Zawieszenie działalności gospodarczej a chorobowe

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jak każdy może popaść w problemy zdrowotne. Przedsiębiorca ma prawo pójść na zwolnienie lekarskie na takich samych zasadach jak osoby zatrudnione na etacie. Oczywiście świadczenie ZUS wypłacane z tytułu choroby uzależnione jest od wysokości podstawy do naliczania ubezpieczeń społecznych.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Pod pojęciem ubezpieczeń społecznych mieszczą się ubezpieczenia:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe,
  • wypadkowe.

Przedsiębiorcy najczęściej wybierają minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, która wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, chyba że korzystają z preferencyjnych składek ZUS wówczas ta podstawa jest jeszcze niższa.

Ubezpieczenie chorobowe czy jest obowiązkowe?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Dopiero na wniosek przedsiębiorcy może on zostać objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Kolejnym ważnym warunkiem jest terminowe opłacanie składek, wpłaty po terminie powodują utratę prawa do świadczeń chorobowych.

Jakie składki ZUS płaci przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim?

W trakcie chorobowego przedsiębiorca płaci proporcjonalne składki na ubezpieczania:

  • społeczne,
  • Fundusz Pracy.

Proporcja uzależniona jest od ilości dni przebywania na zwolnieniu lekarskim, pomniejszają one wysokość składki należnej za dany okres rozliczeniowy.

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest w normalnej wysokości, bez względu na to czy przedsiębiorca przebywa na chorobowym przez część miesiąca czy przez cały miesiąc. Na etapie przyznawania świadczenia chorobowego ZUS bada terminowość opłacania składek, dlatego pomniejszenie składek społecznych przed otrzymaniem zasiłku z ZUS może być potraktowane jako niedopłata, która wyklucza przedsiębiorcę z możliwości otrzymania świadczenia.

Czy można zawiesić działalność gospodarczą w trakcie chorobowego?

Oczywiście nie ma przepisów, które stałyby w kolizji z taką decyzją. A więc jeżeli przedsiębiorca i jego lekarz oceni, że stan jego zdrowia jest na tyle poważny, że może przebywać bardzo długo na zwolnieniu lekarskim, a po jego zakończeniu ubiegać się jeszcze o świadczenie rehabilitacyjne to można rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej. Dzięki takiej decyzji przedsiębiorca nie będzie musiał ponosić kosztów opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dalszym ciągu należy dostarczać zwolnienie lekarskie do ZUS co będzie podstawą do wypłaty świadczeń.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na taką decyzję jedyne co musi zrobić to złożyć wniosek o zawieszeniu działalności do CEIDG. Taka informacja zostanie z automatu przekazana do ZUS, który sporządzi dokumenty wyrejestrowujące i powiadomi pisemnie o tym fakcie przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca powinien jeszcze pamiętać, że zawieszając działalność gospodarczą nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, a więc zostaje pozbawiony prawa do bezpłatnych świadczeń. Jest oczywiście możliwość w takiej sytuacji skorzystania z:

  • zgłoszenia do ubezpieczeń przez członka rodziny,
  • zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Po wznowieniu działalności gospodarczej przedsiębiorcę ponownie będzie obejmował 90-dniowy okres karencji do uzyskania prawa do zasiłku chorobowego.

Czy można zawiesić działalność mając zatrudnionych pracowników? – przeczytaj.
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań