Blog ifirma.pl

Wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy – czy możliwy jest rozwój bez wzrostu gospodarczego?

|
|
5 minut czytania
Dosyć często zdarza się, że wzrost i rozwój gospodarczy są błędnie traktowane synonimicznie. Pomimo, że są to zjawiska ze sobą powiązane, to niekoniecznie zawsze występują jednocześnie.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W tym artykule zastanowimy się, w jakich sytuacjach istnieje możliwość, aby gospodarka rozwijała się, pomimo braku wzrostu?

Wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy

O wzroście gospodarczym mieliśmy już okazję pisać tutaj. Dla przypomnienia, wzrost gospodarczy dotyczy zmian ilościowych, które prowadzą do poprawy jakości życia ludzi i ich dobrobytu. Rozwój gospodarczy jest znacznie szerszym pojęciem i obejmuje 3 zbliżone do siebie obszary: wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i rozwój społeczno-gospodarczy. Skupia się na przemianach jakościowych w strukturze społeczeństwa, gospodarki.

Wzrost opiera się na danych dotyczących m.in. konsumpcji, wartości PKB, dochodzie, wielkości produkcji, wykorzystaniu dostępnych zasobów. Trzeba jednak przyznać, że skupienie uwagi jedynie na tych aspektach w dłuższej perspektywie czasowej ma fatalne skutki. Obecnie problemy dot. zanieczyszczenie środowiska, zanikanie bioróżnorodności, wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł energii i dobrobyt ludzi stają się coraz poważniejsze. Dlatego coraz częściej porusza się konieczność wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, która miałaby przynosić nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również społeczne i ekologiczne.

Alternatywy dla wzrostu gospodarczego

Zauważając negatywne skutki niekontrolowanego i bezrefleksyjnego dążenia jedynie do wzrostu, zaczęto zastanawiać się nad możliwymi rozwiązaniami. W związku z tym opracowano kilka koncepcji, które mają wyznaczyć nowy kierunek działań. Są to:

Dewzrost

Staje naprzeciw nadmiernej konsumpcji i produkcji. Nadmierna koncentracja na wzroście prowadzi do malejącej dostępności surowców, globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia środowiska, wymierania gatunków, ubóstwa. Koncepcja dewzrostu krytykuje system kapitalistyczny i odchodzi od traktowania wzrostu gospodarczego jako głównego celu dla społeczeństwa, polityki itd. Zamiast tego podkreśla istotność działań na rzecz:

 • zmniejszenia szkodliwości działalności człowieka na środowisko;
 • angażowania do partycypacji społecznej;
 • redystrybucji dochodów;
 • niwelowania nierówności w społeczeństwie;
 • Odejścia od traktowania PKB jako adekwatnego wskaźnika, albowiem nie zawsze ukazuje on faktyczny poziom jakości życia.

Postwzrost

Zakłada tworzenie przyszłości państw bez wzrostu gospodarczego. Do tego modelu można zaliczyć podejścia:

 • awzrost – podkreśla, iż zarówno wzrostowi, jaki i regresowi w gospodarce może towarzyszyć wzrost PKB. W związku z tym nie oddaje rzeczywistej sytuacji ekonomicznej, więc nie jest konieczne branie go pod uwagę w mierzeniu postępu. Celem nie jest bowiem wyższe PKB, a poprawa stanu środowiska i dobrobytu społeczności;
 • gospodarkę stacjonarną – dążenie do osiągnięcia równych sobie wielkości populacji i kapitału (składający się posiadanych przez państwo środków pieniężnych, środków produkcji i zasobów intelektualnych), w takim stanie nie występuje wzrost gospodarczy;
 • postrozwój – przyjmuje, że gospodarka ma swoje granice wzrostu ze względu na ograniczoną ilość zasobów, po osiągnięciu maksymalnego wzrostu należy skupić się na innych sposobach poprawy jakości życia ludzi;
 • selektywny wzrost – ograniczanie wzrostu gospodarczego jedynie w wybranych sektorach.

Zielony wzrost

To podejście, uwzględniające we wzroście gospodarczym dążenie do zrównoważonego rozwoju z pomocą technologii. Podejmowane działania dotyczyłyby racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, zmniejszenie konsumpcji, inwestycji na rzecz ekologii i ochrony środowiska, niskoemisyjności. Można tutaj przytoczyć np. inicjatywę Europejski Zielony Ład.

Ekonomia pączka

Ekonomia pączka zaprzecza, jakoby wzrost gospodarczy był jedynym sposobem na osiągnięcie wysokiej jakości życia. Rozwój jest możliwy poprzez oparcie systemu ekonomicznego na wartościach społecznych i ekologicznych. Nazwa koncepcji odnosi się do formy diagramu, który prezentuje tę teorię. Wskazuje on na podstawowe wartości, które są niezbędne do osiągnięcia dobrostanu: dostęp do żywności i wody pitnej, bezpieczne miejsce zamieszkania, dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, posiadanie praw wyborczych, równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Aby te warunki mogły zostać spełnione, władza musi dążyć do zagwarantowania bezpłatnej opieki medycznej, rozwój ekologicznej infrastruktury miast (np. budowanie parków, terenów zielonych, ogrodów, wykorzystywanie roślinności w przestrzeni miejskiej), redukcja emisji dwutlenku węgla oraz wytwarzania innych odpadów, recykling. Pomysł narodził się i jako pierwszy został zastosowany w Holandii.

Czy możliwy jest rozwój bez wzrostu gospodarczego?

Tradycyjnie pojmowany rozwój gospodarczy wiąże się ze wzrostem gospodarczym, który często jest źródłem rosnącej konsumpcji, zużycia zasobów, niszczenia środowiska naturalnego itd. Instytucje takie jak Unia Europejska lub ONZ podejmują się czynności takich jak wprowadzanie przepisów prawnych, podejmowanie inicjatyw na rzecz odseparowania wzrostu od rozwoju gospodarczego.

Jednakże całkowita zmiana i dostosowanie obecnych struktur do alternatywnych rozwiązań dla wzrostu gospodarczego może być trudna do osiągnięcia. Przede wszystkim należałoby zapewnić społeczeństwu całościowy udział w życiu społecznym i dbać o dobro wspólne, nie nakłaniając jednocześnie ich do rywalizacji i nadmiernej konsumpcji. Ponadto dążyć do jak największego ograniczania nierozsądnego wykorzystywania zasobów naturalnych do m.in. realizacji celów działalności gospodarczej, stosowania wskaźników zrównoważonego rozwoju (a nie wskaźników wzrostu) do oceny stanu gospodarki.

Podsumowanie

Jak widać, niekiedy ilościowe dane ekonomiczne, ani poziom wzrostu gospodarczego nie świadczą o wysokiej jakości życia ludzi. Dlatego tak istotne jest stawianie granicy pomiędzy pojęciem wzrostu a rozwoju gospodarczego. Rozwój może występować bez osiągnięcia określonych wartości wskaźników, jednakże kluczową kwestią, na której powinna skupiać się władza to działania na rzecz ekologicznych rozwiązań i innowacji. Niezbędne jest wspieranie i finansowanie przedsięwzięć pozwalających poszerzać dostęp do odnawialnych źródeł energii. Analogicznie, należałoby wprowadzić przepisy, sankcje prawne za użytkowanie wyczerpywalnych surowców np. węgla kamiennego, paliw kopalnych. Uzyskane środki finansowe mogłyby być przeznaczone na implementowanie idei zrównoważonego rozwoju w możliwie najwięcej sfer życia społecznego.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie