ABC przedsiębiorcy

projekt racjonalizatorski

Projekty racjonalizatorskie i opodatkowanie wynagrodzenia ich twórców

|
Zastanawiasz się czym są projekty racjonalizatorskie i jak wygląda kwestia z opodatkowaniem wynagrodzenia twórców tychże projektów?
Czytaj dalej →
wadliwie wykonana praca

Wadliwe wykonywanie pracy przez pracownika – czym jest?

|
Jak wiadomo, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Wśród obowiązków pracowniczych leży obowiązek wykonywania pracy w sposób sumienny i staranny oraz stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Za wykonywanie pracy w powyższy sposób należy się pracownikowi godziwe wynagrodzenie.
Czytaj dalej →
unieważnienie patentu

Unieważnienie, wygaśnięcie i ograniczenie patentu – czyli kiedy patent przestaje istnieć?

|
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej reguluje szereg kwestii związanych ze stosunkami w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, a także zasad, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców oraz zadań i organizacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród szeregu przepisów odnoszących się do praw ochronnych, ustawa ta w rozdziale 8 określa procedurę związaną z unieważnieniem, wygaśnięciem i ograniczeniem patentu.
Czytaj dalej →
terytorialna służba wojskowa

Pracownik powołany do wojska – prawa i obowiązki pracodawcy

|
Poznaj jakie są prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika, który został powołany do wojska.
Czytaj dalej →
zakaz praktyk ograniczających konkurencję

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję – czyli jakie praktyki są zakazane?

|
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w przepisie art. 9 reguluje kwestie związaną z podstawowymi zasadami wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności stanowi, że przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka.
Czytaj dalej →
patent

Czym jest patent i co obejmuje?

|
Patent i jego uzyskanie dają uprawnionemu (twórcy) danego wynalazku prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, a przede wszystkim na jego komercyjne wykorzystanie.
Czytaj dalej →
wolna niedziela

Prawo pracownika do wolnej niedzieli według przepisów prawa pracy

|
Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do pracowników weekendowych. Co więcej, zdarza się, że praca w niedziele stanowi stałą praktykę, która jest dopuszczalna w niektórych rodzajach działalności (zakładach pracy).
Czytaj dalej →
wykreślenie podatnika z rejestru vat

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

|
Co do zasady, podatnicy VAT przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu zobowiązani są do złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Jednakże mogą zaistnieć okoliczności powodujące konieczność wykreślenia podatnika z rejestru – zarówno w przez samego podatnika bądź też z urzędu.
Czytaj dalej →
służba wojskowa

Pracownik na etacie powołany do zasadniczej służby wojskowej

|
Podjęcie przez pracownika zasadniczej służby wojskowej nie jest bez znaczenia dla jego pracodawcy. Z czym wiąże się zatrudnienie pracownika powołanego do zasadniczej służby wojskowej?
Czytaj dalej →
rekompensata dla pracodawcy

Rekompensata dla pracodawcy z tytułu powołania pracownika do wojska

|
Zgodnie z art. 309 ustawy o obronie Ojczyzny, “pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo będącego żołnierzem OT pełniącym służbę wojskową rotacyjnie przysługuje świadczenie pieniężne za dni, w których pełnili oni służbę wojskową”. Rekompensata obejmuje zwrot kosztów nieobecności pracownika oraz zwrot kosztów poniesionych na wypłaconą odprawę.
Czytaj dalej →

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce