Usługi związane z nieruchomościami w Polsce świadczone przez zagraniczne podmioty – rozliczenie VAT

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z prawidłowym rozliczeniem zakupu lub świadczenia usług na rzecz podatników spoza Polski jest ustalenie miejsca świadczenia i co za tym idzie – opodatkowania danej usługi. Zgodnie z zasadą ogólną, usługi są opodatkowane w kraju nabywcy. Od reguły tej istnieje jednak wiele wyjątków – jednym z nich są usługi związane z nieruchomościami. W jaki sposób należy zatem rozliczyć VAT od takich świadczeń wykonywanych przez zagraniczny podmiot na nieruchomości położonej w Polsce?

Usługi związane z nieruchomościami – miejsce świadczenia

Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach i podobnych obiektach, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych (jak np. usługi architektów czy nadzoru budowlanego) jest miejsce położenia nieruchomości.

Co ważne, dla określenia miejsca opodatkowania usług związanych z nieruchomościami nie ma znaczenia, dla jakiego podmiotu jest ona wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługobiorcy. Bez wpływu pozostaje również to, czy usługodawca ma siedzibę w państwie, w którym położona jest dana nieruchomość.

Zagraniczny podmiot świadczący usługę na nieruchomości w Polsce

Jak w takim razie należy rozliczyć zakup usługi wykonanej przez podmiot zagraniczny na nieruchomości położonej w Polsce?

Polski podatnik nabywający usługę związaną z nieruchomością położoną w Polsce od zagranicznego przedsiębiorcy powinien rozliczyć standardowy import usług. Stroną odpowiedzialną za poprawne rozliczenie VAT od tego świadczenia niezmiennie pozostaje bowiem usługobiorca. Ponieważ usługi związane z nieruchomościami należy opodatkować w kraju ich położenia – czyli w tym przypadku – w Polsce. Zastosowanie tutaj znajdzie stawka VAT właściwa dla danego rodzaju usług (co do zasady 23%).

Tak określone miejsce opodatkowania usługi nie wpływa na możliwość odliczenia VAT naliczonego od nabytego świadczenia (jeżeli będzie ono służyć działalności opodatkowanej). W związku z powyższym nabycie usługi związanej z nieruchomością od zagranicznego podatnika pozostaje neutralne dla podatku od towarów i usług.

Ważne!

Jeżeli zagraniczny podmiot świadczy usługi na nieruchomości w Polsce. Jednocześnie zarejestrowany jest na potrzeby VAT w Polsce w tym przypadku jest on zobowiązany wystawić fakturę z polskim VAT. Polski podatnik w takiej sytuacji rozlicza zakup tej usługi, jak zwykłą krajową transakcję.

 

Świadczenie usług opodatkowanych w trybie art. 28b ustawy o VAT – kliknij i dowiedz się więcej!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK