Wykonywanie pracy podczas kwarantanny

praca na kwarantannie

Jesteś na kwarantannie? Sprawdź, czy możesz wykonywać pracę podczas kwarantanny. Co mówi prawo o pracy zdalnej w czasie izolacji domowej?

Z uwagi na bardzo dużą ilość przypadków zakażeń COVID-19, wzrosła również ilość osób, które przebywają na kwarantannie z tego powodu. Większość z nich może bez większych problemów świadczyć pracę, dlatego pojawiła się propozycja zmiany przepisów, które wprowadzałyby taką możliwość ustawowo. Pobieranie zasiłku chorobowego wiąże z wypłatą niższego uposażenia – w podstawie naliczania wynagrodzenia jest wtedy 80%, a nie 100% wynagrodzenia. Jest to główny powód, dla którego pracownicy chcą mieć możliwość pracy na kwarantannie.

Co to jest kwarantanna? Oficjalna definicja

Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Jak można przeczytać w serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ, kwarantannie podlega osoba, która:

  • przekroczyła granicę zewnętrzną UE,
  • miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie,
  • ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem,
  • została skierowana na wykonanie testu na obecność koronawirusa,
  • mieszka z osobą, która przebywa na izolacji domowej.
Takiej osobie podczas kwarantanny nie wolno wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. Zabronione jest również odwiedzanie takich osób.

Kwarantanna trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia COVID-19. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny. Jeśli taka osoba wykona test na koronawirusa i otrzyma wynik negatywny, to wówczas kwarantanna się kończy.

Kwarantanna osoby, która mieszka z osobą chorą na COVID-19 i przebywającą na izolacji domowej, trwa tyle ile wynosi izolacja osoby zakażonej plus 7 dni. W tym wypadku nie ma decyzji sanepidu, osoba, której to dotyczy, ma obowiązek sama poddać się kwarantannie i pilnować jej terminu. Współlokatorzy osoby przebywającej na kwarantannie już nie muszą sami być na kwarantannie. Kwarantannie nie podlegają też osoby wykonujące zawód medyczny.

Praca na kwarantannie

Do tej pory nie było żadnych przepisów, które regulowałyby zagadnienie pracy w okresie kwarantanny. Dlatego takie pytania bardzo często trafiały do ZUS. Zgodnie z informacją, jakiej udzielił rzecznik ZUS:

Dlatego w takim przypadku, za zgodą pracodawcy, jeżeli pracownik będzie świadczył pracę np. zdalnie, będzie miał prawo do wynagrodzenia przysługującego mu na zasadach ogólnych za przepracowany okres.

Jakie przepisy dotyczące pracy na kwarantannie są w fazie projektu?

19 października 2020 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy, w której została uregulowana m.in. kwestia pracy w okresie kwarantanny lub izolacji. Pracownicy nie chcą stracić na wynagrodzeniu, tym bardziej jeżeli ich stan zdrowia i samopoczucie na to pozwala. Na czym będzie polegała zmiana?

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza się następujące zmiany:

“W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.
2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.”

Obecnie informacje o izolacji i kwarantannie są udostępniane na PUE ZUS, co jest dużym ułatwieniem przy wypłacie świadczeń chorobowych. W takich przypadkach nie potrzebne już będzie zwolnienie lekarskie, a podstawą do wypłaty będzie złożenie oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny.

Obecne rozwiązanie dotyczące możliwości świadczenia pracy w okresie kwarantanny lub izolacji jest kolejną informacją, na którą czekali zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Ustawa czeka jedynie na opublikowanie w dzienniku ustaw. Pomimo tego, iż przepis jeszcze nie obowiązuje, to takie rozwiązania są już stosowane przez pracodawców, którzy w przypadku świadczenia pracy na kwarantannie wypłacają pracownikom standardowe wynagrodzenia. Takie działania nie stoją w sprzeczności ze stanowiskiem ZUS, potwierdzonym w przekazywanych informacjach na ten temat. Pomimo braku wdrożenia konkretnych przepisów ZUS dopuszcza taką opcję.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość