Blog ifirma.pl

Wniosek o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej

|
|
2 minut czytania
Nie wiesz, jak zastosować przepisy podatkowe w odniesieniu do Twojej sytuacji podatkowej? Spotykasz się ze sprzecznymi informacjami? Wystąp o udzielenie interpretacji indywidualnej, która da Ci pewność, że właściwie stosujesz prawo.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Często artykuły podatkowe bywają niejednoznaczne. Czasem nawet można znaleźć sprzeczne ze sobą opinie podatkowe powołujące się na te same paragrafy. Aby podatnik nie miał wątpliwości, jak stosować dane przepisy w odniesieniu do jego sytuacji, może wystąpić u udzielenie interpretacji podatkowej, która ochroni go przed negatywnymi skutkami wykonywania prawa.

Jak uzyskać interpretację podatkową?

Interpretacja indywidualna może być wydana na wniosek:

 • zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie,
 • wspólny, jeśli ta sama sytuacja dotyczy dwóch lub więcej zainteresowanych osób.

Wniosek o udzielenie interpretacji podatkowej można złożyć:

 • listownie na adres Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub
 • elektronicznie przez epuap – za pomocą profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego.

Przed złożeniem wniosku o interpretację indywidualną warto zasięgnąć porady w instytucjach podatkowych, jak urzędy skarbowe, izby administracji skarbowej, urzędy celno-skarbowe, u konsultanta Krajowej Informacji Skarbowej. Warto również skorzystać z wyszukiwarek wydanych interpretacji, czy sprawdzić orzecznictwo w podobnym zakresie – być może podobny problem został rozwiązany lub odpowiedzi nakreślą odpowiedni kierunek postępowania. Przy czym należy tutaj pamiętać, że odpowiedzi nie są wiążące tak jak w przypadku wydanej interpretacji indywidualnej.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składa się na druku ORD-IN – w przypadku interpretacji indywidualnej lub ORD-WS – w przypadku interpretacji wspólnej.

We wniosku należy podać:

 • wskazanie, jakiego obszaru dotyczy zapytanie, np. PIT, VAT, Ordynacji podatkowej, akcyzy, podatków od spadków i darowizn,
 • swoje dane identyfikacyjne,
 • organ podatkowy właściwy dla wnioskodawcy – ten, z którym zazwyczaj załatwiamy sprawy w zakresie wskazanym we wniosku,
 • czy wniosek dotyczy stanu faktycznego, czy przyszłego wraz z ich liczbą opisaną we wniosku,
 • przepisy podatkowe wraz z nazwą aktu prawnego, do których się odnosimy,
 • wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego, które już się zdarzyło lub zdarzenia przyszłego, które dopiero jest planowane,
 • pytania, na które chcemy uzyskać odpowiedź w związku z powyższymi zdarzeniami,
 • własne stanowisko w opisanej sprawie,
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem postępowania podatkowego lub kontroli oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta,
 • własnoręczny podpis.

Jeśli składany jest wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD_WS), oprócz powyższych elementów, powinien dodatkowo zawierać:

 • liczbę osób zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy,
 • podmiot, który jest stroną postępowania – któremu będzie dostarczony oryginał interpretacji,

Ponadto, we wniosku wspólnym o wydanie interpretacji, oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania powinno być złożone przez każdą ze stronę wniosku.

Wniosek, który nie spełnia opisanych powyżej wymogów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ile trzeba zapłacić za wydanie interpretacji?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kosztuje 40 zł za opis jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. A zatem, jeśli wniosek opisuje np. dwa stany faktyczne i jedno zdarzenie przyszłe – należy zapłacić 120 zł.

W przypadku wniosku wspólnego powyższa opłata jest pobierana od każdego zainteresowanego, składającego wniosek wspólny.

Opłatę należy uiścić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000, a w tytule przelewu najlepiej wpisać “Za wydanie interpretacji indywidualnej”.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku lub przesłać w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej.

Opłata podlega zwrotowi w przypadku:

 • wycofania wniosku w całości,
 • wycofania części wniosku w zakresie danego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – zwracana jest odpowiednia część, za którą zapłacono, a która została wycofana.

Jaki jest czas na wydanie interpretacji?

Wydanie interpretacji indywidualnej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać wydłużony, jeśli w trakcie wyjaśniania sprawy, wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie brakujących danych.

Brakujące dane powinny być uzupełnione w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie – wniosek nie zostanie rozpatrzony. W tej sytuacji można ponownie złożyć kompletny już wniosek.

Brak interpretacji w ustawowym 3-miesięcznym (6-miesięccznym) terminie oznacza, że stanowisko przedstawione we wniosku zostało uznane za prawidłowe. Jest to tzw. interpretacja milcząca.

W jaki sposób wnioskujący może otrzymać interpretację?

Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów Publicznych.

Składający wniosek może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie lub elektronicznie (np. przez e-mail podany we wniosku) o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Informację powinny być przekazane niezwłocznie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpretacji indywidualnej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie