Zmiany przy zgłaszaniu do ubezpieczeń członków rady nadzorczej

zmiany w prawie przedsiębiorcy

Z dniem 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych zostali objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych oraz zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedz się więcej, jakie jeszcze wprowadzono zmiany w prawie?

Z dniem 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych zostali objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych oraz zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedz się więcej, jakie jeszcze wprowadzono zmiany w prawie?

Kogo dotyczy ten obowiązek?

A mianowicie, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są członkami rad nadzorczych, wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Czyli, dotyczy to:

  • wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i bez względu na fakt posiadania uprawnienia do emerytury lub renty,
  • członków rad nadzorczych, w których taki organ występuje.

Tym ubezpieczeniom członkowie rad nadzorczych podlegają od dnia powołania na członka rady nadzorczej, ale nie wcześniej niż od dnia, kiedy zaczynają tę funkcje wykonywać odpłatnie.

Co stanowi podstawę wymiaru składek?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), określające składniki przychodu nie stanowiące podstawy wymiaru składek- par. 2-4.

Natomiast jeżeli chodzi o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne to od 1 stycznia 2015 r. stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z tym że:

  • nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • podstawę wymiaru składki pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto finansuje składki

Jeżeli chodzi o finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne to finansują je z własnych środków ubezpieczeni i płatnicy, w równych częściach. Natomiast składkę rentową ubezpieczeni w wysokości 1,5% i płatnicy składek w wysokości 6,5%.

Fundusz pracy

W przypadku FP jest on opłacany w sytuacji, gdy spełnione będą warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.). Czyli obowiązują tutaj zasady ogólne obowiązek płacenia składki na FP powstaje wówczas, gdy wynagrodzenie brutto członka rady nadzorczej w danym miesiącu przekroczy kwotę ustawowego wynagrodzenia minimalnego.

Składki te nie są opłacane – bezterminowo od osób które ukończyły wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Zgłoszenie do ZUS

Członek rady nadzorczej jest zgłaszany do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powołania go na członka, a zgłasza go podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA (jak będzie zgłoszony do składek emerytalno-rentowych i zdrowotnego) albo ZUS ZZA (jak tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Kody tytułu ubezpieczeń

Zmiany w prawie dotyczą również kodów. Zostały wprowadzone też nowe kody tytułu ubezpieczeń dotyczące członków rady nadzorczej, a mianowicie:

  • kod tytułu 2241 – oznaczający członka rady nadzorczej, podlegającego z tego tytułu do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
  • kod tytułu 2242 – oznaczający członka rady nadzorczej, podlegającego z tego tytułu do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, nie podlegającego do ubezpieczenia zdrowotnego
nastąpiła również zmiana opisu kodu:
  • 2240 – kod ten oznacza członka rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważne!

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane są niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów, jak również bez względu na to, czy posiadają prawo do emerytury lub renty.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość