Zakład pracy chronionej a rekompensaty z PFRON – kto może się o nie ubiegać?

rekompensaty z pfron

Zatrudniasz pracowników niepełnosprawnych? Sprawdź, czy możesz starać się o rekompensatę z PFRON.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Firmy posiadające status zakładu pracy chronionej (ZPC) są zobowiązane powołać i utworzyć Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). W dzisiejszej publikacji odpowiemy na pytanie dotyczące środków na rekompensatę z PFRON.

Co to jest ZFRON?

Zakład pracy chronionej tworzy fundusz, na który wpływają środki z różnych tytułów:

 • pochodzące z ulg w zakresie podatków i innych opłat,
 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • z darowizn,
 • z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu,
 • ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.

Środki z ZFRON muszą być wydatkowane na ściśle określone wydatki, przede wszystkim na rehabilitację i pomoc kierowaną do osób niepełnosprawnych. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą sankcje w postaci zwrotu środków znajdujących się na rachunku bankowym ZFRON.

ZFRON infografika

Dlaczego można występować o rekompensatę z PFRON?

Jak to zostało napisane powyżej jednym ze źródeł ZFRON są wpływy pochodzące z miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Z uwagi na zmianę przepisów w ustawie o Polskim Ładzie doszło do podniesienia wysokości kwoty wolnej od podatku i obniżenia stawki podatku w I progu skali podatkowej. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na wysokość zaliczek na podatek dochodowy. W związku z powyższym, jeżeli z tego powodu, w jakimś ZPC dojdzie do zmniejszenia wpływów na ZFRON, to pracodawca ma możliwość wystąpienia z wnioskiem Wn-P-ZF do PFRON o rekompensatę.

Rekompensata z PFRON – w jaki sposób można się o nią starać?

Ustawodawca wprowadził zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w której dodał artykuł 33b, z którego wynika, że jeżeli dysponent ZFRON złoży wniosek do PFRON, to zostaną przekazane na jego rachunek bankowy środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Wysokość tych środków będzie równa iloczynowi stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych i 4% kwoty najniższego wynagrodzenia. Wniosek Wn-P-ZF należy złożyć w terminie 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ten wniosek. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego udostępnił wzór wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej. Na stronach rządowych została opublikowana prezentacja, która szczegółowo omawia, w jaki sposób należy wypełnić przedmiotowy wniosek.

Wielu pracodawców zastanawiało się, czy otrzymane środki w ramach rekompensaty będą opodatkowane podatkiem dochodowym. Na szczęście zostało to uregulowane wprost w ustawie o PIT, że nie stanowią one przychodów w działalności gospodarczej. Pomimo, że zmienione przepisy zostały wprowadzone w życie 16.06.2022 r., to stosuje się je do przychodów uzyskanych od dnia 10.03.2022 r.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸W jaki sposób można się starać o rekompensatę z PFRON?

  Wniosek Wn-P-ZF należy złożyć w terminie 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ten wniosek. Na stronach rządowych została opublikowana prezentacja, która szczegółowo omawia, w jaki sposób należy wypełnić przedmiotowy wniosek.

 2. 🔸Czy otrzymane środki w ramach rekompensaty z PFRON będą opodatkowane podatkiem dochodowym?

  Kwestia ta została uregulowana wprost w ustawie o PIT, stwierdzając, że nie stanowią one przychodów w działalności gospodarczej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość