stanowisku stoi również NSA w wyroku sygn. akt I FSK 126/15 z dnia 19.08.2016 r.

Przykład 2.

Firma X dokonała korekty podatku należnego w ramach ulgi na złe długi do faktury wystawionej w grudniu 2017 roku w maju 2018 roku. W 2020 roku firma X zorientowała się, że korekty podatku VAT należało dokonać w miesiącu czerwcu 2018 roku. W tej sytuacji pomimo upływu 2 lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura można skorygować dokonane rozliczenia.

Czy sprawa sądowa wydłuża termin na skorzystanie z ulgi na złe długi?

W przypadku braku zapłaty za fakturę przedsiębiorcy mogą występować przeciwko dłużnikowi na drogę postępowania sądowego. W takich przypadkach należy pamiętać, że żadne dodatkowe postępowanie przeciwko dłużnikowi nie wydłuża terminu 2 lat na dokonanie korekty podatku należnego od daty wystawienia faktury. W takich sytuacjach najlepiej skorzystać z ulgi na złe długi, a gdy zajdzie taka konieczność skorygować rozliczenie po zakończonym postępowaniu sądowym. W podobnym tonie utrzymana jest indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP4.4012.63.2018.1.MPE z dnia 14.03.2018 r.

Jak postąpić w przypadku zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika?

Przedsiębiorcy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej mają prawo do zmiany formy, w jakiej jest prowadzona działalność gospodarcza. Może między innymi dojść do przekształcenia, połączenia bądź sukcesji. W kontekście omawiania problematyki ulgi na złe długi w takiej sytuacji ważne jest czy nowo powstały podmiot gospodarczy wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego, ponieważ tylko w takiej sytuacji wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT1-2.4012.589.2018.2.IR z dnia 11.10.2018 r. odniósł się do przejęcia majątku spółki dzielonej przez inne spółki. Uznał, że po spełnieniu warunków na podstawie, których można byłoby stwierdzić, że nowy podmiot jest następcą prawnym w takiej sytuacji może on skorzystać z ulgi na złe długi.

Zapłata przez dłużnika po likwidacji działalności gospodarczej przez wierzyciela

Jeżeli wierzyciel w okresie prowadzenia działalności gospodarczej skorzystał z ulgi na złe długi, a następnie zlikwidował działalność gospodarczą i po tym fakcie otrzymał zapłatę za fakturę od dłużnika nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT z tej faktury. Przepisy nie nakładają takiego obowiązku na przedsiębiorcę w sytuacji, gdy działalność została zlikwidowana i wierzyciel nie jest już czynnym podatnikiem VAT.

Kompensata wierzytelności a ulga na złe długi

W przypadku dokonania kompensaty dochodzi do rozrachunków pomiędzy przedsiębiorcami co jest traktowane jako uregulowanie należności za towar/usługę. W takim przypadku nie dojdzie do skorzystania z ulgi na złe długi.

Takie stanowisko potwierdza również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 3063-ILPP3.4512.28.2017.2.NK z dnia 28 marca 2017 r., w której odnosi się do braku obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do umowy barterowej, tym samym nie można skorzystać z prawa do korekty podatku VAT należnego.

 
WAŻNE!

Dowiedz się jakie ułatwienia w uzyskaniu ulgi na złe długi weszły w życie od 01.10.2021 r.
 

▶ Przeczytaj też nasze pozostałe artykuły o uldze na złe długi: Ulga na złe długi w podatku dochodowym od 2020 roku i Ulga na złe długi w podatku dochodowym – zmiany po ogłoszeniu specustawy.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość