Powrót

Zmiany w zakresie zasad stosowania i wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych

Zmiany w zakresie zasad stosowania i wysokości stawek odsetek za zwłokę wprowadził art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawione zostaną zasady i stawki obowiązujące do końca 2015 r. oraz obowiązujące od początku 2016 r.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Zmiany w zakresie zasad stosowania i wysokości stawek odsetek za zwłokę wprowadził art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawione zostaną zasady i stawki obowiązujące do końca 2015 r. oraz obowiązujące od początku 2016 r.

Stawki odsetek obowiązujące do końca 2015 r.

Zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej podstawowa stawka odsetek od zaległości podatkowych była równa 200% stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 %. Stawka ta nie mogła być niższa niż 8%. Taka konstrukcja wysokości stawki odsetek obowiązywała od 9 listopada 2010 r. Oprócz stawki podwyższonej przepisy przewidywały stawkę obniżoną w wysokości 75% stawki podstawowej. Warunkami skorzystania z niej było złożenie prawnie skuteczniej korekty wraz z uzasadnieniem oraz zapłata całości zaległości w ciągu 7 dnia od złożenia korekty. Prawa do niej nie mieli podatnicy składający korektę w wyniku dokonanych czynności sprawdzających, przeprowadzonej kontroli lub po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Stawki odsetek obowiązujące od początku 2016 r.

Ustawa z 10 września 2015 r., nie zmieniła stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Wprowadziła na natomiast stawkę podwyższoną i zmiany w stawce obniżonej.
Stawka obniżona – jest ona równa 50 % stawki podstawowej. Warunkami jej zastosowania są:
  • złożenie prawnie skuteczniej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od upływu terminu do jej złożenia,
  • zapłata zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Ograniczenia zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę są analogicznie jak w poprzednim stanie prawnym. Nie zastosujemy jej, kiedy korekta deklaracji złożona jest po kontroli podatkowej, czynnościach sprawdzających czy też po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy zmieniającej do zaległości podatkowych powstałych do końca grudnia 2015 r. stosuje się tę stawkę odsetek za zwłokę o ile spełnione zostaną warunki zastosowania 50% stawki odsetek za zwłokę, czyli korekta zostanie złożona samodzielnie, bez udziału US w terminie do 30 czerwca 2016 r. a zapłata zaległości nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Potwierdzają to wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Dla pozostałych zaległości podatkowych – powstałych do końca 2015 r. stosuje się przepisy obowiązujące do końca 2015 r., z tym, że dla zastosowania obniżonych odsetek (75%) nie ma już obowiązku dołączenia wyjaśnienia do składanej korekty.
Stawka podwyższona – wprowadza ją dodany art. 56b Ordynacji podatkowej.
Wynosi ona 150% stawki podstawowej. Stosuje się ją do zaległości w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, w przypadku:
  • ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku,
  • złożenia korekty deklaracji po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej, a kiedy nie stosuje się zawiadomienia po zakończeniu kontroli a także dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,
  • zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu ujawnionych w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
W dwóch ostatnich sytuacjach zastosowanie podwyższonych odsetek uzależnione jest od spełniania łącznie poniższych warunków:
  • kwota zaniżenia zobowiązania, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu przekracza 25% kwoty należnej,
  • kwota zaniżenia zobowiązania, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następnym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminy zwrotu (dla roku 2016 kwota ta wynosi 9250 zł).
Stawka podstawowa stosowana jest, kiedy nie ma zastosowania ani stawka obniżona, ani podwyższona. Wysokość odsetek liczona jest na podstawie stawek obowiązujących w momencie trwania zaległości. W związku z tym często należy ustalić odsetki dla poszczególnych okresów wg rożnych stawek. Wyliczając kwotę odsetek należną do wpłaty należy pamiętać, iż kwotę odsetek do wpłaty zaokrąglamy do pełnych złotych. Ponadto zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek nie wpłacamy jeśli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. W tym momencie jest to kwota 8,70 zł.  
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość