Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest kolejnym „okienkiem” wymagającym dodatkowej wizyty. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej trzeba się udać do swojego oddziału ZUS-u aby zgłosić się do odpowiednich składek. Na czym polega rejestracja oraz jakie są zasady opłacania składek? Sprawdź!

Zgłoszenie do ZUS

Zgłoszenia siebie oraz pracowników do składek ubezpieczeniowych, dokonujemy na formularzach dostępnych w ZUS-ie, na stronach www.zus.pl > formularze, lub tworzonych w bezpłatnym programie „Płatnik” (do pobrania na stronach ZUS). Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA. Gdy zgłoszenie dotyczy płatnika składek spółki cywilnej wypełniamy formularz ZUS ZPA. W związku z tym, że na dzień składania formularzy, przedsiębiorca może nie zdążyć otrzymać zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. Dlatego w chwili dokonywania zgłoszenia firmy do odpowiednich składek, numer REGON nie jest uzupełniany. Po jego otrzymaniu, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składamy druk ZUS ZIPA, za pomocą którego są zgłaszane zmiany w danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy. Urząd Statystyczny wysyła do ZUS informację o nadaniu numeru REGON, jednak w niektórych oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trzeba udać się z tym dokumentem oraz jego kserokopią, w celu uzupełnienia danych.

Zasady opłacania składek ZUS

Przedsiębiorca, co do reguły, opłaca następujące składki:
  • ubezpieczenie społeczne na które składa się ubezpieczenie emerytalno – rentowe, które jest obowiązkowe i ubezpieczenie chorobowe (dające prawo do zasiłku w razie choroby), które jest dobrowolne;
  • ubezpieczenie zdrowotne – dające prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej;
  • Fundusz Pracy.
Jednak nie każdy przedsiębiorca opłaca wszystkie składki. Istnieje kilka wyłączeń. Przedsiębiorcy prowadzący swoja pierwszą firmę przez pierwsze 2 lata jej istnienia nie opłacają składki na FP. Przedsiębiorcy będący jednocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i zarabiający więcej niż minimalne wynagrodzenie opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne – w 2013 r jest to 261,73 zł.

Wysokość składek

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę stanowią procent od podstaw ustawowych. Podstawa obliczenia składek nie może być mniejszy niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego podawanego przez GUS. Obecnie jest to kwota 2227,80 zł i stanowi ona podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za wszystkie miesiące 2013 roku. Suma comiesięcznych składek (bez chorobowego) to wydatek 972,40 zł (ze składką na FP).

Preferencyjny ZUS

Jeżeli jest to nasza pierwsza firma możemy skorzystać z preferencyjnej stawki ZUS, która będzie nas obowiązywała przez okres dwóch pierwszych lat działalności. Suma składek wg zasad preferencyjnych wynosi obecnie 403,09 zł (bez chorobowego). W tym ubezpieczenie zdrowotne to koszt 261,73 zł.

Rozliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Tę składkę, w części, możemy odliczyć od podatku dochodowego. Wysokość odliczenia to 7,75% podstawy. Wysokość składki zdrowotnej wynosi zatem: 261,73 zł, a kwota ZUS do odliczenia: 225,38 zł.

Pracownicy

Należy pamiętać, że gdy zatrudniamy pracowników stajemy się pracodawcą. Obliguje to nas do zgłoszenia zatrudnionych do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę. Zatrudniając pracowników będziemy płacić dodatkowo składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Terminy płacenia składek

W przypadku gdy nie zatrudniamy pracowników rozliczamy się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do 10 dnia następnego miesiąca,. Jeśli natomiast zatrudniamy pracowników rozliczamy się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań