Blog ifirma.pl

Wycofanie nieruchomości z majątku firmy a PIT i VAT

|
|
5 minut czytania
Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł wycofać nieruchomość z firmy i wprowadzić ją do majątku prywatnego, co pozostanie neutralne podatkowo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT). Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku przekazania nieruchomości firmowej do majątku wspólnika w rozumieniu ww. ustawy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym co to oznacza w praktyce oraz jakie skutki podatkowe powstają na gruncie podatku od towarów i usług, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Wycofanie składników majątku firmy na cele prywatne a przepisy prawa

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, że opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, reguły ogólnej nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych [por. art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT].

Oznacza to, iż przychodami z działalności gospodarczej są:

 • przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku;
 • przychody uzyskane z ich odpłatnego zbycia już po wycofaniu z działalności.

Przekazanie nieruchomości do majątku prywatnego przedsiębiorcy jako podatnika nie spowoduje powstania przychodu na gruncie ustawy o PIT. Teza ta znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 lipca 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.593.2022.1.MG., w którym wskazano, że wycofanie nieruchomości z majątku prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej do majątku prywatnego, sprawi, że nieruchomość ta nie będzie stanowić już składnika majątkowego tej działalności. Zatem planowana czynność wycofania wskazanej we wniosku nieruchomości, z majątku prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie będzie nosić w istocie cech zbycia, jak również nie będzie posiadać przymiotu odpłatności, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, czynność ta nie będzie skutkować po Pana stronie powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co więcej późniejsze przekazanie nieruchomości nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa od towarów i usług

Odmiennie niż na gruncie ustawy o PIT wyglądają skutku podatkowe w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT).

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy o VAT Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższej regulacji wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega co do zasady każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast zużycie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy dokonywane jest na rzecz podmiotów i cele wymienione w przepisie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, tj. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, pod warunkiem, że przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego.

Jeżeli podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania) [por. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 24 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.624.2021.1.WR].

Zastanawiasz się, czy będzie trzeba zapłacić podatek VAT od nieruchomości firmowej wycofanej z firmy? Przeczytaj ten artykuł, w którym pochylamy się nad tą problematyką.

Interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 grudnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.370.2018.1.DS wyjaśnił, że czynność wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i nieodpłatnego przekazania jej na potrzeby prywatne (osobiste) nie będzie rodziła skutków podatkowych w podatku PIT i podatku VAT.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarb w następujących interpretacjach podatkowych, tj.:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 29 lipca 2022 r., nr. 0114-KDIP3-2.4011.593.2022.1.MG;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.1.2022.5.ISL;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.1.2022.5.ISL;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.59.2018.1.WS.

Podsumowanie

Niewątpliwie wycofanie nieruchomości z majątku firmy do majątku prywatnego oznacza, że taka nieruchomość nie będzie stanowić składnika majątkowego tej działalności. Dlatego też dokonanie wycofania nieruchomości majątku firmowego nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem CIT oraz VAT (w zależności od wykorzystywania nieruchomości po jej wycofaniu z majątku firmy).

A jeśli chcesz wiedzieć więcej o najmie prywatnym i opodatkowaniu przychodów/dochodów w PIT, to przejdź tutaj.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czy wycofanie nieruchomości z majątku firmy ma skutki podatkowe?

   Nie. Wycofanie i przekazanie nieruchomości z firmy na potrzeby osobiste przedsiębiorcy nie wywołuje żadnych skutków podatkowych.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie