Zmiany w zakresie ulgi na kasę (kasy z elektroniczną wysyłką danych) i obowiązku jej zwrotu (tu zmiana także w zakresie zgłoszenia do przeglądu kasy)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadza trzeci typ kas. Obecnie podatnicy użytkują kasy z kopią papierową i kasy z elektronicznym zapisem danych. Trzeci typ kas to kasy online czyli kasy umożliwiające automatyczne przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.

Ulga na kasę – zmiany

W związku z ich wprowadzeniem zostaną zmienione przepisy dotyczące ulgi na kasę. Obecnie ulga wynosi 90% wartości netto kasy nie więcej niż 700 zł. Po zmianie będzie ona wynosić 90% wartości netto kasy nie więcej jednak niż 1000 zł. Oprócz wysokości ulgi zmianie ulegną również zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z niej. Będą to podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania a także podatnicy, którzy niezależnie od obowiązku rozpoczną ewidencjonowanie a wcześniej nie stosowali kasy rejestrujących. Prawo do ulgi będą mieli jedynie podatnicy, którzy zakupili kasy umożliwiające połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas (kasy online).    

Ulga na kasę

2017 r.
2018 r.
wysokość ulgi 90% ceny netto nie więcej niż 700 zł 90% ceny netto kasy nie więcej 1000 zł
Kasy z prawem do ulgi Wszystkie rodzaje kas; Zgłoszone na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku ewidencjonowania) Kasy umożliwiające połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Zakupione w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku ewidencjonowania.
Podmioty uprawnione do ulgi Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach. Podatnicy u których:
 • powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach;
 • nie powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, ale mimo to rozpoczęli ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do ewidencji.
Obowiązek zwrotu ulgi W przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie używania kasy lub nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a w przypadku naruszenia warunków uzyskania ulgi na kasę wskazanych w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. W przypadku gdy w okresie 4 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zakończy prowadzenie działalności gospodarczej lub nie podda w obowiązujących terminach kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków uzyskania ulgi na kasę wskazanych w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z planowanymi przepisami przejściowymi branże, które mają obowiązek wymiany kas na kasy online w wyznaczonych terminach:
 • stacje paliw
 • usługi motoryzacyjne
 • wulkanizacyjne
 • gastronomiczne
 • budowlane
 • fryzjerskie
 • kosmetyczne
 • kosmetologiczne
 • fitness
Nie będą miały obowiązku zwrotu ulgi na zakup wymienianych kas. Będą za to mogły skorzystać z ulgi na zakup nowych kas o ile rozpoczną ewidencjonowanie za pomocą kas online w wymaganych przepisami terminach. Podatnicy, którzy przed wejściem w życie ustawy dokonają zakupu kasy, korzystają z ulgi na dotychczasowych zasadach.

Zwrot ulgi – zmiany

Ustawa zmieniająca wydłużyła również okres przez jaki podatnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej ulgi na kasę. Obowiązek taki będzie jeśli w okresie 4 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zakończy prowadzenie działalności gospodarczej. Lub też nie podda kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w wymaganych terminach przez właściwy serwis. Tak jak obecnie obowiązek zwrotu będzie miał miejsce także w przypadku naruszeniu przepisów dotyczący rozliczenia ulgi na kasę, dokonywania przeglądów a także zasad prowadzenia ewidencji na kasie. W tym momencie projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach jest na etapie opiniowania. Projekt w wersji z 19.09.2017 r. zakładał wejście w życie powyższych zmian w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy zmieniającej.   Autor: zespół ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań