Zmiany w prawie

Wiążące informacje podatkowe i celne w formie elektronicznej oraz zmiany w KSeF od 2024

2 sierpnia 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze nowości, które wprowadza dokument to obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) i elektronizacja wiążących informacji podatkowych i celnych. KSeF dotyczy wszystkich firm, dlatego sprawdź przedsiębiorco, co się zmieni w Twoim przypadku.
Czytaj dalej
wzrost renty socjalnej

Wzrost renty socjalnej według obywatelskiego projektu ustawy

W dniu 7 marca 2023 r. do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk 3099), który dotyczy zwiększenia kwoty renty socjalnej z 1 217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; obecnie kwota renty socjalnej równa jest kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. 1 588,44 zł.
Czytaj dalej
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku

Zgodnie z informacją widniejącą na stronie rządowej, w dniu 19 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego rozpatrzono i przyjęto do dalszego procedowania przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 8 lipca 2022 r. wniosek o przyjęcie przez Radę Ministrów projektu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do dalszych prac, w związku z przyjętą Uchwałą nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wniosku o zmianę art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwanej dalej „uchwałą RDS”.
Czytaj dalej
prawo komunikacji elektronicznej

Prawo komunikacji elektronicznej – co zakłada nowy projekt ustawy?

W dniu 9 grudnia 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (druk 2861). Jak wskazano na stronie rządowej projekt dotyczy zastąpienia obowiązującej w chwili obecnej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875), zwanej dalej „PT” która stanowić będzie ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej w Polsce. Celem prowadzonych prac legislacyjnych jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321/36 z 17.12.2018, str. 1).
Czytaj dalej
system SENT

Co przewiduje rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku?

W dniu 16 grudnia 2022 r. do podpisu Prezydenta RP trafił projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który był rozpatrywany w trybie pilnym. Jest to nadzwyczajny środek legislacyjny mający na celu zapewnienie stałości cen gazu dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem.
Czytaj dalej
doręczenia w postępowaniu cywilnym

Doręczenia w postępowaniu cywilnym – projekt nadchodzących zmian

W dniu 27 września 2022 r. do Sejmu wpłynął druk nr 2650 stanowiący rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany mają dotyczyć m.in. przepisów dotyczących doręczeń pism procesowych przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG, a także pism procesowych doręczanych przez komorników.
Czytaj dalej
ustawa o aktywności zawodowej

Ustawa o aktywności zawodowej – założenia projektu ustawy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło w dniu 29 września 2022 r. projekt ustawy o aktywności zawodowej – numer projektu UD399. Projektowany akt prawny ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie jest konieczność wprowadzenie zmian w działaniach urzędów pracy dostosowujących je do zmiennej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej

Czy wiesz, że:

91% biur rachunkowych planuje
podnieść ceny w przyszłym roku?
(niezależne badanie serwisu pit.pl)

W czasie galopujących cen postaw na stabilne Biuro Rachunkowe

Pomagamy w przenoszeniu i formalnościach

Zostaw swój numer!

Oddzwonimy ze szczegółami:

  księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
  Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Nowoczesna

  Rzetelna

  Księgowość