Zbiorcza faktura korygująca

Czym jest zbiorcza faktura korygująca? Jakie elementy powinien zawierać taki dokument? Oraz w kto i w jakich przypadkach może ją wystawić? Wszystkie niezbędne informacje w artykule poniżej.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT fakturę korygującą przedsiębiorca może wystawić, gdy:

  • udzielono rabatu,
  • udzielono opustów czy obniżek cen,
  • dokonano zwrotu towarów i opakowań,
  • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty,
  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Podatnicy mogą wystawić także zbiorczą fakturę korygującą do wszystkich faktur wystawionych na rzecz jednego odbiorcy (kontrahenta) w danym okresie rozliczeniowym. Regulacja zawarta w art. 106j ustawy o VAT przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej, wskazując jednocześnie minimalny zakres danych, jakie taka faktura powinna zawierać: 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA” (nie ma obowiązku dodawania wyrazu „ZBIORCZA”; nie ma jednak również zakazu dodawania tego wyrazu) 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia 3. następujące dane zawarte w fakturach, których dotyczy zbiorcza faktura korygująca: a) daty wystawienia b) numery faktur c) imiona i nazwiska lub nazwy jednostki i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy d) NIP jednostki e) NIP (względnie zagraniczny numer VAT) nabywcy, f) daty dokonania lub zakończenia dostaw towarów lub wykonania usług, lub daty otrzymania zapłaty (jeżeli daty te zostały wskazane na korygowanych fakturach) g) nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą 4.przyczynę korekty (ewentualnie przyczyny korekty; nie ma przeszkód, aby zbiorcza faktura korygująca wystawiana była z dwóch lub więcej przyczyn); 5. kwoty korekt podstawy opodatkowania lub kwoty korekt podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej (jeżeli korekty wpływają na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego) albo prawidłową treść korygowanych pozycji (w innych przypadkach).

Inne przypadki faktur korygujących

W sytuacji, gdy przedsiębiorca udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do całej sprzedaży na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, na fakturze korygującej może znaleźć się inny zakres danych. Dodatkowo taki dokument powinien zawierać okres, do którego odnosi się udzielony opust lub obniżka. Na fakturze można natomiast pominąć takie elementy jak:
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty czy
  • nazwy towarów lub usługi objętych korektą.
W przypadku znacznej liczby faktur, gdy technicznie nie jest możliwe ujęcie danych z faktur pierwotnych, należy sporządzić dodatkowy załącznik z właściwą informacją (takie postępowanie wskazują organy podatkowe). Przepisy nie ograniczają możliwości wystawiania faktur zbiorczych jedynie do przypadków udzielenia opustu czy rabatu. W pozostałych przypadkach zastosowanie będą miały zasady ogólne dotyczące korekt, czyli należy umieścić informację o prawidłowej treści korygowanych pozycji. Autor: Magda Stawarz – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań