Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a podatek dochodowy.

rezydent i nierezydent - rozliczenie PIT

Problemy z zatrudnieniem pracowników krajowych zmuszają firmy do szukania pracowników wśród osób poszukujących pracy z Ukrainy. Sprawdź jak powinieneś ich rozliczać.

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że do ustalenia obowiązku podatkowego w PIT potrzebna jest wiedza na temat czy podatnik podlega pod nieograniczony czy pod ograniczony obowiązek podatkowy. Mówimy wówczas odpowiednio o rezydentach i nierezydentach. Rezydentem jest osoba, która mieszka w Polsce, ma centrum interesów życiowych lub gospodarczych na terenie Polski lub przebywa tu dłużej niż 183 dni w roku. Nierezydentem jest natomiast osoba, która nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski. Jak to się ma w stosunku do pracowników z Ukrainy?

Jak powinna być rozumiana definicja “centrum interesów życiowych lub gospodarczych”?

Oczywiście nie znajdziemy takiej definicji w ustawie PIT dlatego trzeba posiłkować się informacjami w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych. W jednej z nich z dnia 9 października 2018 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.320.2018.1.JK możemy przeczytać, że za centrum interesów życiowych i gospodarczych można uznać:

“… Przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawiane hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd….”

Jakie przepisy powinny być brane pod uwagę przy zatrudnianiu pracownika z Ukrainy?

Pomiędzy rządami Polski i Ukrainy została podpisana konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku. W tej konwencji można przeczytać, że jeżeli taka osoba ma miejsce zamieszkania w obu państwach wówczas przyjmuje się to miejsce zamieszkania, w którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze.

Przy problemach z uzyskaniem certyfikatu rezydencji można spotkać takie stanowisko organu podatkowego, jak w interpretacji z dnia 28 marca 2019 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.57.2019.2.AGR, w której czytamy:

“…Złożenie przez Zleceniobiorców ww. oświadczenia jest więc wystarczającym dokumentem aby rozliczyć ich jako osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem certyfikat rezydencji wydany przez właściwy organ podatkowy w Polsce nie jest dokumentem niezbędnym w przedmiotowej sytuacji…”

Należy jednak pamiętać, że to są interpretacje wydawane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące w odniesieniu do innego stanu faktycznego.

Rozliczenie dochodów z umowy o pracę w przypadku rezydenta

Osoba, którą będzie można określić jako rezydenta, powinna podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski. Pracodawca z Polski powinien w trakcie roku pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracownika z Ukrainy i odprowadzać je do urzędu skarbowego. Po zakończonym roku powinien przygotować informację roczną PIT-11 o wysokości uzyskanych dochodów i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracownik z Ukrainy będzie miał obowiązek złożyć do końca kwietnia zeznanie roczne według przepisów obowiązujących w Polsce. Powinien opodatkować w Polsce zarówno dochody osiągnięte w naszym kraju jak również te, które osiągnął na Ukrainie.

▲ wróć na początek

Rozliczanie dochodów z umowy o pracę przez nierezydenta

Jeżeli nierezydent będzie osiągał dochody z tytułu zawartej umowy o pracę wówczas takie dochody opodatkowuje się na zasadach ogólnych. Pracodawca jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku i odprowadzać do urzędu skarbowego. Po zakończonym roku podatkowym dochody wykazuje się w informacji PIT-11 i PIT-4R i składa w ustawowych terminach do urzędu skarbowego. Na formularzu PIT-11 należy zwrócić uwagę na właściwe zaznaczenie rodzaju obowiązku podatkowego: ograniczony.

Rozliczanie dochodów od umowy zlecenie

W sytuacji, gdy pracownik z Ukrainy przedstawi certyfikat rezydencji wydany przez organ podatkowy Ukrainy wówczas w trakcie roku podatkowe zleceniodawca nie jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Po zakończonym roku podatkowym będzie natomiast zobowiązany do wystawienia informacji IFT-1/IFT-1R. Jest to informacja o wysokości przychodu/dochodu opodatkowanego w sposób zryczałtowany, między innymi umowa zlecenie, uzyskanego przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terenie Polski. W takiej sytuacji dochody będą podlegały opodatkowaniu na Ukrainie. Informacja IFT-1/IFT-1R musi być przesłana do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy pracownik z Ukrainy nie przedstawi certyfikatu rezydencji występują 2 sytuacje:

  1. Pobyt do 183 dni w roku – wówczas zleceniodawca jest zobowiązany do pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 29 ust. 1 ustawy o PIT). Pobrana zaliczkę podatku należy przekazać do urzędu skarbowego. Po zakończonym roku podatkowym płatnik składa deklarację roczną PIT-8AR, informację IFT-1R.
  2. Pobyt powyżej 183 dni – wówczas po przekroczeniu 183 dni zleceniodawca pobiera zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1a ustawy o PIT. Po zakończonym roku podatkowym płatnik jest zobowiązany do złożenia PIT-11 i IFT-1R. Informacje z PIT-11 powinny być wykazane przez pracownika z Ukrainy w zeznaniu rocznym do 30 kwietnia.

Przy opodatkowaniu dochodów pracownika z Ukrainy decydujące znaczenie będzie miało prawidłowe określenie czy jest on rezydentem czy nierezydentem.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca – przeczytaj.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość