Zwolnienie ze składek ZUS a nadpłata z poprzednich okresów

Zwolnienie z opłacania składek ZUS, pomimo że dotyczy miesięcy marzec-maj 2020 r. nadal rodzi wiele problemów z prawidłowym ujęciem w księgach podatkowych. Jak się okazuje problematyczne może być księgowanie w przypadku zwolnienia z opłacania składek, jak również w przypadku decyzji odmownej w tej sprawie. Przedsiębiorcy mają również dylemat jak postąpić w sytuacji, gdy w piśmie z ZUS jest informacja tylko o częściowym zwolnieniu ze składek ZUS, ponieważ na ich koncie figurowała nadpłata za okresy wcześniejsze.

Jak jest rozliczana nadpłata w ZUS na zasadach ogólnych?

Nadpłacone składki na koncie rozliczeniowym w ZUS mogą powstać na skutek różnych okoliczności, m.in.:

  1. Przedsiębiorca może dokonać omyłkowo zawyżonej płatności.
  2. W wyniku złożenia korygujących dokumentów rozliczeniowych za dany okres.
  3. Na skutek wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę przez ZUS.
W takich lub podobnych sytuacjach ZUS zaliczy w pierwszej kolejności nadpłatę na poczet zaległości w ZUS. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada zaległości wówczas ZUS dokona zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań składkowych.

Jeżeli przedsiębiorca chce otrzymać zwrot należy złożyć wniosek RZS-P “Płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek”.

Zwolnienie ze składek ZUS a nadpłata w ZUS

Ci przedsiębiorcy, którzy wystąpili z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za miesiące marzec-maj 2020 r. a na ich koncie w ZUS figurowała nadpłata przeżyli niemałe rozczarowanie po otrzymaniu decyzji z ZUS w sprawie zwolnienia. Otóż w takiej sytuacji zwolnieniu podlegała tylko składka, która po zaliczeniu nadpłaty z poprzednich okresów figurowała jako nieopłacona.

Nie dotyczy to marca 2020 r., ponieważ tylko w przypadku tego miesiąca nawet przy zapłacie można było ubiegać się o zwolnienie ze składek w pełnej wysokości.

W jaki sposób ująć nadpłatę w PKPiR?

Rozliczenie nadpłaty zaliczonej przez ZUS na poczet kwietnia i maja 2020 r. budzi wiele pytań i kontrowersji po stronie przedsiębiorcy. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien sprawdzić w jakich okresach doszło do powstania tej nadpłaty. Aby prawidłowo dokonać księgowań niezbędna jest informacja na temat w jaki sposób została rozliczona ta nadpłata przez ZUS na poczet ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Fundusz Pracy i FGŚP. Taka wiedza jest niezbędna z uwagi na różny sposób ujmowania w PKPiR. W jaki sposób wystąpić do ZUS o ustalenie salda składek można przeczytać tutaj. Składki na ubezpieczenia społeczne właściciela ujmowane są albo w kosztach podatkowych, albo odejmowane są od podstawy naliczania zaliczki na podatek dochodowy. Składki społeczne za pracowników w części finansowanej przez płatnika, FP i FGŚP znajdą się w kol. 13 PKPiR. Składka zdrowotna jest odejmowana od zaliczki na podatek właściciela. W przypadku pracowników znajdzie się ona w kwocie wynagrodzenia brutto, które jest ujęte w kol. 12 PKPiR.

Natomiast jeżeli w wyniku pomyłki wpłata do ZUS została zawyżona i nie dotyczy żadnego dokumentu rozliczeniowego złożonego do ZUS sposób postępowania został opisany w pkt. 1.

1. Jeżeli powstanie nadpłaty wiąże się z omyłkową zawyżoną wpłatą, która w momencie jej dokonania nie została ujęta w kosztach w PKPiR i nie dotyczyła żadnego dokumentu rozliczeniowego w ZUS, a więc nie była zaliczona na składki społeczne, zdrowotne, FP czy FGŚP, w takiej sytuacji wydaje się, że nadpłatę można rozliczyć na bieżąco za kwiecień i/lub maj 2020 r. Z informacji uzyskanej na infolinii podatkowej KIS otrzymano odpowiedź, że w sytuacji gdy nadpłacone środki w ZUS nie były wcześniej zaliczone na składki społeczne, zdrowotne, inne i nie były ujęte w rozliczeniach podatkowych mogą być na bieżąco wykorzystane. Należy jednak pamiętać, że informacja uzyskana na infolinii KIS nie jest wiążąca. Taki sposób zaliczenia na bieżąco nie ma jednak potwierdzenia w przepisach i może być kwestionowany. Z ustawy o podatku dochodowym wynika jedynie kiedy powinny być zaksięgowane składki zapłacone do ZUS w PKPiR – ważna jest data zapłaty, a nie rozliczenia przez ZUS (art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT). Z uwagi na brak uregulowań w przepisach najlepiej sprawę skonsultować z własnym US, wystąpić o interpretację podatkową lub zasięgnąć porady doradcy podatkowego.

Przykład 1

Przedsiębiorca opłaca pełne składki w kwocie 1.431,48 zł. Za miesiąc kwiecień 2020 r. ZUS zaliczył mu nadpłatę z 2019 roku w kwocie 1.000 zł na poczet składek. Na kwotę 431,48 zł została wydana decyzja o zwolnieniu z opłacenia składek. W takiej sytuacji jeżeli nadpłata w ZUS nie była wcześniej ujęta w kosztach w PKPiR czy też odliczona od podatku (składka zdrowotna) wówczas kwota 1.000 zł, zgodnie z informacją uzyskaną na infolinii KIS, będzie zaksięgowana na miesiąc kwiecień w rozbiciu na składki społeczne i FP w PKPiR, a o składkę zdrowotną będzie pomniejszona zaliczka na podatek dochodowy. Niezbędna jest znajomość rozliczenia nadpłaty przez ZUS.

2. Jeżeli nadpłata powstała, ponieważ przedsiębiorca wcześniej opłacił 100% składek, ale na skutek np. wypłaty świadczenia chorobowego za ten okres, złożone zostały deklaracje korygujące i powstała nadpłata. W tej sytuacji jeżeli składki zostały pierwotnie w 100% ujęte w kosztach nie można ich ponownie rozliczać. W takiej sytuacji należałoby oznaczyć taką płatność jako “neutralną”, żeby nie znalazła się kosztach w PKPiR.

Przykład 2

Przedsiębiorca opłaca pełne składki składki w kwocie 1.431,48 zł. Za miesiąc kwiecień 2020 r. została mu zaliczona nadpłata 431,48 zł i 1.000 zł zostało zwolnione z opłacenia składki ZUS. Jeżeli nadpłata 431,48 zł została rozliczona wcześniej w kosztach w PKPiR w takiej sytuacji cała kwota 1.431,48 zł będzie neutralna podatkowo, tzn. nie znajdzie się po stronie kosztów w PKPiR za miesiąc kwiecień, a składka zdrowotna nie będzie odliczona od podatku.

ZUS jest nieugięty jeżeli chodzi o zaliczanie nadpłat z poprzednich okresów na poczet miesięcy kwiecień/maj 2020 r. Stoi na stanowisku, że to przedsiębiorca powinien zadbać o to, żeby w odpowiednim terminie wystąpić z wnioskiem o zwrot środków. Wielu przedsiębiorców złożyło pismo do ZUS o zwrot nadpłaconych składek, pomimo że otrzymało już decyzję o częściowym zwolnieniu ze składek. Z różnych doniesień prasowych można się dowiedzieć, że w takiej sytuacji znalazło się ok. 140-160 tyś. przedsiębiorców. Pojawiała się również nieoficjalna informacja, że ZUS zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wykładnię przepisów w tym zakresie. Być może, że sprawa będzie miała jeszcze swój ciąg dalszy.

Decyzja odmowna z ZUS, jak ująć składki przedsiębiorcy?.
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań