Blog ifirma.pl

Wskaźniki ESG – czym jest raportowanie ESG i jaką pełni rolę w rozwoju przedsiębiorstwa

|
|
5 minut czytania
Raportowanie ESG jest sposobem na połączenie realizacji celów strategicznych z pozytywnym wpływem na środowisko naturalne i rynek. Zrównoważony rozwój przestaje być jedynie koncepcją na promowanie biznesu, a sukcesywnie staje się obowiązkiem dla przedsiębiorstw.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Na czym tak naprawdę polega idea ESG, jak wdrożyć ją w swojej firmie i jakich korzyści możesz się spodziewać? Dowiesz się z tego artykułu!

Co to ESG?

ESG jest skrótem odpowiadającym za 3 następujące pojęcia: environmental (środowisko), social (społeczeństwo) i corporate governance (ład korporacyjny). Wraz z rosnącym znaczeniem idei zrównoważonego rozwoju w biznesie, są to istotne obszary wyznaczające standardy dla działań przedsiębiorstw. Mają one również duży wpływ na kreowanie pozytywnych relacji z interesariuszami firmy – klientami, partnerami strategicznymi, inwestorami itd. Czego dokładnie dotyczą wspomniane powyżej pojęcia?

 • Środowisko – odnosi się do postępowania w ramach ochrony środowiska. Tego, w jaki sposób firma stara się przeciwdziałać zanieczyszczeniu, zużyciu energii, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, niehumanitarnym traktowaniu zwierząt.
 • Społeczeństwo – dotyczy relacji firmy z różnymi podmiotami z jej bliższego i dalszego otoczenia. Często łączy się go ze strategią CSR (społeczną odpowiedzialnością biznesu), w której kładzie się nacisk na promowaniu ważnych społecznych kwestii. Np. takich jak akceptacja różnorodności, ekologia, walka z dyskryminacją itd.
 • Ład korporacyjny – wiąże się ze stylem przywództwa i zarządzania w firmie, uczciwym wyborem kadry kierowniczej, transparentnością i uczciwością, przestrzeganiem przepisów prawa.

Przykłady wskaźników ESG

Wskaźniki ESG mogą dotyczyć ilościowych i jakościowych aspektów prowadzenia działalności. Oto kilka przykładów, z jakimi można się spotkać w raportowaniu ESG:

Środowisko

 • Emisja gazów cieplarnianych
 • Zużycie energii
 • Monitorowanie i redukowanie ilości odpadów, zanieczyszczeń
 • Zgodność z regulacjami środowiskowymi
 • Inicjatywy podejmowane w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych

Społeczeństwo

 • Wskaźnik równości wynagrodzeń
 • Rotacja zatrudnienia
 • Działania i procedury w firmie w ramach BHP
 • Organizacja inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności
 • Odsetek pracowników zrzeszających się w układach zbiorowych
 • Ilość i rodzaj prowadzonych szkoleń dla pracowników

Ład korporacyjny

 • Struktura zarządu (na jakich zasadach wybierani są członkowie zarządu, ich doświadczenie, kompetencje)
 • Polityka ochrony danych osobowych w firmie
 • Kodeks etyki biznesu
 • Polityka antykorupcyjna
 • Wyniki finansowe firmy

Raportowanie ESG w Polsce

Z każdym rokiem coraz więcej firm musi wypełniać obowiązek raportowania przyjętych strategii, działań, danych ilościowych w obszarze ESG. Mówi o tym Dyrektywa o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju ustanowiona przez Parlament Europejski, która weszła w życie z początkiem 2023 roku. Obecnie raport wykonują głównie duże spółki, korporacje, jednakże założenia dyrektywy biorą pod uwagę sukcesywne włączanie w ten proceder wszystkich podmiotów. Dotyczyć to ma sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które są notowane na giełdzie.

Co ważne, nowy standard raportowania ESG ma obejmować nie tylko aspekty finansowe, ale również niefinansowe. Wynika to z faktu, że dzięki połączeniu tych obu perspektyw, możliwe jest rzetelne określenie faktycznego wpływu organizacji na otoczenie zewnętrzne. Dotychczas pojawiały się przypadki raportów, zawierających jedynie wybiórcze informacje, stawiając firmy w korzystnym świetle (co nie zawsze było zgodne z realiami). Dlatego też z inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju stworzyły kompleksowy poradnik, ułatwiający sporządzenie owych raportów.

Rola ESG w rozwoju firmy

Raportowanie ESG i stosowanie strategii zrównoważonego rozwoju staje się coraz istotniejsze w prowadzeniu działalności? Zatem na jakie aspekty ma realny wpływ i jakie korzyści z tego wynikają?

  To odpowiedź na dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe – obecnie, bez elastycznego podejścia nie jest możliwe prowadzenie firmy osiągającej sukcesy Jest sposobem na zarządzanie ryzykiem w obszarze ochrony środowiska, oddziaływania na społeczeństwo i ład korporacyjny, ale także podejmowania decyzji finansowych w firmie; Transparentność – jest nie tylko zabezpieczeniem dla firmy (żaden organ kontrolujący nie zarzuci łamania przepisów prawnych), wzmacnia kapitał marki i wizerunek wśród konsumentów oraz jest korzystne podczas oceny, awansowania pracowników; Możliwość śledzenia postępów – przygotowywanie raportów jest dobrą okazją do analizy strategicznej przedsiębiorstwa, oceny swoich dokonań, wyznaczeniu przyszłych celów i sposobów na ich osiągnięcie; Może być przydatnym źródłem informacji podczas badania due diligence, gdy będziesz starać się o np. dofinansowanie inwestycji, uzyskanie kredytu, współpracę z innym podmiotem gospodarczym, wejście na giełdę; Wdrożenie praktyk ESG jest dobrze postrzegane wśród przyszłych pracowników – kandydaci mogą identyfikować się z wartościami firmy, co pozytywnie wpłynie na ich motywację.

Jak małe i średnie firmy mogą wprowadzić strategię ESG?

Wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju nie jest zadaniem łatwym, wymaga często dużych nakładów finansowych i wysiłku ze strony przedsiębiorców. Jest to jednak nieuniknione ze względu na zmieniające się otoczenie prawne, rynkowe i rosnącą świadomość społeczeństwa. Jakie działania możesz podjąć już teraz, które przybliżą Cię do bardziej proekologicznego, prospołecznego stylu zarządzania? Oto kilka wskazówek:

 1. Zwróć uwagę na kwestie ekologii – z jakich materiałów powstają Twoje produkty? Czy możliwe jest wprowadzenie np. biodegradowalnych opakowań, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wody (wymiana żarówek z tradycyjnych na energooszczędne, dostosuj grupę taryfową do systemu pracy w firmie)? Ponadto weryfikuj swoich dostawców (jeśli z takimi współpracujesz).
 2. Śledź działania i raporty ESG innych przedsiębiorstw i na zasadzie benchmarkingu, bierz przykład z najlepszych praktyk.
 3. Podkreślaj wagę zrównoważonej konsumpcji w swojej komunikacji marketingowej do klientów i zachęcaj do jej aktywnego praktykowania.
 4. Słowa to nie wszystko, dlatego musisz również dawać dobry przykład. Wspieraj akcje charytatywne (promuj zbiórki na szczytne cele, zostań sponsorem nagród w konkursie tematycznym). Nawiąż współpracę z organizacjami non-profit.
 5. Nastaw się na ciągłe doskonalenie – takie podejście pomoże Ci zachować otwartość na nowe pomysły i inicjatywy, aby rozwijać swoją firmę.
 6. Angażuj swoich pracowników w działania ESG – nie tylko zachęcając do dzielenia się pomysłami, ale również organizując np. wolontariat pracowniczy.
 7. Gdy Twoje działania nabiorą rozpędu, możesz również postarać się o akredytację ESG, świadczącą o proekologicznej postawie Twojego biznesu. Taki certyfikat pozytywnie wpłynie na Twój wizerunek wśród społeczności czy kontrahentów.

Podsumowanie

Jak łatwo zauważyć, wskaźniki i raportowanie ESG w ciągu najbliższych lat będą odgrywać coraz większą rolę w funkcjonowaniu wszystkich przedsiębiorstw. Nie wynika to jedynie z pojawiających się regulacji Unii Europejskiej, ale również pozytywnego wpływu na relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy. Wprowadzając zmiany w sposobie zarządzania, zachowując otwartość na nowe pomysły i ucząc się od najlepszych, możesz znacząco wpłynąć na rozwój firmy.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czym jest raportowanie ESG i jaką pełni rolę?

   Raportowanie ESG to gromadzenie informacji o działaniach firmy związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym w celu zrównoważonego rozwoju.
  2. Jak wprowadzić strategię ESG?

   Małe i średnie firmy mogą wprowadzać strategię ESG poprzez uwzględnianie kwestii ekologicznych, angażowanie pracowników i wspieranie inicjatyw społecznych.
  3. Jakie korzyści przynosi ESG?

   Raportowanie ESG przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści, takich jak zwiększenie transparentności, lepsze zarządzanie ryzykiem, lepszą reputację, dostęp do finansowania zrównoważonego oraz atrakcyjność dla pracowników i inwestorów.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie