Wykup z leasingu jako osoba prywatna a wykup do firmy – jak policzyć korzyści?

Umowa dobiega końca i pora na wykup z leasingu? Pytanie: wykupić auto z leasingu jako osoba prywatna czy też w ramach działalności gospodarczej? Opłacalność wyboru między tymi możliwościami zależy od wielu elementów. Najważniejsze to różnica między wartością rynkową a wartością wykupu i zamiary przedsiębiorcy wobec auta.

Wykup samochodu z leasingu

Jeżeli przedsiębiorca zamierza wymienić pojazd na nowy (np. zawrzeć kolejną umowę leasingu), im większa jest różnica między niższą wartością wykupu a wartością rynkową, po której może sprzedać auto po wykupie – tym bardziej opłacalny jest wykup z leasingu jako osoba prywatna. Wykup jako osoba prywatna auta nie jest kosztem, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (auta nie używamy w firmie). Jednakże po upływie pół roku nie wystąpi ani podatek dochodowy ani VAT od sprzedaży. Wykup w ramach działalności jest kosztem, ale sprzedaż pojazdu jest przychodem. Dodatkowo należy mieć na względzie przepisy o kasie fiskalnej.

Przykłady kalkulacji dla sprzedaży auta za 50 tys. zł

Wykup: 1 000 zł

Przykład 1. Wykup prywatny i sprzedaż po upływie pół roku
Wartość wykupu 1 000 zł
Koszt, vat naliczony: 0 zł
Podatek dochodowy od sprzedaży/VAT od sprzedaży: 0 zł
Brak związku z przepisami o kasie fiskalnej.

Przykład 2. Wykup w ramach działalności gospodarczej (bez innych operacji firmowych) i wprowadzenie do ewidencji ŚT i WNIP (niskocenny śt)
Koszty: 813,01 zł + 93,50 zł (nieodliczony VAT) = 906,51 zł
Odliczenie VAT: 93,49 zł
Podatek dochodowy od sprzedaży: 39 744 zł x stawka podatku 18%/32% lub 19%
Podatek VAT od sprzedaży: 9 256 zł – korekta podatku naliczonego od nabycia

W skrajnym przypadku (próg 32% przy skali), podatnik może zostać zmuszony do odprowadzenia przeszło 22 tys. zł podatku tj. niemal połowy kwoty otrzymanej ze sprzedaży pojazdu. W przypadku progu 18% i podatku liniowego 19% sumarycznie podatki wyniosą ponad 17 tys. zł.

Dodatkowo należy mieć na względzie, że w przypadku auta o wartości pow. 10 tys. zł, zakup jest kosztem przez odpisy amortyzacyjne (poniżej tej wartości zakup ŚT można jednorazowo rozliczyć). Najszybsza metoda amortyzacji to 40% rocznie; w przypadku sprzedaży wartość wykupu minus dotychczasowa amortyzacja stają się kosztem z tyt. tej sprzedaży.

Wykup: 40 000 zł

Przykład 3. Wykup prywatny i sprzedaż po upływie pół roku – jak w przykładzie 1.

Przykład 4. Wykup w ramach działalności gospodarczej (bez innych operacji firmowych) i wprowadzenie do ewidencji ŚT i WNIP
Wartość początkowa ŚT: 32 520,33 zł + 3 739,84 zł (nieodliczony VAT) = 36 260,17 zł
Koszt: miesięczny odpis amortyzacyjny: 1 208,67 zł
Odliczenie VAT: 3 739,83 zł
Podatek dochodowy od sprzedaży: ustalamy dochód: 40 650 zł – (36 260,17 zł – dokonane do momentu sprzedaży odpisy amortyzacyjne); kwota dochodu x stawka podatku 18%/32% lub 19% = podatek dochodowy
Podatek VAT od sprzedaży: 9 256 zł – korekta podatku naliczonego od nabycia
Korekta podatku naliczonego wynosi: suma m-cy od m-ca sprzedaży do 60 m-ca od miesiąca zakupu/60 miesięcy. Otrzymaną wartość mnożymy przez kwotę nieodliczonego przy zakupie podatku VAT 3 739,84 zł.

O powstałą w ten sposób kwotę korekty podatku naliczonego mamy prawo obniżyć VAT należny od sprzedaży.

Powyższe kalkulacje nie uwzględniają innych transakcji zawieranych przez przedsiębiorcę, które mogą mieć wpływ na opłacalność decyzji. Doliczenie sprzedaży wykupionego z leasingu auta może np. spowodować przekroczenie progu, od którego stosuje się stawkę 32% przy opodatkowaniu skalą. Lub przeciwnie – sprzedaż tego rodzaju auta w działalności pomoże wykazać dochód lub zmniejszyć straty w firmie z ujemnym wynikiem podatkowym. Kalkulacja opłacalności wyboru winna zatem uwzględniać nie tylko kalkulację wykupu, ale również pozostałe operacje w danym okresie.

Leasing a kasa fiskalna

Wartość sprzedaży pojazdu przekracza limity kwotowe zwolnienia z rejestracji obrotu na kasie fiskalnej (20 tys. zł). Jednakże w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidziano w załączniku w poz. 50 zwolnienie dla sprzedaży samochodów firmowych, wprowadzonych do ewidencji ŚT – pod warunkiem, że do tej transakcji wystawiona została faktura. Sprzedając samochód firmowy podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury, zatem spełnia warunki zwolnienia i mimo przekroczenia limitu przez transakcję sprzedaży auta nie jest zobligowany do zakupu kasy. Jeśli kasę już posiada, również nie ma obowiązku rejestracji transakcji na kasie rejestrującej.

Planujesz sprzedaż auta wykupionego z leasingu? Przeczytaj, jakie czekają cię obowiązki!
 

Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK