Wykupienie samochodu po leasingu

Leasingobiorca po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu. Osoby prawne nie mają w tym przypadku możliwości takich jak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i człowiek, który ją firmuje, to pod względem prawnym ta sama osoba. Przepisy prawa cywilnego nie przewidują w takim przypadku dwóch odrębnych osobowości prawnych dla tej samej osoby fizycznej. Dopuszcza się możliwość wykupu przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą samochodu osobowego prywatnie, mimo że leasing był na firmę.

Zaletą prywatnego wykupu samochodu z leasingu jest przede wszystkim fakt, że już po upływie 6 miesięcy od jego nabycia może przysługiwać prawo do jego sprzedaży na podstawie umowy cywilno-prawnej kupna-sprzedaży. Korzyść wynika przede wszystkim z faktu, że nie powstanie w takiej sytuacji przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani konieczność zapłaty podatku vat. Z uwagi na fakt, iż pojawiają się różne interpretacje tego zagadnienia sugeruję jednak postarać się o własną indywidualną interpretację. Wnioski można składać osobiście w siedzibie właściwego Dyrektora Izby Skarbowej lub wysłać je pocztą.

Odpłatne zbycie samochodu dokonane przez podatnika po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym pojazd został nabyty, nie będzie stanowić źródła przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym uzyskany przez podatnika dochód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości zaliczenia wydatku na wykup i eksploatację samochodu do kosztów uzyskania przychodów oraz konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych przez nabywcę samochodu.

Wykup samochodu na firmę może być korzystniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Zyskuje on wtedy możliwość odliczenia 60 % podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu oraz możliwość zaliczenia wydatku związanego z wykupem samochodu do kosztów uzyskania przychodów w drodze jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla pojazdów o wartości nie większej niż 3.500 zł.

Dodatkowo sprzedaż samochodu stanowiącego majątek firmy nie podlega opodatkowaniu podatkiem vat (po upływie min. 6 miesięcy od wykupu), jednak, niezależnie od tego, kiedy nastąpi, spowoduje powstanie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Niewątpliwą zaletą przy sprzedaży samochodu firmowego jest też brak opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży samochodu .

 

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK