Blog ifirma.pl

Zmiana formy opodatkowania – możesz ją zgłosić w zeznaniu rocznym za 2022 rok

|
|
6 minut czytania
Zastanawiasz się nad zmianą formy opodatkowania po zakończeniu 2022 roku? Sprawdź, kiedy taką zmianę zgłosisz w zeznaniu rocznym.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zmiana formy opodatkowania w prowadzonej działalności gospodarczej do tej pory była możliwa poprzez zgłoszenie aktualizacji w CEIDG lub przekazanie stosownej informacji do naczelnika urzędu skarbowego. Po zmianie ustawy o Polskim Ładzie w trakcie 2022 roku te zasady zostały w sposób szczególny zmodyfikowane. W dzisiejszej publikacji odniesiemy się do zmiany formy opodatkowaniu poprzez złożenie zeznania rocznego.

Zmiana formy opodatkowania – zasada ogólna

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą mają możliwość dokonywania zmiany formy opodatkowania swoich przychodów/dochodów corocznie. Według zasad obowiązujących począwszy od 1 stycznia 2019 roku zmiany formy opodatkowania mogą dokonać:

  1. Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy, według skali podatkowej i ryczałt.

Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

  2. Przedsiębiorcy na karcie podatkowej, którzy wybrali tę formę opodatkowania do końca 2021 roku, ponieważ od 2022 roku nie można już z tej opcji skorzystać.

Do 20 stycznia roku podatkowego.

Wybór dokonany w danym roku podatkowym obowiązuje również w latach następnych, dopóki przedsiębiorca nie zmieni swojej decyzji. Na temat zasad dokonywania zmian formy opodatkowania Ministerstwo Finansów wydało nawet objaśnienia podatkowe w 2019 roku, żeby rozwiać ewentualne wątpliwości.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku – co wprowadził Polski Ład?

2022 rok stoi pod hasłem wyzwań związanych z wprowadzaniem przepisów z Polskiego Ładu. Dodatkowo ustawa była już kilkakrotnie modyfikowana, kluczowa zmiana została wprowadzona od 1 lipca 2022 roku. Można w niej przeczytać m.in., że przedsiębiorcy, którzy wybrali na 2022 rok zryczałtowany podatek dochodowy mogą zmienić zdanie i przejść na zasady ogólne podatek według skali już w trakcie 2022 roku. Jednak w tym przypadku graniczny termin przypadał na 22 sierpnia 2022 r. Do tej daty przedsiębiorca mógł złożyć oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne podatek według skali od 1 lipca 2022 roku. Przy takim wyborze przedsiębiorca po zakończonym roku będzie składał dwa odrębne zeznania z działalności gospodarczej:

 • PIT-28 – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
 • PIT-36 – za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.
 

Ważne!

Jeżeli przedsiębiorca opłacający ryczałt zmienił formę opodatkowania poprzez złożenie oświadczenia do 22 sierpnia 2022 r. do naczelnika urzędu skarbowego, to musi pamiętać, że ta zmiana obowiązuje go również w latach następnych, czyli w 2023 roku. Jeśli jednak po zakończonym 2022 roku przedsiębiorca zmieni zdanie, to ma prawo do ponownego złożenia oświadczenia o zmianie formy opodatkowania.

 

Przykład 1

Pan Jakub wybrał ryczałt na 2022 rok, jednak zmienił formę opodatkowania na podatek według skali od 1 lipca 2022 r. składając oświadczenie do 22.08.2022 r. do naczelnika urzędu skarbowego. Po zakończonym 2022 roku pan Jakub uznał jednak, że w 2023 roku będzie się rozliczał na podatku liniowym, w związku z tym musi złożyć oświadczenie do 20 lutego 2023 r., jeśli pierwszy przychód uzyska w styczniu 2023 r. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie zdecydował się na zmianę formy opodatkowania w trakcie 2022 roku będzie mógł to zrobić po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym, zobaczmy o czym warto pamiętać.

Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym

Zarówno przedsiębiorcy, którzy wybrali zryczałtowany podatek dochodowy, jak i podatek liniowy mogą po zakończonym 2022 roku zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową, zobaczmy co powinni zrobić.

Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok na podatek według skali
Wybrana forma opodatkowania na początek 2022 rok
Zmiana formy opodatkowania po zakończonym 2022 roku
Podatek liniowy

Przedsiębiorca, który chce rozliczyć cały 2022 rok według skali podatkowej musi złożyć zeznanie roczne PIT-36 (PIT-36S), w którym wykaże przychody, koszty, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Będzie to jednoznaczne ze zmianą formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową za 2022 rok. Nie trzeba składać żadnego oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga! Jeżeli przedsiębiorca po zakończonym roku złoży rozliczenie PIT-36L (PIT-36LS) nie będzie już mógł zmienić zasad rozliczania za 2022 rok

Zryczałtowany podatek dochodowy

Jeżeli przedsiębiorca, który wybrał ryczałt na 2022 rok po zakończonym 2022 roku złoży zeznanie roczne PIT-36 (PIT-36S) będzie to równoznaczne ze zmianą formy opodatkowania na zasady ogólne podatek według skali za cały 2022 rok. W składanym rozliczeniu należy wykazać przychody, koszty, dochód z działalności gospodarczej na podstawie zapisów w założonej PKPiR. Ryczałtowcy nie mogą również zapomnieć, że w rozliczeniu za 2022 rok muszą wykazać różnice remanentowe.

Uwaga! Jeżeli przedsiębiorca po zakończonym roku złoży rozliczenie PIT-28 (PIT-28S) nie będzie już mógł zmienić zasad rozliczania za 2022 rok

Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym – na co zwrócić uwagę

Decyzja o zmianie formy opodatkowania za 2022 rok zadeklarowana poprzez złożenie zeznania rocznego PIT-36 (PIT-36S) dotyczy jedynie rozliczenia za 2022 rok.

WAŻNE!

Zmiana formy opodatkowania dokonana po zakończeniu 2022 roku ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiągniętych w roku 2022. Wybór ten nie dotyczy lat następnych.

Jeśli przedsiębiorca chce zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy podatkiem liniowym w 2023 roku musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z zasadami ogólnymi. Czyli należy złożyć oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w roku podatkowym.

Przykład 2

Pan Adam wybrał na 2022 rok podatek liniowy, jednak po zmianie ustawy o Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. uznał, że w jego przypadku lepiej będzie, jak zacznie się rozliczać według skali podatkowej. Po zakończeniu 2022 roku złożył więc zeznanie roczne PIT-36, tym samym już za 2022 rok opodatkuje swoje dochody według skali podatkowej. Pan Michał chce płacić podatek według skali także w 2023 roku, w takim przypadku złoży oświadczenie o zmianie formy opodatkowania do 20 lutego 2023 r. , ponieważ pierwszy przychód osiągnął w styczniu 2023 r. Zmiany można dokonać poprzez aktualizację zgłoszenia w CEIDG. Na nowym druku zeznania rocznego PIT-36 zamieszczone zostały odpowiednie pola, które należy zaznaczyć w związku ze zmianą formy opodatkowania wstecznie za 2022 r.:

 
 

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że zmiana formy opodatkowania wstecz możliwa jest tylko za 2022 rok. Jest to odosobniony przypadek w dotychczasowej praktyce podatkowej. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę zmian przepisów podatkowych nie można wykluczyć również w przyszłości takich nieszablonowych rozwiązań, ale o tym będziemy ma pewno informowali na bieżąco.

Podsumowanie

Jak widać zmiana formy opodatkowania za 2022 rok nie jest wcale taka transparentna i może przysparzać problemów i wątpliwości. Rok 2022 jest nietypowy pod tym względem, co jednocześnie nakłada na przedsiębiorców szereg dodatkowych czynności, o których należy pamiętać. Po zakończonym 2022 roku pozostaje już tylko możliwość zmiany formy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Mając na uwadze złożoność tej problematyki Ministerstwo Finansów przygotowało nawet przewodnik, w którym szczegółowo opisuje zasady postępowania. Ponadto przygotowaliśmy dodatkowe publikacje dedykowane zarówno dla przedsiębiorców na ryczałcie, jak i na podatku liniowym. Opisane zostały w nich szczegółowo zadania, które każdy przedsiębiorca powinien wykonać, o ile zdecyduje się na wsteczna zmianę formy opodatkowania za 2022 rok:

 1. Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na podatek według skali za 2022 rok.
 2. Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na podatek według skali za 2022 rok.

W celu usystematyzowania zebraliśmy jeszcze raz wszystkie informacje w tabeli:

Wybrana forma opodatkowania na 2022 rok
Zmiana formy opodatkowania na podatek według skali wstecznie za 2022 rok
W trakcie 2022 roku
Po zakończeniu 2022 roku
Zryczałtowany podatek dochodowy

Do 22.08.2022 r. poprzez złożenie oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego. Ten wybór rodzi skutki na lata następne.

Rozliczenie za 2022 rok będzie rozliczane odrębnie w dwóch zeznaniach:

 • PIT-28 – wykazane zostaną przychody do 30.06.2022 r.,
 • PIT-36 (PIT-36S) – wykazany zostanie dochód od 01.07-31.12.2022 r.
Poprzez złożenie zeznania PIT-36 (PIT-36S). Ta zmiana nie wpływa na formę opodatkowania w 2023 roku i w latach następnych. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ustawowym terminie, to w 2023 roku będzie opodatkowany odpowiednio ryczałtem lub podatkiem liniowym
Podatek liniowy
Brak możliwości

Wycofanie nieruchomości z majątku firmy a PIT i VAT – ten temat powinien cię zainteresować.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 6 lutego 2023 o 10:25
   Michał

   A jak przy zmianie formy opodatkowania wygląda kwestia ZUS? Cały 2022 byłem na ryczałcie i płaciłem niższe składki zdrowotne. Czy jeśli złożę zeznanie wg skali to powinienem zapłacić jakieś wyrównanie do ZUS?

  2. 10 marca 2023 o 13:12
   Ifirma

   Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w naszym odrębnym artykule: Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na podatek według skali za rok 2022 możliwa do 2 maja 2023 Zachęcamy również do zapoznania się z instrukcją dostępną w Pomocy serwisu: Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na podatek według skali za rok 2022

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie