Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a podatek dochodowy.

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że do ustalenia obowiązku podatkowego w PIT potrzebna jest wiedza na temat czy podatnik podlega pod nieograniczony czy pod ograniczony obowiązek podatkowy. Mówimy wówczas odpowiednio o rezydentach i nierezydentach. Rezydentem jest osoba, która mieszka w Polsce, ma centrum interesów życiowych lub gospodarczych na terenie Polski lub przebywa tu dłużej niż 183 dni w roku. Nierezydentem jest natomiast osoba, która nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski. Jak to się ma w stosunku do pracowników z Ukrainy?

Jak powinna być rozumiana definicja “centrum interesów życiowych lub gospodarczych”?

Oczywiście nie znajdziemy takiej definicji w ustawie PIT dlatego trzeba posiłkować się informacjami w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych. W jednej z nich z dnia 9 października 2018 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.320.2018.1.JK możemy przeczytać, że za centrum interesów życiowych i gospodarczych można uznać:

“… Przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawiane hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd….”

Jakie przepisy powinny być brane pod uwagę przy zatrudnianiu pracownika z Ukrainy?

Pomiędzy rządami Polski i Ukrainy została podpisana konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku. W tej konwencji można przeczytać, że jeżeli taka osoba ma miejsce zamieszkania w obu państwach wówczas przyjmuje się to miejsce zamieszkania, w którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Miejsce zamieszkania ma bezpośredni wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Przy problemach z uzyskaniem certyfikatu rezydencji można spotkać takie stanowisko organu podatkowego, jak w interpretacji z dnia 28 marca 2019 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.57.2019.2.AGR, w której czytamy:

“…Złożenie przez Zleceniobiorców ww. oświadczenia jest więc wystarczającym dokumentem aby rozliczyć ich jako osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem certyfikat rezydencji wydany przez właściwy organ podatkowy w Polsce nie jest dokumentem niezbędnym w przedmiotowej sytuacji…”

Należy jednak pamiętać, że to są interpretacje wydawane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące w odniesieniu do innego stanu faktycznego.

Rozliczenie dochodów z umowy o pracę w przypadku rezydenta

Pracodawca z Polski powinien w trakcie roku pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracownika z Ukrainy i odprowadzać je do urzędu skarbowego. Po zakończonym roku powinien przygotować informację roczną PIT-11 o wysokości uzyskanych dochodów i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracownik z Ukrainy będzie miał obowiązek złożyć do końca kwietnia zeznanie roczne według przepisów obowiązujących w Polsce. Powinien opodatkować w Polsce zarówno dochody osiągnięte w naszym kraju jak również te, które osiągnął na Ukrainie.

▲ wróć na początek

Rozliczanie dochodów z umowy o pracę przez nierezydenta

Jeżeli nierezydent będzie osiągał dochody z tytułu zawartej umowy o pracę wówczas takie dochody opodatkowuje się na zasadach ogólnych. Pracodawca jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku i odprowadzać do urzędu skarbowego. Po zakończonym roku podatkowym dochody wykazuje się w informacji PIT-11 i PIT-4R i składa w ustawowych terminach do urzędu skarbowego. Na formularzu PIT-11 należy zwrócić uwagę na właściwe zaznaczenie rodzaju obowiązku podatkowego: ograniczony. Jeden egzemplarz PIT-11 otrzymuje pracownik z Ukrainy i ma obowiązek dokonać rozliczenia dochodów osiągniętych w Polsce w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia na formularzu PIT-37.

Rozliczanie dochodów od umowy zlecenie

W sytuacji, gdy pracownik z Ukrainy przedstawi certyfikat rezydencji wydany przez organ podatkowy Ukrainy wówczas w trakcie roku podatkowe zleceniodawca nie jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Po zakończonym roku podatkowym będzie natomiast zobowiązany do wystawienia informacji IFT-1/IFT-1R. Jest to informacja o wysokości przychodu/dochodu opodatkowanego w sposób zryczałtowany, między innymi umowa zlecenie, uzyskanego przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terenie Polski. W takiej sytuacji dochody będą podlegały opodatkowaniu na Ukrainie. Informacja IFT-1/IFT-1R musi być przesłana do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy pracownik z Ukrainy nie przedstawi certyfikatu rezydencji występują 2 sytuacje:

 1. Pobyt do 183 dni w roku – wówczas zleceniodawca jest zobowiązany do pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 29 ust. 1 ustawy o PIT). Pobrana zaliczkę podatku należy przekazać do urzędu skarbowego. Po zakończonym roku podatkowym płatnik składa deklarację roczną PIT-8AR, informację IFT-1R.
 2. Pobyt powyżej 183 dni – wówczas po przekroczeniu 183 dni zleceniodawca pobiera zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1a ustawy o PIT. Po zakończonym roku podatkowym płatnik jest zobowiązany do złożenia PIT-11 i IFT-1R. Informacje z PIT-11 powinny być wykazane przez pracownika z Ukrainy w zeznaniu rocznym do 30 kwietnia.

Przy opodatkowaniu dochodów pracownika z Ukrainy decydujące znaczenie będzie miało prawidłowe określenie czy jest on rezydentem czy nierezydentem.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca – przeczytaj.

▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 18 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Sprawdź dostępne modele płatności oraz zależność między zawieszeniem działalności a kontem w ifirma.pl.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań