Wskaźniki ESG – czym jest raportowanie ESG i jaką pełni rolę w rozwoju przedsiębiorstwa

wskaźniki ESG

Raportowanie ESG jest sposobem na połączenie realizacji celów strategicznych z pozytywnym wpływem na środowisko naturalne i rynek. Zrównoważony rozwój przestaje być jedynie koncepcją na promowanie biznesu, a sukcesywnie staje się obowiązkiem dla przedsiębiorstw.

Na czym tak naprawdę polega idea ESG, jak wdrożyć ją w swojej firmie i jakich korzyści możesz się spodziewać? Dowiesz się z tego artykułu!

Co to ESG?

ESG jest skrótem odpowiadającym za 3 następujące pojęcia: environmental (środowisko), social (społeczeństwo) i corporate governance (ład korporacyjny). Wraz z rosnącym znaczeniem idei zrównoważonego rozwoju w biznesie, są to istotne obszary wyznaczające standardy dla działań przedsiębiorstw. Mają one również duży wpływ na kreowanie pozytywnych relacji z interesariuszami firmy – klientami, partnerami strategicznymi, inwestorami itd. Czego dokładnie dotyczą wspomniane powyżej pojęcia?

 • Środowisko – odnosi się do postępowania w ramach ochrony środowiska. Tego, w jaki sposób firma stara się przeciwdziałać zanieczyszczeniu, zużyciu energii, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, niehumanitarnym traktowaniu zwierząt.
 • Społeczeństwo – dotyczy relacji firmy z różnymi podmiotami z jej bliższego i dalszego otoczenia. Często łączy się go ze strategią CSR (społeczną odpowiedzialnością biznesu), w której kładzie się nacisk na promowaniu ważnych społecznych kwestii. Np. takich jak akceptacja różnorodności, ekologia, walka z dyskryminacją itd.
 • Ład korporacyjny – wiąże się ze stylem przywództwa i zarządzania w firmie, uczciwym wyborem kadry kierowniczej, transparentnością i uczciwością, przestrzeganiem przepisów prawa.

Przykłady wskaźników ESG

Wskaźniki ESG mogą dotyczyć ilościowych i jakościowych aspektów prowadzenia działalności. Oto kilka przykładów, z jakimi można się spotkać w raportowaniu ESG:

Środowisko

 • Emisja gazów cieplarnianych
 • Zużycie energii
 • Monitorowanie i redukowanie ilości odpadów, zanieczyszczeń
 • Zgodność z regulacjami środowiskowymi
 • Inicjatywy podejmowane w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych

Społeczeństwo

 • Wskaźnik równości wynagrodzeń
 • Rotacja zatrudnienia
 • Działania i procedury w firmie w ramach BHP
 • Organizacja inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności
 • Odsetek pracowników zrzeszających się w układach zbiorowych
 • Ilość i rodzaj prowadzonych szkoleń dla pracowników

Ład korporacyjny

 • Struktura zarządu (na jakich zasadach wybierani są członkowie zarządu, ich doświadczenie, kompetencje)
 • Polityka ochrony danych osobowych w firmie
 • Kodeks etyki biznesu
 • Polityka antykorupcyjna
 • Wyniki finansowe firmy

Raportowanie ESG w Polsce

Z każdym rokiem coraz więcej firm musi wypełniać obowiązek raportowania przyjętych strategii, działań, danych ilościowych w obszarze ESG. Mówi o tym Dyrektywa o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju ustanowiona przez Parlament Europejski, która weszła w życie z początkiem 2023 roku. Obecnie raport wykonują głównie duże spółki, korporacje, jednakże założenia dyrektywy biorą pod uwagę sukcesywne włączanie w ten proceder wszystkich podmiotów. Dotyczyć to ma sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które są notowane na giełdzie.

Co ważne, nowy standard raportowania ESG ma obejmować nie tylko aspekty finansowe, ale również niefinansowe. Wynika to z faktu, że dzięki połączeniu tych obu perspektyw, możliwe jest rzetelne określenie faktycznego wpływu organizacji na otoczenie zewnętrzne. Dotychczas pojawiały się przypadki raportów, zawierających jedynie wybiórcze informacje, stawiając firmy w korzystnym świetle (co nie zawsze było zgodne z realiami). Dlatego też z inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju stworzyły kompleksowy poradnik, ułatwiający sporządzenie owych raportów.

Rola ESG w rozwoju firmy

Raportowanie ESG i stosowanie strategii zrównoważonego rozwoju staje się coraz istotniejsze w prowadzeniu działalności? Zatem na jakie aspekty ma realny wpływ i jakie korzyści z tego wynikają?

  To odpowiedź na dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe – obecnie, bez elastycznego podejścia nie jest możliwe prowadzenie firmy osiągającej sukcesy Jest sposobem na zarządzanie ryzykiem w obszarze ochrony środowiska, oddziaływania na społeczeństwo i ład korporacyjny, ale także podejmowania decyzji finansowych w firmie; Transparentność – jest nie tylko zabezpieczeniem dla firmy (żaden organ kontrolujący nie zarzuci łamania przepisów prawnych), wzmacnia kapitał marki i wizerunek wśród konsumentów oraz jest korzystne podczas oceny, awansowania pracowników; Możliwość śledzenia postępów – przygotowywanie raportów jest dobrą okazją do analizy strategicznej przedsiębiorstwa, oceny swoich dokonań, wyznaczeniu przyszłych celów i sposobów na ich osiągnięcie; Może być przydatnym źródłem informacji podczas badania due diligence, gdy będziesz starać się o np. dofinansowanie inwestycji, uzyskanie kredytu, współpracę z innym podmiotem gospodarczym, wejście na giełdę; Wdrożenie praktyk ESG jest dobrze postrzegane wśród przyszłych pracowników – kandydaci mogą identyfikować się z wartościami firmy, co pozytywnie wpłynie na ich motywację.

Jak małe i średnie firmy mogą wprowadzić strategię ESG?

Wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju nie jest zadaniem łatwym, wymaga często dużych nakładów finansowych i wysiłku ze strony przedsiębiorców. Jest to jednak nieuniknione ze względu na zmieniające się otoczenie prawne, rynkowe i rosnącą świadomość społeczeństwa. Jakie działania możesz podjąć już teraz, które przybliżą Cię do bardziej proekologicznego, prospołecznego stylu zarządzania? Oto kilka wskazówek:

 1. Zwróć uwagę na kwestie ekologii – z jakich materiałów powstają Twoje produkty? Czy możliwe jest wprowadzenie np. biodegradowalnych opakowań, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wody (wymiana żarówek z tradycyjnych na energooszczędne, dostosuj grupę taryfową do systemu pracy w firmie)? Ponadto weryfikuj swoich dostawców (jeśli z takimi współpracujesz).
 2. Śledź działania i raporty ESG innych przedsiębiorstw i na zasadzie benchmarkingu, bierz przykład z najlepszych praktyk.
 3. Podkreślaj wagę zrównoważonej konsumpcji w swojej komunikacji marketingowej do klientów i zachęcaj do jej aktywnego praktykowania.
 4. Słowa to nie wszystko, dlatego musisz również dawać dobry przykład. Wspieraj akcje charytatywne (promuj zbiórki na szczytne cele, zostań sponsorem nagród w konkursie tematycznym). Nawiąż współpracę z organizacjami non-profit.
 5. Nastaw się na ciągłe doskonalenie – takie podejście pomoże Ci zachować otwartość na nowe pomysły i inicjatywy, aby rozwijać swoją firmę.
 6. Angażuj swoich pracowników w działania ESG – nie tylko zachęcając do dzielenia się pomysłami, ale również organizując np. wolontariat pracowniczy.
 7. Gdy Twoje działania nabiorą rozpędu, możesz również postarać się o akredytację ESG, świadczącą o proekologicznej postawie Twojego biznesu. Taki certyfikat pozytywnie wpłynie na Twój wizerunek wśród społeczności czy kontrahentów.

Podsumowanie

Jak łatwo zauważyć, wskaźniki i raportowanie ESG w ciągu najbliższych lat będą odgrywać coraz większą rolę w funkcjonowaniu wszystkich przedsiębiorstw. Nie wynika to jedynie z pojawiających się regulacji Unii Europejskiej, ale również pozytywnego wpływu na relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy. Wprowadzając zmiany w sposobie zarządzania, zachowując otwartość na nowe pomysły i ucząc się od najlepszych, możesz znacząco wpłynąć na rozwój firmy.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Czym jest raportowanie ESG i jaką pełni rolę?

  Raportowanie ESG to gromadzenie informacji o działaniach firmy związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym w celu zrównoważonego rozwoju.

 2. 🔸Jak wprowadzić strategię ESG?

  Małe i średnie firmy mogą wprowadzać strategię ESG poprzez uwzględnianie kwestii ekologicznych, angażowanie pracowników i wspieranie inicjatyw społecznych.

 3. 🔸Jakie korzyści przynosi ESG?

  Raportowanie ESG przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści, takich jak zwiększenie transparentności, lepsze zarządzanie ryzykiem, lepszą reputację, dostęp do finansowania zrównoważonego oraz atrakcyjność dla pracowników i inwestorów.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość