Blog ifirma.pl

Zwolnienie z VAT – kiedy nie można skorzystać

|
|
7 minut czytania
Zastanawiasz się kiedy nie można skorzystać ze zwolnienia z VAT? W dzisiejszym artykule odpowiemy na to pytanie.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Osoby i firmy, które prowadzą działalność gospodarczą są zobowiązane do płacenia podatków, które stanowią główne źródło dochodów budżetu państwa. Zasadniczo podatki dzielą się na podatki bezpośrednie i pośrednie, podatek VAT znajduje się w tej drugiej kategorii. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się zaprezentowaniem informacji na temat tego kto musi być czynnym podatnikiem VAT i kiedy nie można skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Opodatkowanie w VAT

Każdy chyba wie, że większość towarów i usług jest opodatkowana w VAT. Zobowiązani do zapłaty są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Podatek VAT zawarty jest w cenie towaru i usługi i w sposób pośredni jego koszty ponoszą wszyscy. Natomiast przedsiębiorcy mają obowiązek zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego, o ile podatek VAT należny (od sprzedaży) jest wyższy od podatku VAT naliczonego (od zakupów). Większość przedsiębiorców, w szczególności osób fizycznych, nie chce podlegać pod podatek VAT i jeżeli jest to tylko możliwe korzystają ze zwolnienia podmiotowego w VAT. W takim przypadku nie staną się podatnikami VAT, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Pewne kategorie przychodów mogą również korzystać ze zwolnienia przedmiotowego (art. 43 ustawy o VAT) bez względu na wartość sprzedaży. Jednak ustawodawca tak skonstruował przepisy, że nie w każdym przypadku przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z VAT i o tym napiszemy w dzisiejszej publikacji.

Limit zwolnienia podmiotowego – kwota 200.000 zł

Zanim jednak przejdziemy dalej warto jeszcze sobie przypomnieć, co to jest limit zwolnienia podmiotowego i jak jest liczony. W ustawie o podatku VAT zostały wymienione kategorie przychodów, których nie wlicza się do do limitu zwolnienia podmiotowego (200.000 zł):

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium Polski,
 • sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI), która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium Polski,
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku (zwolnienie przedmiotowe) na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,
  • usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,
 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Uwaga!

Przychody, które nie zostały wymienione w ustawie o VAT będą co do zasady wliczane do limitu zwolnienia podmiotowego, który dotyczy wartości sprzedaży do kwoty 200.000 zł. Jednak przepisy przewidują jeszcze pewne wyjątki, które szczegółowo zostały opisane w podlinkowanej publikacji

Zwolnienie z VAT – kiedy nie można z niego skorzystać?

W ustawie o podatku VAT zostały wymienione towary i usługi, które nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Co to oznacza w praktyce? Otóż przedsiębiorca, który będzie sprzedawał określone kategorie towarów, czy świadczył pewne kategorie usług, będzie miał od pierwszej sprzedaży obowiązek rejestracji do podatku VAT. Zobaczmy więc co dokładnie w ustawie możemy przeczytać na ten temat.

Ze zwolnienia podmiotowego w VAT do limitu sprzedaży 200.000 zł nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

Towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o podatku VAT, znajdują się tam wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

Towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z pewnymi ustawowymi wyjątkami

Dostaw budynków, budowli lub ich części w określonych przypadkach

Terenów budowlanych

Nowych środków transportu

Samochodów osobowych innych niż nowe środki transportu (samochody używane), które nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych i nie były od nich dokonywane odpisy amortyzacyjne

Towarów dostarczanych w ramach umów zawartych na odległość (sprzedaż internetowa):

 • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
 • urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
 • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)

Hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

 • pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
 • motocykli (PKWiU ex 45.4).

W tym przypadku nie ma znaczenia czy sprzedaż będzie się odbywała internetowo czy stacjonarnie.

Świadczą usługi:

Prawnicze

W zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego

Jubilerskie

Ściągania długów, w tym factoringu

Nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce
Przykład 1

Przedsiębiorca świadczy usługi reklamowe, chcąc jednak rozwijać swoją firmę powziął decyzję o sprzedaży markowych perfum przez internet, które znajdują się w grupowaniu PKWiU 20.42.1, w związku z powyższym od tego momentu musi się zarejestrować do podatku VAT. Oznacza to, że zarówno usługi reklamowe, jak i sprzedaż perfum będzie opodatkowana w VAT.

Przykład 2

Pani Lucyna prowadzi drogerię stacjonarnie, w której dokonuje sprzedaży preparatów kosmetycznych i toaletowych. W jej przypadku nie ma obowiązku rejestracji do podatku VAT, dopóki nie przekroczy limitu zwolnienia podmiotowego, tj. kwoty 200.000 zł.

Usługi doradztwa a zwolnienie z VAT

Niekiedy przedsiębiorcy mają dylemat, jeśli we wskazanym przez nich kodzie PKD mieści się w opisie usługa doradztwa, ale tak naprawdę nie jest ona świadczona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Takimi przykładami mogą być przykładowo:

Kod PKD
Opis

69.20.Z

Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.1

Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

Przedsiębiorcy w rzeczywistości nie wykonują usług doradztwa, jednak nie mają także możliwości skorzystania z innego kodu PKD dla wykonywanej przez nich działalności. Stąd też pojawiają się interpretacje podatkowe, które pozwalają rozwiać ewentualne wątpliwości. Z takim pytaniem zwrócił się jeden z przedsiębiorców w interpretacji z dnia 26 kwietnia 2021 r. nr 0113-KDIPT1-1.4012.112.2021.2.WL. Zadał pytanie odnośnie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, pomimo tego że jeden z jego kodów PKD jest to 71.12.Z, w opisie którego znajdziemy doradztwo techniczne. W ocenie Wnioskodawcy nie świadczy on usług doradzwa, w związku z powyższym może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. W uzasadnieniu Dyrektor KIS napisał m.in. pomimo, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi są sklasyfikowane w PKD 71.12.Z, ale przedsiębiorca nie wykonuje usług doradczych, to będzie mu przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Podobne wątpliwości przez wiele lat dotyczyły doradztwa podatkowego, które pojawia się w kodzie PKD 69.20.Z. W tej sprawie została nawet wydana interpretacja ogólna przez Ministra Finansów, w której ostatecznie zostały rozwiane powstałe wokół tego tematu wątpliwości. Pojawia się tam m.in. informacja, że czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych w ramach czynności księgowy, czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny. Natomiast doradztwo podatkowe ma charakter prawny i obejmuje czynności polegające na udzielaniu porad z zakresu podatków czy też wskazywaniu sposobu postępowania w sprawie związanej z podatkami. Biorąc pod uwagę powyższe MF uznał, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Zwolnienie z VAT – podsumowanie

W publikacji opisaliśmy kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT. Towary i usługi wykluczone ze zwolnienia podmiotowego do kwoty 200.000 zł zostały enumeratywnie wymienione w ustawie. Jednak jak się okazuje nie zawsze przepisy dają odpowiedzi na wszystkie pytania. Zapis o świadczeniu usług doradztwa jest zapisem bardzo ogólnym, a stosowane kody PKD dość często szeroko opisują wykonywane czynności, nawet te, które w praktyce nie są świadczone. Podaliśmy tutaj przyklad usług księgowych i doradztwa podatkowego, a także działalności w zakresie inżynierii. W przypadku usług księgowych sprawa została definitywnie wyjaśniona dzięki interpretacji ogólnej MF. Niestety przy usługach inżynierskich każdy przypadek może być inny i to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar udowodnienia, że nie świadczy on usług doardztwa. Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej lub zmienia jej profil powinien znać przepisy dotyczące zwolnienia z VAT, żeby nie narazić się na poważne konsekwencje.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie