Zmiany w zakresie ulgi na kasę (kasy z elektroniczną wysyłką danych) i obowiązku jej zwrotu (tu zmiana także w zakresie zgłoszenia do przeglądu kasy)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadza trzeci typ kas. Obecnie podatnicy użytkują kasy z kopią papierową i kasy z elektronicznym zapisem danych. Trzeci typ kas to kasy online czyli kasy umożliwiające automatyczne przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.

Ulga na kasę – zmiany

W związku z ich wprowadzeniem zostaną zmienione przepisy dotyczące ulgi na kasę. Obecnie ulga wynosi 90% wartości netto kasy nie więcej niż 700 zł. Po zmianie będzie ona wynosić 90% wartości netto kasy nie więcej jednak niż 1000 zł. Oprócz wysokości ulgi zmianie ulegną również zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z niej. Będą to podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania a także podatnicy, którzy niezależnie od obowiązku rozpoczną ewidencjonowanie a wcześniej nie stosowali kasy rejestrujących. Prawo do ulgi będą mieli jedynie podatnicy, którzy zakupili kasy umożliwiające połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas (kasy online).

 

 

Ulga na kasę

2017 r.
2018 r.
wysokość ulgi 90% ceny netto nie więcej niż 700 zł 90% ceny netto kasy nie więcej 1000 zł
Kasy z prawem do ulgi Wszystkie rodzaje kas;
Zgłoszone na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku ewidencjonowania)
Kasy umożliwiające połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.
Zakupione w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku ewidencjonowania.
Podmioty uprawnione do ulgi Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach. Podatnicy u których:

 • powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach;
 • nie powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, ale mimo to rozpoczęli ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do ewidencji.
Obowiązek zwrotu ulgi W przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie używania kasy lub nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a w przypadku naruszenia warunków uzyskania ulgi na kasę wskazanych w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. W przypadku gdy w okresie 4 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zakończy prowadzenie działalności gospodarczej lub nie podda w obowiązujących terminach kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków uzyskania ulgi na kasę wskazanych w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z planowanymi przepisami przejściowymi branże, które mają obowiązek wymiany kas na kasy online w wyznaczonych terminach:

 • stacje paliw
 • usługi motoryzacyjne
 • wulkanizacyjne
 • gastronomiczne
 • budowlane
 • fryzjerskie
 • kosmetyczne
 • kosmetologiczne
 • fitness

Nie będą miały obowiązku zwrotu ulgi na zakup wymienianych kas. Będą za to mogły skorzystać z ulgi na zakup nowych kas o ile rozpoczną ewidencjonowanie za pomocą kas online w wymaganych przepisami terminach.

Podatnicy, którzy przed wejściem w życie ustawy dokonają zakupu kasy, korzystają z ulgi na dotychczasowych zasadach.

Zwrot ulgi – zmiany

Ustawa zmieniająca wydłużyła również okres przez jaki podatnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej ulgi na kasę. Obowiązek taki będzie jeśli w okresie 4 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zakończy prowadzenie działalności gospodarczej. Lub też nie podda kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w wymaganych terminach przez właściwy serwis. Tak jak obecnie obowiązek zwrotu będzie miał miejsce także w przypadku naruszeniu przepisów dotyczący rozliczenia ulgi na kasę, dokonywania przeglądów a także zasad prowadzenia ewidencji na kasie.

W tym momencie projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach jest na etapie opiniowania. Projekt w wersji z 19.09.2017 r. zakładał wejście w życie powyższych zmian w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy zmieniającej.

 

Autor: zespół ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK