Powrót

Wpłaty do PPK również po ustaniu zatrudnienia

wpłaty do ppk

Zatrudniasz pracowników, a więc jesteś objęty projektem o PPK. Sprawdź czy po ustaniu zatrudnienia przekazać wpłaty do PPK.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) jest to dobrowolny system długotrwałego oszczędzania. Wpłaty na PPK pochodzą z 3 źródeł: od pracownika, pracodawcy i państwa. Tryb i terminy wdrożenia były omawiane we wcześniejszych publikacjach na ten temat. Dzisiaj spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy po ustaniu zatrudnienia należy dokonać wpłaty do PPK?

Podstawa do naliczania wpłat do PPK

Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK. Wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy rozumieć jako przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Kiedy pracodawca nie nalicza wpłat do PPK?

O zaprzestaniu naliczania wpłat do PPK może zdecydować jedynie sam pracownik i tylko na jego wniosek pracodawca może przestać naliczania i odprowadzania wpłat do PPK.

Ustanie zatrudnienia a wpłaty do PPK

Brak jest podstaw, aby po ustaniu zatrudnienia nie odprowadzić wpłat do PPK, chyba że uczestnik programu przed wypłatą wynagrodzenia złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK lub nastąpiło rozwiązanie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK, zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK. W takiej sytuacji pracodawca nie jest już zobowiązany do dokonania wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia.

Samo ustanie zatrudnienia pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczania i dokonywania wpłat do PPK. Wpłaty do PPK należy naliczyć i odprowadzić także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia, bez znaczenia pozostaje termin wypłaty wynagrodzenia, czy ma on miejsce przed ustaniem czy po ustaniu zatrudnienia. Odnosi się to również do wynagrodzeń, które są wypłacane pracownikowi nie tylko w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustało zatrudnienie, ale również np. po roku od ustania zatrudnienia (może to być np. wypłata trzynastki).

Podsumowując, wpłata do PPK jest również należna po ustaniu zatrudnienia, chyba że pracownik złoży deklarację rezygnacji lub nastąpi rozwiązanie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK.

Przeczytaj również: Pracownicze Plany Kapitałowe w pytaniach pracodawców cz. 2
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość