Blog ifirma.pl

Przedsiębiorca a zasiłek chorobowy

|
|
4 minut czytania
Zasiłek chorobowy przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Sprawdź ile wynosi składka.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka wynosi 2,45% podstawy. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego w dokumencie ZUS ZUA, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i chorobowego nastąpi w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku opłacania składek (czyli np. od dnia założenia firmy).

Sprawdź również nasz materiał na Youtube:

 

Przedsiębiorca a zasiłek chorobowy

Gdy ZUS ZUA zostanie złożone po obowiązującym terminie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od daty złożenia dokumentu do ZUS. Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nie oznacza, że przedsiębiorca od razu ma prawo do zasiłku za czas choroby. Prawo do otrzymania zasiłku nabywa się dopiero po 90 dniach nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu. Przez „nieprzerwane podleganie ubezpieczeniu” rozumiemy terminowe opłacanie składki.

Składka na ubezpieczenie chorobowe musi być zawsze opłacana w terminie określonym dla danego płatnika, czyli do 10-go lub 15-go dnia następnego miesiąca. Nieopłacenie składki w wymaganym terminie oznacza przerwanie podlegania ubezpieczeniu od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione przez lekarza na druku ZUS ZLA. Od grudnia 2018 r. zaświadczenie ZUS ZLA jest wystawiane jedynie w formie elektronicznej jako e-ZLA. Dlatego do ZUS składamy tylko zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Z-3b należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. Bieg terminu złożenia liczymy od dnia następującego po dniu wystawienia zwolnienia lekarskiego. Formularz ZUS -Z3b jest dostępny na stronach ZUS lub można go złożyć poprzez PUE ZUS.

Podstawa naliczenia zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu stanowi przeciętny miesięczny przychód od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, za okres 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej: 13,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

Ważne!

Podstawy wymiaru zasiłku zarówno tego samego rodzaju, jak i w przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli nie było przerwy między okresami pobierania zasiłku albo gdy przerwa między okresami pobierania zasiłku trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.

Ubezpieczony ma prawo do proporcjonalnego pomniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne za okresy pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega pomniejszeniu. Jest ona niepodzielna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za okres, za który przysługuje zasiłek chorobowy przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli prawo do zasiłku powstanie lub wygaśnie w trakcie miesiąca, wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązującą przedsiębiorcę za dany miesiąc zmniejsza się proporcjonalnie ( podstawę wymiaru składek dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożymy przez liczbę dni przypadających przed powstaniem niezdolności do pracy lub po ustaniu choroby).

W przypadku gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność pozarolniczą chorowała tylko część miesiąca, w składanej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje pomniejszone składki na ubezpieczenie społeczne i pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli choroba trwała cały miesiąc, na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje tylko pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Wyliczenia w serwisie ifirma.pl

Aby przedsiębiorca mógł sobie pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne musi mieć przyznany zasiłek chorobowy przez ZUS. Dopiero na tej podstawie pomniejsza sobie te składki za dany miesiąc.

Teraz tak:

Jeżeli ZUS przyzna zasiłek chorobowy przedsiębiorcy zanim zostanie wygenerowana deklaracja ZUS DRA za dany miesiąc wtedy będzie sobie mógł on pomniejszyć od razu w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze opłacana w pełnej wysokości.

Przykład 1.
Przedsiębiorca był na zwolnieniu lekarskim w kwietniu, termin opłacenia składek za kwiecień to 10 maja. 8 maja ZUS przyznał przedsiębiorcy zasiłek chorobowy. Przedsiębiorca pomniejszy składki na ubezpieczenia społeczne już za kwiecień zaś składkę zdrowotną za kwiecień opłaci w całości (składka zdrowotna jest bowiem niepodzielna).

Przykład 2.
Przedsiębiorca był na zwolnieniu lekarskim w kwietniu i do 10 maja ZUS nie przyznał przedsiębiorcy zasiłku chorobowego. W tej sytuacji przedsiębiorca za kwiecień opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości i w całości składkę zdrowotną.

Następnie po przyznaniu zasiłku chorobowego przez ZUS przedsiębiorca przygotowuje i wysyła do ZUS korektę deklaracji ZUS za miesiąc kwiecień.

Dowiedz się jak rozliczyć zasiłek przedsiębiorcy w serwisie, przeczytaj.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Składka zdrowotna - czy przedsiębiorca może przebywać na zwolnieniu lekarskim cały miesiąc?

   Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.
  2. Zwolnienie lekarskie - jak naliczane są składki ZUS przedsiębiorcy w 2022?

   Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej: 13,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.
  Komentarze czytelników
  1. 26 czerwca 2012 o 16:14
   M.Michalak

   Od lutego 2012 r. zwiększył się procent składki na ubezpieczenie rentowe z 6 proc. na 8 proc. A od kwietnia 2012 r. wzrosła procentowo składka na ubezpieczenie wypadkowe z 1,67 proc. na 1,93 proc.

  2. 6 listopada 2012 o 17:49
   Lisa

   witam, mam pytanie odnośnie Art.4 ust.2 który mówi
   “Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30”- ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”Rozdział 2

   Zgłosiłam się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 8 czerwca i opłacałam składki w terminie,niestety ostatnią składkę za wrzesień 2012 wpłaciłam w niepełnej wysokości. Byłam wielokrotnie ustnie informowana przez pracowników ZUS , że jestem objęta ubezpieczeniem od 1 czerwca i od tej daty obliczyłam okres wyczekiwania 90 dni. Zwolnienie lekarskie mam od 3.09.2012 do 1.10.2012,składkę wpłaciłam za dwa dni września co było dużym błędem z mojej strony.
   Dopiero przy okazji otrzymania decyzji odmownej przyznania zasiłku Zus przywołał art.14 ust.1, który mówi że jestem objęta ubezpieczeniem od dnia zgłoszenia czyli 8.06.2012 i z powodu opłacenia składki za wrzesień w niepełnym wymiarze moje ubezpieczenie chorobowe zostało anulowane. Wniosłam o przywrócenie ubezpieczenia. Czy w razie odmowy, brak ciągłości w ubezpieczeniu na 30 dni anuluje ciągłości do 90 jakiej potrzebuje? od 8.czerwca do sierpnia opłaciłam 85dni,brakuje 5dni.
   ustawa mówi że “wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30” czy wrzesień bez ubezpieczenia chorobowego, który ma 30dni nie przerwie ciągłości? Pracownik zasiłków nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie i odesłał do działu składek, a pracownik składek odesłał do działu zasiłków. proszę o pomoc

  3. 8 listopada 2012 o 14:30
   M.Michalak

   Odpowiedź na pytanie Pani Lisy:
   Ubezpieczony jeśli podlega dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego nabywa prawo do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.
   Przypadek był konsultowany z Infolinią ZUS.

  4. 27 marca 2013 o 11:57
   pau

   Witam. Prowadze działalność gospodarczą i jednoczesnie bylam zatrudniona w firmie gdzie pracodawca opłacał pełne składki. Ja ,z tytuły działalności płaciłam jedynie zdrowotne. W trakcie zatrudnienia powstała niezdolność do pracy, która trwa nie przerwanie po ustaniu zatrudnienia. Poinformowano mnie ze mam obowiazek zgłoszenia sie do ubezpieczenia z tytułu działalności. Poinformowano mnie ze właśnie z tytułu działalności bedzie mi wypłacany zasiłek i będzie to zasiłek od podstawy. Jak to sie ma do przepisu iż zasiłek chorobowy naliczny jest jednorazowo w momencie wystąpienia do niego prawa i nie zmienia się także po zmianie rodzaju ubezpieczenia. Po drugie na jakiej podstwie Zus zakłada ze po ustaniu niezdolności do pracy będę opłacać składkę podstawową a nie większą?

  5. 27 marca 2013 o 16:19
   M.Michalak

   Odpowiedź na pytanie pau says:
   Po ustaniu zatrudnienia z umowy o pracę nie ma Pani prawa do zasiłku chorobowego.
   Jeżeli z tytułu działalności przystąpiła Pani do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę ( lub w terminie 30 dni od rozwiązania stosunku pracy) to zachowuje Pani prawo do zasiłku chorobowego z tytułu działalności.
   Jeżeli niezdolność powstanie w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego to podstawę zasiłku chorobowego zgodnie z artykułem 49 Ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowi najniższa podstawa wymiaru składek dla właściwego kodu -0570xx lub 0510xx.
   Prawo do zasiłku jest rozpatrywane z tytułu działalności a nie po ustaniu zatrudnienia.
   Po ustaniu stosunku pracy należało wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA i zgłosić do wszystkich ubezpieczeń wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na formularzu ZUS ZUA.
   Składamy zwolnienie lekarskie do ZUS w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia i druk ZUS Z-3b zaświadczenie płatnika składek. W sytuacji jeżeli jest kontynuacja zwolnienia lekarskiego to składamy tylko same zwolnienie, ZUS Z-3b składamy tylko z pierwszym zwolnieniem a następne zwolnienia już same jeżeli jest ciągłość.
   Na tej podstawie ZUS będzie naliczał i wypłacał zasiłek chorobowy.
   Powyższy problem był konsultowany z ZUS.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie