Wyrok NSA w sprawie faktur przesyłanych mailem

Pierwsze zielone światło dla faktur przesyłanych mailem
Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo istotny wyrok dotyczący wystawiania, wysyłania i przechowywania faktur (sygn. akt I FSK 1444/09 z 20 maja 2010 r.). NSA uznał, że firma może wystawiać faktury za pomocą programów komputerowych, wysyłać je pocztą elektroniczną w postaci plików PDF, a odbiorca może z tak otrzymanej faktury odliczyć podatek VAT.
Takie podejście było do tej pory negowane przez urzędy skarbowe i dochodziło do takich absurdalnych sytuacji, że firmy drukowały otrzymane mailem faktury i zginały je, żeby wyglądały, jakby przyszły tradycyjną pocztą w kopercie (nie ma przecież obowiązku przechowywania kopert).
W przypadku negowania faktur przesłanych w PDF-ach przez urzędy skarbowe firmy traciły prawo do odliczania podatku VAT.
Niestety takie stanowisko fiskusa potwierdzały również sądy niższej instancji.

Oczywiście już od roku 2005 można wysyłać tzw. e-faktury, ale tylko wtedy, gdy zaopatrzy się je w bezpieczny elektroniczny podpis . Taki e-podpis jednak kosztuje i jego wyrobienie wiąże się z dokonaniem szeregu formalności a posługiwanie się nim jest dla wielu przedsiębiorców po prostu zbyt skomplikowane.

Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wystarczy po prostu elektroniczna forma faktury – bez jakichś szczególnych wymagań dodatkowych, np. w postaci podpisu elektronicznego. Wyrok NSA oznacza wielkie oszczędności dla firm – zamiast drukować faktury i wysyłać tradycyjna pocztą, można zapisać fakturę jako plik PDF i wysyłać mailem.

Prawdziwy przełom ale problem nadal pozostał

Wyroku NSA to jeszcze za mało, aby przedsiębiorcy mogli odetchnąć z ulgą. Zainteresowani czekają teraz na wprowadzenie odpowiednich zmiany w przepisach podatkowych. Póki nie zostanie wydana nowelizacja, fiskus z pewnością wciąż będzie odrzucał taką formę dokumentu księgowego. Nadal też przedsiębiorcy będą „składali na pół” wydruk z e-maila, aby „faktura” wyglądała, jakby była przesłana pocztą. Bo przecież faktury w PDF-ie są w powszechnym użytku.

Krok w dobrym kierunku

Stanowisko wygłoszone przez NSA to zwiastun zmian, które mogą przynieść przedsiębiorcom ogromne korzyści.
Wyroki NSA są w Polsce tylko swego rodzaju wskaźnikami dla podobnych spraw rozpatrywanych przez inne sądy i nie tworzą niestety powszechnego prawa. Wskazują jedynie kierunek w którym powinny iść tworzone przepisy.
Szkoda, że pomimo korzystnych dla przedsiębiorców rozstrzygnięć NSA, fiskus wciąż oficjalnie wspiera przepisy nieuwzględniające postępu technologicznego i tworzy firmom niepotrzebne przeszkody biurokratyczne. W Polsce nie mamy prawa precedensu i organy podatkowe często, gdy tylko wyrok sądu nie jest po ich myśli, wskazują że zapadł on w indywidualnej sprawie. Organy podatkowe nie są związane oceną prawną zawartą w uzasadnieniu wyroku sądu. A więc pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministerstwo finansów nadal może kwestionować przechowywania kopii faktur w formie elektronicznej Musi upłynąć trochę czasu, aby taka praktyka stała się akceptowaną normą przez ministerstwo finansów. Na pewno pomogłaby tutaj korekta prawa podatkowego usuwająca wszelkie wątpliwości w tym względzie.

Źródło: bankier.pl  “Zielone światło dla faktur wysyłanych e-mailem”

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK