Blog ifirma.pl

Zmiany 2024 – skrócenie czasu amortyzacji. Dla kogo?

|
|
4 minut czytania
Rok 2024 przynosi zmiany polegające na przyspieszonej amortyzacji środków trwałych dla niektórych przedsiębiorców. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać!
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jeżeli wytworzony przez Ciebie środek trwały, który nie ma charakteru mieszkalnego, znajduje się na terenie gminy z odpowiednią stopą bezrobocia, możesz skorzystać z krótszego okresu amortyzacji. Sprawdź szczegóły, jakie dokładnie warunki należy spełnić.

Jakie zmiany w amortyzacji 2024?

Zmiany w amortyzacji na rok 2024 polegają na możliwości skrócenia czasu amortyzacji (ustaleniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych) dla budynków niemieszkalnych, a mówiąc dokładniej dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami:

 • zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz
 • po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych nie wcześniej niż 1.01.2024 roku oraz
 • zlokalizowanych na terenie powiatu z wysoką stopą bezrobocia.

A zatem od 1.01.2024 czas amortyzacji dla powyższych budowli może ulec skróceniu do lat 5 (stawka amortyzacji 20%) lub 10 (stawka amortyzacji 10%) — w zależności od miejsca, gdzie jest zlokalizowana dana budowla.

Uwaga! Obecnie nie ma możliwości amortyzacji budynków mieszkalnych.

Gdzie postawić budynek?

Skrócony czas amortyzacji przysługuje jedynie dla budynków niemieszkalnych znajdujących się na obszarze gminy:

 • zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz
 • w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Jeśli środek trwały, o którym mowa wyżej, usytuowany jest na terenie gminy w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

 1. od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju — okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 10 lat,
 2. powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju — okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat.

Spełnienie tych warunków (odpowiedniej stopy bezrobocia oraz wskaźnika dochodów) ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno z następujących zdarzeń:

 • uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu,
 • środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych — w przypadku gdy jego budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Nowe przepisy mają zastosowanie do środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, w przypadku których jedna z powyższych sytuacji nastąpiła dniu 31.12.2023 r.

Przeciętna stopa bezrobocia oraz wskaźnik dochodów

Przez przeciętną stopę bezrobocia w powiecie i przeciętną stopę bezrobocia w kraju, o których mowa powyżej, rozumie się przeciętną stopę bezrobocia w powiecie i przeciętną stopę bezrobocia w kraju ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny w roku bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym miała miejsca jedna z trzech wskazanych akcji, związana z budową.

Zaś jako wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, należy rozumieć odpowiednio wskaźnik G i wskaźnik Gg stanowiące podstawę do wyliczenia kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok bezpośrednio poprzedzający rok, w którym wystąpiło zdarzenie określone powyżej (w rozumieniu art. 20 ust 4 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Wskazane wartości wskaźników mają być ogłaszane przez Ministra Finansów w terminie do 31 grudnia każdego roku.

Kto może zastosować wyższe stawki amortyzacyjne?

Ze skróconego czasu amortyzacji, a co za tym idzie wyższych stawek amortyzacyjnych, mogą skorzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy (czyli sektor MSP) w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tą ustawą, do MSP przynależą przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniają łącznie następujące warunki:

Kryteria/Status Mikroprzedsiębiorca Mały przedsiębiorca Średni przedsiębiorca
Średnioroczne zatrudnienie mniej niż 10 pracowników mniej niż 10 pracowników mniej niż 250 pracowników
Roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu nie przekroczył równowartości 2 mln euro nie przekroczył równowartości 10 mln euro nie przekroczył równowartości 43 mln euro

Tutaj dowiesz się dokładnie, jak ustala się status mikroprzedsiębiorcy. Analogicznie określa się status małego oraz średniego przedsiębiorcy.

Podsumowanie istotnych informacji

 1. Krótszy czas amortyzacji dotyczy wyłącznie budynków o charakterze niemieszkalnym, zlokalizowanych na terenie powiatu z wysoką stopą bezrobocia.
 2. Wskazane regulacje mają zastosowanie do budynków wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych nie wcześniej niż 1.01.2024, a zatem dotyczą nowych inwestycji, realizowanych po wejściu w życie nowych przepisów. Nie działają one wstecz dla projektów rozpoczętych przed 2024 rokiem.
 3. Nowe rozwiązania dotyczą wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych. Nie dotyczą zaś inwestycji w obcych środkach trwałych, używanych, czy ulepszonych środków trwałych — tutaj zastosowanie mają dotychczasowe zasady opisane w art. 22j ust.1 pkt 4 ustawy o PIT.
 4. Skorzystanie z przyspieszonej amortyzacji będzie stanowić pomoc de minimis.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie