Wycena wartości przedsiębiorstwa – jak określić wartość rynkową firmy?

Czy jako przedsiębiorca zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile tak naprawdę warte jest Twoje przedsiębiorstwo? Okazuje się, że taka wiedza może być użyteczna przy podejmowaniu decyzji biznesowych wpływających na dalszy rozwój oraz dostarczać Ci wielu cennych informacji. Jeżeli chcesz poznać kilka sposobów na określenie wartości rynkowej firmy, przeczytaj poniższy artykuł!

Czym jest wycena wartości przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa polega na oszacowaniu wartości rynkowej firmy i posiadanych przez nią aktywów. Jest ona niezbędna do przeprowadzenia wielu czynności związanych z działalnością gospodarczą. Są to np.:

 • Planowanie i inwestowanie
 • Realizacja i inwestowanie w nowe projekty muszą być poprzedzone sprawdzeniem opłacalności danego przedsięwzięcia.

 • Pozyskiwanie dodatkowych funduszy
 • Ubiegając się o dofinansowanie od banku lub inwestorów indywidualnych konieczne jest dostarczenie dokumentacji firmy o jej sytuacji finansowej – bilanse, sprawozdania, zadłużenia, rachunki zysków i strat itd. Na podstawie tego określana jest wartość firmy i jej zdolność do spłacenia zaciągniętych pożyczek.

 • Zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa
 • Zarówno przed zakupem, jak i sprzedażą (również przed fuzją, przejęciem spółek, likwidacją) obie strony chcą szczegółowo zapoznać się z przedmiotem transakcji, aby ocenić jej zyskowność. W tym celu przedstawia się właśnie wycenę wartości przedsiębiorstwa.

 • Optymalizacja podatkowa
 • Odpowiednia strategia podatkowa pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz zwiększenie płynności finansowej. Jednak wymaga ona szczegółowej analizy dotychczasowych działań, planów na przyszłość, w której skład wchodzi również wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

 • Postępowanie sądowe
 • W sytuacji, gdy stajemy się stronami w procesie sądowym możliwe, iż konieczne będzie przedstawienie danych finansowych firmy. Sąd lub prokurator może powołać do tego zadania biegłego, którego zadaniem będzie wydanie opinii eksperckiej.

Metody wyceny przedsiębiorstwa

W zależności, w jakim celu decydujemy się na taką wycenę, korzysta się z różnych metod np.:

Metoda likwidacyjna

Polega na obliczeniu wartości firmy na podstawie otrzymanych środków po spłaceniu jej zobowiązań pieniężnych i sprzedaży aktywów.

Metoda wartości księgowej

Jest przeprowadzana poprzez odjęcie sumy aktywów firmy o wartość jej zobowiązań krótko- i długoterminowych.

Metoda porównawcza

Wykonuje się poprzez analizę konkurencji, czyli porównanie sytuacji finansowej firmy zbliżonej do naszej. Podobieństwo powinno odnosić się do działania w tej samej branży, poziomu rentowności i sprzedaży, tego samego etapu cyklu życia przedsiębiorstwa. Zwykle pozyskanie potrzebnych danych jest możliwe jedynie, gdy mamy do czynienia ze spółką notowana na giełdzie lub do której mamy bezpośredni dostęp do potrzebnych informacji.

Analiza DCF

Precyzyjniej, analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych dotyczy prognozy przyszłych wyników finansowych – kosztów, przychodów, inwestycji, źródeł finansowania. Wymaga ona dosyć obszernej wiedzy z zakresu analizy danych, dlatego warto powierzyć ją osobie doświadczonej w tej dziedzinie.

Metoda odtworzeniowa

Opiera się na oszacowaniu wydatków, które należałoby ponieść, jeśli zdecydowalibyśmy się na stworzenie firmy podobnej do naszej w danym momencie i warunkach gospodarczych.

Kapitalizacja rynkowa

Przeprowadzenie tej metody polega na pomnożeniu posiadanych akcji przez ich aktualną wartość na rynku.

Zalety i wady wyceny przedsiębiorstwa

ZALETY
 • Większa przychylność inwestorów;
 • Poznając wartość firmy, masz szerszy obraz w jakiej jest kondycji i na jakie działania możesz sobie pozwolić – ułatwia planowanie;
 • Lepsza pozycja podczas negocjacji – posiadając rzetelną dokumentację z danymi finansowymi, unikniesz zaniżania wartości swojej firmy.
WADY
 • Wycena rynkowa obarczona jest dużym ryzykiem błędu, złego oszacowania, dlatego warto zastosować kilka dostępnych metod określenia wartości firmy i zasięgnąć rady specjalisty;
 • Niewystarczająca ilość danych do przeprowadzenia analizy zaburzy jej wiarygodność.

Na co zwracać uwagę przy wycenie wartości przedsiębiorstwa?

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych czynników, którymi należy się kierować podczas opisywanej procedury:

 • Znajomość specyfiki branży i zaangażowanych przedsiębiorstw – analiza musi odbyć się z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, które determinują całokształt funkcjonowania firmy, sytuacji podmiotu oraz jej perspektywach na przyszłość, określających jego mocne strony oraz zagrożenia;
 • Dbanie o aktualność danych i finalnej wartości – gospodarka ciągle się zmienia, dlatego należy na bieżąco monitorować zewnętrzne otoczenie oraz procesy zachodzący wewnątrz przedsiębiorstwa, aby dobrać odpowiedni punkt odniesienia;
 • Indywidualne podejście – każda firma jest inna, jest na innym etapie rozwoju, ma inne cele, mierzy się różnymi problemami, więc generalizacja i odnoszenie się wyłącznie do schematycznych rozwiązań nie zawsze będzie skuteczne;
 • Wykorzystanie sprawdzonych metod wyceny (najlepiej kilku z nich) – pozwoli to na większy obiektywizm w ocenie i zweryfikowaniu wielu możliwości rozwoju.

Jak zwiększyć wartość rynkową przedsiębiorstwa?

Nawet jeżeli obecnie nie masz konkretnych powodów, aby wyceniać wartość swojej firmy, to wciąż warto dążyć do jej zwiększania. W jaki sposób? Podpowiadamy!

 • Poprawa efektywności pracy i redukcja kosztów – możesz zainspirować się rozwiązaniami koncepcji lean managementu, o którym pisaliśmy już wcześniej;
 • Poszerzenie zasięgu terytorialnego firmy lub dywersyfikacja oferty;
 • Zabezpieczenie prawne swojej marki, znaków towarowych, patentów;
 • Koncentracja na komunikację marketingową (zwłaszcza marketing referencyjny) – większa rozpoznawalność na rynku również wpływa na wartość i reputację przedsiębiorstwa, a polecenia innych klientów zwiększa szansę na wybór właśnie Twoich usług;
 • Zawarcie długoterminowych umów handlowych np. z dostawcami – zapewni to ciągłość łańcucha dostaw, a także płynność finansową;
 • Budowanie bazy klientów lub partnerów biznesowych, przyspieszając proces sprzedaży;
 • Nadwyżki finansowe przeznacz na inwestycje i rozwój;
 • Zbieraj dane statystyczne o swojej firmie (ilość zawartych umów, porównanie swojej firmy z konkurencją, liczba klientów itp.), które mógłbyś przedstawić potencjalnym partnerom strategicznym i inwestorom;
 • Nie zapominaj o kapitale ludzkim w przedsiębiorstwie – od zadowolenia Twoich pracowników zależy jakość oferowanych produktów i usług. Dbaj o ich dobre przeszkolenie i motywację do pracy.

Podsumowanie

Trafna wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa to złożony proces, wymagający sporej ilości zgromadzonych danych i niekiedy wysokich umiejętności analitycznych. Wykonanie jej jest jednak opłacalne podczas procesów kupna, sprzedaży, negocjowania warunków umów handlowych, ale również może wskazać kierunek przyszłych działań. Warto zasięgnąć opinii doświadczonej w branży osoby, która będzie w stanie udzielić odpowiedzi, w jaki sposób sukcesywnie zwiększać potencjał firmy.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość