Polski ład

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2022 roku

zmiany w zus 2022

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to wiele zmian w ubezpieczeniach ZUS jest dla ciebie ważnych. Przeczytaj artykuł o tym, co się zmienia od 2022 roku.

Zmiany w ZUS 2022 - omówione zagadnienia:

Zbliża się koniec roku podatkowego, a wraz z nim pojawiają się nowe informacje o zmianach przepisów podatkowych. Niewątpliwie najbardziej medialnym tematem jest Polski Ład, ale jak się okazuje zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych też są dość rewolucyjne i nie można o nich nie wiedzieć. W dzisiejszej publikacji opiszemy te najważniejsze, które zaczną obowiązywać od 2022 roku.

Co się zmieni od 1 stycznia 2022 roku?

Kolejny pakiet zmian zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, a znajdą się w nim m.in. następujące tematy:

Charakter zmiany
Do 31 grudnia 2021 roku
Od 1 stycznia 2022 roku
Nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenia dobrowolne. M.in. dotyczy przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenia chorobowe Nieterminowe opłacanie składek skutkuje odmową do wypłaty świadczenia. Istnieje obowiązek złożenia wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie Przedsiębiorca nie będzie pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli nie dokona płatności w terminie lub w prawidłowej wysokości, ale należna składka będzie egzekwowana przez ZUS. Nie będzie już obowiązku składania wniosku o przywrócenie terminu do opłacenia składki chorobowej. Przestanie obowiązywać dorozumiany wniosek, w przypadku płatności bez aktualnego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego Przysługuje, bez względu na to, czy przedsiębiorca posiada zaległości we wpłatach składek ZUS Przedsiębiorca nie będzie miał prawa do zasiłku, jeżeli jego zadłużenie z tytułu składek społecznych będzie przekraczało 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prawo do świadczenia się przedawni, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w przeciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do zasiłku
Osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego Nie mają prawa do zasiłku w przypadku np. śmierci pracodawcy Ze świadczeń będą mogły korzystać osoby, które z przyczyn od siebie niezależnych utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia
Potrącanie zadłużenia z bieżących świadczeń Brak ZUS będzie mógł dokonywać potrącenia na zaległości ZUS z bieżących wypłat świadczeń, takich jak: renta, emerytura, zasiłek z ubezpieczenia społecznego
Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia (np. zwolnienie z pracy) Przysługuje przez okres 182 dni Będzie przysługiwało przez okres 91 dni, nie dotyczy ciąży, osób chorych na gruźlicę, dawców tkanek i narządów
Pobyt w szpitalu Podstawa do zasiłku chorobowego wynosi 70% Podstawa do zasiłku chorobowego wyniesie 80%
Podpisywanie dokumentów elektronicznych Wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym Poza podpisem elektronicznym będzie można jeszcze wykorzystać podpis zaufany lub podpis osobisty osoby odpowiedzialnej za przekazanie dokumentów
Korekty dokumentów rozliczeniowych Nieograniczone w czasie Składanie korekt przez 5 lat. Po tym terminie zmiany na koncie ubezpieczonego będą możliwe tylko na skutek wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Dokumenty rozliczeniowe korygujące za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. będzie można złożyć do 1 stycznia 2024 r.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego Nie ustala się na nowo, jeżeli przerwa pomiędzy okresami pobierania zasiłków była krótsza niż 3 miesiące Nie ustala się na nowo, jeżeli przerwa pomiędzy okresami pobierania zasiłków była krótsza niż 1 miesiąc
Wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego W ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów, które uprawniają do wypłaty zasiłku W ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności, na podstawie których zasiłek jest należny

Zmiany w ZUS od 1 kwietnia 2022 roku

Kolejny pakiet zmian zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku, a będą to m.in.:

Charakter zmiany
Do 31 marca 2022 roku
Od 1 kwietnia 2022 roku
Zawiadomienie o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe Obecnie jest to forma papierowa zawiadomienia Będzie zamieszczane w formie elektronicznej na PUE ZUS
Zaświadczenie A1 Wydruk zaświadczenia A1 sporządzonego w formie elektronicznej nie ma mocy dokumentu urzędowego w rozumieniu KPA Będzie możliwość potwierdzenia autentyczności zaświadczenia A1 na stronie internetowej ZUS. Wydruk zaświadczenia A1 sporządzony na podstawie wersji elektronicznej będzie miał moc dokumentu urzędowego
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość